Prihlásiť sa

Riaditeľstvo školy zatajilo pri kontrole inšpektorom práce finančné doklady !

Zastrašovanie učiteľov v základnej umeleckej škole pokračuje. Zasiahne už primátor mesta Prešov ?

Dňa 24.04.2010 bola v ZUŠ Októbrová 32 Prešov vykonávaná kontrola Inšpektorátom práce na základe podnetu od bývalej zamestnankyne, z dôvodu dlhoročného nepreplácania cestových príkazov. 
 
Kontrola Inšpektorátu práce dňa 22.04.2010, 05.05.2010, 07.05.2010 a 10.05.2010 nezistila žiadne porušenia voči zamestnancom, dokonca riaditeľstvo predložilo správu, že sa všetci zamestnanci vzdávajú nárokov na vyplácanie cestovných náhrad spätne a nenárokujú si na ne !
 

 

Riaditeľstvo tvrdilo, že žiadne cestovné príkazy nevlastní, preto ich nemohlo preplatiť.
To bol dôvod, prečo kontrola IP nemala čo kontrolovať a vyhodnotila podnet tak, že je všetko na základe šetrenia v poriadku.
Výsledky Inšpektorátu práce boli naozaj prekvapujúce a tak bola podaná sťažnosť voči vykonaniu kontroly.

Inšpektorát práce nasledne na základe sťažnosti, ktorá bola smerovaná priamo na výkon kontroly IP opätovne vykonal
kontrolu dňa 08.07.2010 a 21.07.2010 u spomínaného subjektu, no zo zhodnými výsledkami.

Až pri spolupráci s bývalými zamestnancami, ktorí mali niektoré kópie cestovných príkazov, Inšpektorát práce mohol vydokladovať,
že ZUŠ Októbrová 32 Prešov zatajila a nepredložila všetku finančnú dokumentáciu ku kontrole tak, ako bola vyžadovaná od

Inšpektorátu práce a tým maril riaditeľ Mgr. Ľubo Guman výkon kontroly - opakovane.

Riaditeľ školy je verejným činiteľom a aj bývalý člen Rozhlasovej rady a preto mal by ísť príkladom, a nie osočovať prepustených zamestnancov, ktorí práve jeho pričinením museli opustiť rady školy, pre takzvané vyriešenie finančných problémov v koncepcii prešovského školstva. 


Aj keď neskôr bolo zistené, že škola dlhodobo disponuje na darovacom účte bezmála viac ako 50.000 EUR a 12.000 EUR na bežnom účte, ktoré slúžia hlavne na vyplatenie najlepších odmien pre riaditeľa základných škôl v meste Prešov, čo predstavuje čiastku za posledné 5 roky až cca 7.866 EUR (čo predstavuje 235.980 Sk ).
Pritom práve finančné dôvody viedli riaditeľa Mgr. Gumana k prepúšťaniu, aj keď len formou dohody a delimitácii jednej z prosperujúcej pobočky ZUŠ v meste Prešov na ulici Bernolákovej 17.
A šetrilo sa aj na učiteľskom kolektíve, kde neboli preplácané cestovné príkazy alebo len z časti pri organizovaných podujatiach, ktoré nariadilo vedenie školy.
Pritom riaditeľ Mgr. Guman si cestovné doklady nechával preplácať v plnej výške !
Pochybilo mesto Prešov pri vykonávaní kontrol, alebo je to len priestupok riaditeľa, ak vedome marí výkon štátnej kontroly a mesto Prešov to pokladá ako zriaďovateľ štátnej školy len za formálnu chybu ?!

Aký postoj zaujme primátor mesta Prešov JUDr. Hagyari proti problémom, ktoré sa zistili šetrením IP v právnom subjekte ZUŠ výtvarný odbor Októbrová 32 Prešov, ktorého je zriaďovateľom ?
Je naozaj v časoch šetrenia a dlhodobej finančnej krízy rentabilné pre mesto Prešov mať vo svojej pôsobnosti až tri samostatné základné umelecké školy a platiť trikrát viac poplatkov na správu, ak iné mesta už pred rokmi zistili, že šetriť sa dá aj zlúčením škôl (po pripúšťa aj zákon z dielne MŠ). No tu u nás v Prešove, by boli nezamestnaní asi dvaja riaditelia, čo sa nemôže stať !
Kompletná správa IP - I. Kontrola - II. Kontrola ( 20MB, 5MB )
Bola podaná sťažnosť č. 73268/2010, zo dňa 14.07.2010 a jej odpoveď zo dňa 12.11.2010 pod č. E/14592-10/2010 – kde prednosta MsÚ v Prešove Ing. Jozef Višňovský považuje predmetnú sťažnosť týkajúcu sa nepreplácania cestovných príkazov pedagogickým zamestnanom školy za neopodstatnenú.
Nič sa neriešilo, veď sa riaditeľ ZUŠ odvolal. No nikoho nezaujímalo, že jeho odvolanie bolo zaslané dávno po termíne a tak nemalo vplyv na vydaný protokol IP.
Zaslaná bola opakovaná sťažnosť č. 3700/11, zo dňa 21.01.2011, kde sa uvádzali už aj výsledky šetrenia Hlavného kontrolóra Mesta Prešov a odpoveď na sťažnosť, pod číslom F/6176/2011, zo dňa 09.02.2011 – kde opäť prednosta MsÚ v Prešove Ing. Jozef Višňovský považuje predmetnú sťažnosť za neopodstatnenú.

 

Čo dodať ! Obraz o transparentnom riešení problémov, vyvodzovaní dôsledkov a korupcii v našom meste si vytvorí každý čitateľ sám.

Last modified onsobota, 06 máj 2017 00:39

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px