Prihlásiť sa

Prečo mesto chce „sprivatizovať“ základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici 2 časť

„Nerobte z toho senzáciu pre noviny!" časť 2.

Každému, kto ma oslovil v piatok (telefonicky alebo osobne), prečo som napísal tento článok, môžem odpovedať jasne a zreteľne:

... žiaden slovenský zákon nezakazuje písať o tejto problematike. Po druhé: prešovská verejnosť má právo vedieť, čo robia orgány samosprávy, lebo v danom prípade ide o vyše 400 žiakov a 800 rodičov základnej umeleckej školy na Októbrovej ulici č. 32 a v neposlednom rade aj o efektívne využívanie mestského majetku. Nakoniec treba ešte pripomenúť fakt, že súkromný zriaďovateľ takejto školy môže za vzdelávanie vyžadovať úhradu.

Niektoré formulácie v článku vyvolali ohlas aj na mestskom úrade, preto som navštívil vedúcu odboru školstva, kultúry a športu PhDr. Kvetoslavu Komanickú. „Mesto nevyšlo so žiadnou iniciatívou zmeny zriaďovateľa, zaoberá sa dvomi žiadosťami dvoch žiadateľov o zmenu zriaďovateľstva ZUŠ na Októbrovej 32 a ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici," vyjadrila sa v úvode.

Niektoré formulácie v článku vyvolali ohlas aj na mestskom úrade, preto som navštívil vedúcu odboru školstva, kultúry a športu PhDr. Kvetoslavu Komanickú. „Mesto nevyšlo so žiadnou iniciatívou zmeny zriaďovateľa, zaoberá sa dvomi žiadosťami dvoch žiadateľov o zmenu zriaďovateľstva ZUŠ na Októbrovej 32 a ZUŠ Jána Pöschla na Prostějovskej ulici," vyjadrila sa v úvode. „Verte, nedovolíme si urobiť niečo, čo nie je v zákone!" zdôraznila a pokračovala: „Zákon č. 596/2003 Z. z. v paragrafe 18 jasne umožňuje zmenu v sieti – ak sa na tom zriaďovatelia dohodnú. Proces možnej zmeny sme konzultovali aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ak by zákon neumožňoval takúto zmenu zriaďovateľa, boli by sme žiadateľovi Mgr. Ľubomírovi Gumanovi už v tomto duchu odpovedali ."

Šéfke odboru ani vedúcej oddelenia školského úradu sa nepáčilo to, že papier, ktorý vyhotovil školský úrad s názvom Postupnosť zmeny zriaďovateľa ZUŠ, Októbrová 32, Prešov som si vyložil ako fakt, že úradníci už dopredu o niečom rozhodli. „Dopredu sme nič nerozhodli, pretože nemáme žiadne kompetencie rozhodnúť. Postupnosť zmeny zriaďovateľa je iba popisom úkonov, ktoré boli doteraz urobené pre spracovanie žiadosti o zmenu zriaďovateľa," objasnila vedúca školského úradu PhDr. Anna Böhmerová.

V článku som spomenul, že ak má nastať zmena zriaďovateľa, o ktorej bude rozhodovať rezortné ministerstvo, vzniká logická otázka, aký prospech bude mať mesto, keď sa vzdá zriaďovateľstva. :„Zatiaľ sa iba rieši žiadosť žiadateľa, ešte nie sme vo fáze posudzovania finančného efektu. Po skompletizovaní žiadosti bude opätovne predložená na rokovanie komisie školstva a telesnej kultúry na posúdenie a vyjadrenie, až po prijatí stanoviska komisie bude možné so žiadosťou ďalej nakladať tak, ako si to vecne príslušné zákony vyžadujú. V súčasnom štádiu spracovania žiadosti nie je riaditeľ školy oprávnený prezentovať, že od 1.1.2012 sa táto škola stane súkromnou základnou školou."

Nakoniec vedúca odboru školstva, kultúry a športu mestského úradu PhDr. Kvetoslava Komanická zvýraznila fakt, že v celom procese riešenia žiadosti Mgr. Ľubomíra Gumana o zmenu zriaďovateľstva ZUŠ na Októbrovej ulici č. 32 „nás zaväzuje: 1. nesmie byť narušený výchovno-vzdelávací proces a práva žiakov a ich zákonných zástupcov, 2. o nájme majetku bude rozhodovať odbor správy mestského majetku a vecne príslušná komisia mestského zastupiteľstva, eventuálne mestské zastupiteľstvo".

AUTOR: Ing. Andrej Petruš 18.07.2011 Večerník PO

 

Last modified onstreda, 20 november 2019 16:56

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov