Prihlásiť sa

Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku

Featured Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku

Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku. Materiál nikto fyzicky nekontroloval, preto stačilo zamestnancovi  predložiť na preplatenie len bločky.  


V reálnom živote to v súkromnej sfére chodí tak, že ak pri pokladni predavač nevydá daňový doklad – bloček, tak dostane pokutu, ale ak si štátny zamestnanec nechá preplatiť doklad – bloček od neexistujúcej firmy priamo od štátu všetko je v absolútnom poriadku.

Tlačivo, ktoré sa bežne nepoužíva vydala firma SYNOPSA, spol. s.r.o.
ako bločky – finančné doklady, ktoré si Prešovský riaditeľ základnej školy p. Guman Ľubomír jednoducho nechal preplatiť u svojej hospodárky. 

Na prvý pohľad bežná prax ! A L E  ? 


Šetrením bolo zistené, že v danom období už firma neexistovala
viď. Registratúrny výpis.  ( www.orsr.sk )
Ak mala firma aj po zániku možnosť vydávať doklady, mala by ich mať aj zúčtované v účtovníctve, ale Daňový úrad Prešov skutočnosť preveril a firma už naozaj nepodnikala ! 

Bohužiaľ, ani len obsah tovaru nekorešponduje s tovarom, ktorý opätovne nikto na škole nevidel a samozrejme nekontroloval z dôvodu, že si ho nakupoval samotný riaditeľ.  
Kto vydal doklady na firmu ? To sa už nezistí, no kto si ich nechal preplatiť je z dôkazov evidentné.  


Firma Synopsa s.r.o. neexistuje už od roku 2006 (Podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť k 9. 3. 2006 SYNOPSA, spol. s.r.o. IČO 36458511 zo sídlom Duchnovičovo nám. 1, Prešov prevádzka Levočská 9 Prešov) viď. Príloha,  z dokladov a z bežného pohľadu je zrejmé, že všetky doklady vykazujú nezrozumiteľnosti, ak firma je platcom DPH a má povinnosť vydávať buď faktúry pri úhrade bez hotovosti, alebo ak primajú úhrady v hotovosti je firma povinná používať registračnú pokladňu a DPH zúčtovať v prospech štátu. 

Ak ma firma pokladňu pokazenú, má povinnosť dávať náhradné doklady, len po dobu opravy registračnej pokladni.  


Z uvedených legislatívnych nariadení je zrejmé, že riaditeľ Mgr. Guman musel mať vedomosť, že firma neexistuje, ak tam nakupoval niekoľko rokov. Firma po zániku už reálne nemala žiadnu predajňu alebo sklad vrátane toho, že v zmysle zákona musí byť každá firma vo svojom sídle a prevádzkarniach označená ! 

Alebo riaditeľ bločky, respektíve doklady získaval na zastávke mestskej hromadnej dopravy ?
Na polícii vypovedal, že nevedel, že firma už neexistuje, kde prebiehal každomesačný obchod sa už nepamätal.  
Našej polícii samozrejme takáto výhovorka na prvý kráť úplne stačila ! Veď stačilo spomenúť, že je riaditeľom a udanie na neho dali ľudia, ktorí mu závidia. 

O úrovni a nestrannosti policajných vyšetrovateľov platených taktiež ako riaditeľ štátnej školy z podielových daní nás občanov SR si môžete sami predstaviť a vytvoriť si vlastný názor.

Či samotná firma reálne fungovala a podnikala na čierno a vznikali tak daňové úniky a mala aj reálne -  nelegálne tržby z predaja sa firma asi ťažko prizná. No dôkazy jasne svedčia o tom , že takzvané bločky na preplatenie si riaditeľ vyrobil sám.  


Len pre informáciu uvádzame, že pán Mgr. Guman bol niekoľko rokov členom Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu SR až do roku 2010 a firma Synopsa bola prejednávaná v Arbitrážnej komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí, dňa 16. 02. 2000 vo veci sťažnosti spoločnosti Synopsa, spol. s r.o. so sídlom 

v Prešove na inzerát spoločnosti ALZ spol. s r.o., Prešov pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) a vydala nasledovný NÁLEZ: Vo veci uverejnenia inzerátu spoločnosti ALZ spol. s r.o., Prešov Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR. Takže už v tom čase poznal p. Mgr. Guman spomínanú firmu osobne, takže neskôr mohol konať tak, ako bolo vydokladované, teda s úmyslom osobne sa obohatiť viď. Príloha 3, hlasoval v prospech Prešovskej firmy. 


Z dokladov je zrejmé, že vypovedajú o podozrení zo spáchania pokračovacieho prečinu podvodu. 

Taktiež ako je nám zrejmé, že p. M. L. hospodárka školy opakovane pri náhodných stretnutiach v jej kancelárii opakovala, že sa jej nezdajú doklady, ktoré si nechával preplácať riaditeľ školy, stále tvrdila, že tovar fyzicky vôbec nedoniesol, len doklady na preplatenie a tie aj zúčtovala. Ak nechcela prísť o prácu, nič iné jej neostávalo len ticho sedieť a preplatiť čo doniesol riaditeľ.  Škoda, že aj na polícii sa bála vypovedať, lebo naďalej je jej zamestnávateľ Mgr. Guman Ľubomír obžalovaný .

Prakticky p. M.L. stále zaúčtovala to, čo jej oznámil jej nadriadený riaditeľ p. Mgr. Guman a následne urobila z dokladov účtovnú operáciu, podľa toho čo jej uviedol riaditeľ že kúpil (materiál, CD ...), tak to sa naúčtovalo a opäť preplatilo jemu osobne. 

Polícia jednoducho uverila výpovedi riaditeľa a to opakovane, ak vypovedal zhodne, že nevedel, že firma neexistuje ! ? To, že riaditeľ nevedel, že firma neexistuje a doklady získaval každý mesiac naďalej riaditeľ uviedol, že všetky nákupy boli prerokovávané, aj na poradách, kde osobne kontroloval a odsúhlasoval nakupovaný materiál so svojimi podriadenými zamestnancami resp. učiteľmi.

Firma Synopsa spol. s.r.o. podnikala takzvane na čierno, vydávala doklady a neodvádzala daň, neexistovala tri roky. Priamo to dosvedčil spomínaný riaditeľ. Konatelia firmy Synopsa spol. s.r.o. podnikali a predávali bez živnosti ? 

 

Ako sa vykonávala finančná kontrola v škole, ak je resp. bol tovar len virtuálny a nikto ho nevidel ? Ako bolo zistené, aj podpisy z finančných komisií v rámci školy sú ako keby ich podpisovala jedna osoba.
Prečo ?
Schvaľovateľom všetkých dokladov je sám riaditeľ, takže ak si peniaze schváli má ich hospodárkou vyplatené. Jedná sa len o niektoré kópie dokladov, ktoré sú tu predkladané. Ďalšie doklady aj za všetkých učiteľov sú dostupné v ZUŠ Prešov. Radoví učitelia takéto doklady mali zakázané nosiť k preplateniu, na to mal právo len riaditeľ – t.j. nákup CD, vyvolávanie fotografií a filmov v stovkách korún alebo nákup papiera. Pritom škola daný materiál nakupovala aj cez faktúry no v iných množstvách. Nákupy, alebo skôr donáška bločkov bol riaditeľov systematicky rituál dokladovaný k preplácaniu každý mesiac po dobu niekoľkých rokov a pri kontrolách z mesta Prešov sa nikomu nezdalo nič zvláštne. 

Bohužiaľ je problém sa obrátiť s danými skutočnosťami na Mesto Prešov ako zriaďovateľa uvedenej školy, či na iné orgány v Prešove. Jednoducho ak je p. Mgr. Guman verejný činiteľ nikto sa nechce zaoberať jeho výkonom dekrétu riaditeľa štátnej školy, a aj preto zjavne často odignoruje žiadosti, sťažnosti alebo vydáva vyhlásenia, že nevedel o danom probléme, alebo sa správa ako obeť psychického tyrania zo strany ľudí, ktorí vykonávajú kontroly, vec je preto pre Mesto Prešov uzavretá.
Bývala hlavná žena Školského úradu mesta Prešov p. PhDr. Komanická Kvetosava ignorovala všetky sťažnosti smerované na výkon práce svojho obľúbenca. Prečo tak konala a samozrejme aj jej manžel pri hlasovaní ohľadom transformácii mestskej školy na súkromnú osobu riaditeľa bolo už spomínanie niekoľko krát aj v rámci webu korupcia.sk.  


Samozrejme radi by sme sa dozvedeli dôvody prečo sa takto nakladalo s finančnými prostriedkami na škole, ktorej vedenie plače, že nemá peniaze. A práve pre ich nedostatok o prácu výtvarnej pedagogičky prišla pri delimitácii školy p. PaedDr. V.S.K.. 

Škola, ktorá nenakladá s pridelenými podielovými finančnými prostriedkami efektívne a úsporne, obzvlášť, ak už boli zistené preukázateľné nedostatky vo finančnej politike školy si veselo šafári aj naďalej. A čo na to primátor ?


Riaditeľ p. Mgr. Guman Ľubomír trvale odmieta sprístupniť finančné doklady verejnosti ( faktúry, dodacie listy ) pre ich obsiahlosť, pritom to odôvodňuje obsiahlymi textami uvádzajúcimi skutočnosti ako nesprístupniť žiadané informácie a rozpíše ich v dvanástich stranách, a ešte aj predtým predlží termín na sprístupnenie z dôvodu zozbierania informácii, ale nakoniec informácie nesprístupni !

Čo je také tajné v obsahu faktúr a dohôd, ktoré škola za uplynulé roky uzavrela ? 

Vo veci sa ešte stále koná, vzhľadom k prieťahom zo strany riaditeľa p. Mgr. Gumana Ľubomíra, pre zámerné vydávanie dokumentov, ktoré nie je možné použiť pre právne účely a tak jeho nadriadený orgán Mesto Prešov nevie konať. 

 

Vo veci marenia zákona 211/2000 je už na Obvodnom úrade tretí krát spis, no Obvodný úrad radšej vec odložil, alebo rozhodol tak, že vo veci konalo Ministerstvo vnútra kde uviedli, že rozhodli jednostranne, lebo prizvali k vyjadreniu len p. Mgr. Gumana Ľubomíra, ktorý sa odmietol k celej záležitosti vyjadriť. Stále sa jedná o neúplné, či nepravdivé sprístupnenie informácie alebo dokonca aj ich úplne nesprístupnením, kde bol vyžiadaný protest Prokuratúra v Prešove, lebo ZUŠ ostala úplne nečinná.


Záver ? Stačí byť priemerný herec, tváriť sa ako martýr a uverí vám pri osobnom stretnutí každý, lebo ľudí presvedčíte v súčasnosti ľahko o opaku, že všetko je klamstvo aj preto, že sto krát vyslovená lož sa často začne tváriť ako pravda. Skúste sa však zamyslieť. Verili by ste dôkazom ? 

Nie je meter ako meter.


 

 

Ďalšie rozkrádanie podielových daní a darov občanov mesta Prešov bude zverejnené už o pár dní !

Last modified onpiatok, 05 máj 2017 23:33

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px