Prihlásiť sa

Hospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ? Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?

Lubomír GumanHospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ?
Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?
Dokázať riaditeľovi úmysel v rozkrádaní štátneho školského majetku je ťažké, ešte ťažšie je, ak na pracovisku vládne strach a zastrašovanie.
 
Pri šetrení políciou tak každý zastrašený učiteľ radšej zamlčí pravdu, alebo sú aj výnimky ?
A tí, ktorí dostanú nadštandardnú odmenu skoro 12 300 € a to dokonca v jednom mesiaci určite nebudú donášať na svojho martýra.

Takýto zástupcovia sú až veľmi oddaní svojmu riaditeľovi a patrónovi, ktorý im pridelí tak štedrú odmenu. Veď, čo na tom, že hlavný kontrolór mesta to spochybní, odmeny sú nenávratné a ani primátor sa tým veľmi nezaoberá.
Dokonca aj, ak kroky riaditeľa spochybní najvyšší kontrolný úrad, pri prejednávaní správy zo šetrenia NKÚ to poslanci zoberú len na vedomie a vec je ukončená.

Aj dnes po niekoľkých rokoch odhalenia ako si súčasný riaditeľ na Základnej umeleckej škole ul. Októbrová 32 v Prešove ( ZUŠ ) preplácal dlhodobo a systematicky rôzne doklady a bločky z obchodov sa situácia nezmenila.
Riaditeľ síce už neobieha prešovské obchody a nezháňa bločky na preplatenie. Peniaze už vyberá len cez niektoré spriaznené firmy.
 
Ľubko GumanVeď kto by sa zamýšľal nad tým, že prečo si škola každý rok prepláca rámovanie diplomov v sume skoro 900 € v tej istej firme Fotoramex s.r.o.. a PE­PRESS, s.r.o  Aj keď škola ani toľko diplomov nezískala, veď nemala ani kde. A ak máte záujem zistiť, kde sa dané „diplomy“ – materiál za nákup, nachádzajú, kde a ako sú prezentované, akí žiaci boli nimi ocenení a hlavne za čo, tak veľmi nepochodíte. Veď za tie všetky roky „diplomovania“ žiakov, by im ani všetky steny ZUŠ nestačili. ( zdroj http://egov.presov.sk/ ) 
 
Oprava elektrickej pece na keramiku viac ako 6000 € za rok? Nikoho netrápi to, že si škola za dané finančné prostriedky mohla zakúpiť už novú pec. Veď zriaďovateľ- mesto je rád, že dostal keramické prezenty, za ktoré samozrejme riaditeľ si ešte zinkasoval finančnú odmenu.
Samozrejme, je lepšie vyfakturovať za opravu firme bez výberového konania a hlavne za opravy, ktoré sú prakticky neskontrolovateľné, ako realizovať štandardný tender na nákup novej keramickej pece. Ešte zinkasovať aj za opravu elektrikárskych vedení, ktoré sa realizuje skoro každý tretí rok v sume 3500 €, je pozoruhodnosť sama o sebe.
 
Škola musí niekde minúť finančné prostriedky. Ak ich neminie musela by ich vrátiť do mestského rozpočtu, tým skôr, ak škola ZUŠ vyberá dobrovoľné darovacie poplatky od žiakov. Tak prečo si neprilepšiť ? Že sú darovacie poplatky povinné, je samozrejmosť, pritom mesto vydalo jasný signál, že majú byť na báze dobrovoľnosti, hlavne u danej ZUŠ, kde v minulosti prebiehalo nezákonné obohacovanie riaditeľa a zástupcu školy. Vrátane nezákonného vyberania darovacích poplatkov, bez ich reálneho zúčtovania.
 

Samotným zvláštnym projektom bol projekt pod záštitou nášho predsedníctva v rade EU „Eurorozprávka“.
Financovala ho nielen EU, Ministerstvo školstva, Rozhlas a televízia SR, či školy zapojené do projektu, každý za sponzoring skoro 1000 €, ale aj pani riaditeľka PaedDr. Renáta Gumanová cez firmu PE-Press, s.r.o. Prešov.

Samozrejme peniaze na neverejný účet nešli zo súkromných účtov pani riaditeľky či pána riaditeľa. Ale z peňazí určených pre chod školy, s podielových daní nás všetkých Prešovčanov. Čo z toho projektu mali samotné deti a koľko vlastne peňazí celkovo sa prelialo cez tento projekt ?
Pán Guman, mal v projekte spracovať výtvarný návrh, ale spracovala ho firma PE-Press s.r.o. - Viď faktúra 201600142, 201600125, Grafické výtvarné spracovanie návrhov zaplatili zase len rodičia školy. Samozrejme nezabudnúť plus bonus pre firmu.  a bonus aj zo škôlky.
Jedná sa samozrejme o zhodnú firmu ako u pani riaditeľky. http://eurorozpravky.sk/organizatori/
A samozrejme pri odmenách riaditeľom prešovských škôl boli obaja odmenení ešte aj finančným darom od mesta Prešova.
 
Ak už bola spomenutá preferovaná materská škôlka MŠ Bajkalská 31, Prešov, kde je väčšina detí zamestnancov mesta Prešova ( škôlka má bazén, čo je luxus medzi škôlkami) a tak dostáva z rozpočtu 2x viac ako iné škôlky. Iné škôlky si nezaslúžia viac finančných prostriedkov a zhodné vybavenie škôlok? Veď všetky zriadilo mesto Prešov. Prečo mesto jednu škôlku preferuje na úkor druhých?
A za posledný rok vzišlo z objednávok a faktúr ZUŠ Októbrová 32 a MŠ Bajkalská 31 pozoruhodné sponzorstvo, zase z peňazí určených pre deti.
Je priam ukážkové prelievanie štátnych peňazí v prospech týchto manželov a to veľmi zaujímavým spôsobom.
Málokto si všimne zhodné objednávky a zhodné zadania od ZUŠ Októbrová a MŠ Bajkalská 31
 
ZUSPán manžel, riaditeľ školy ZUŠ, je členom Rady RTVS. Do danej funkcie ho deleguje už po dlhé roky združenie Liga za duševné zdravie SR. o. z . Teda, stále a roky ten istý nominant za člena RTVS, iných členov nikdy nedelegovali.
Pani manželke, PaedDr. Renáta Gumanovej poskytla Liga za duševné zdravie SR. o. z. akreditovaný program v rozvoji sociálnych zručnosti. Objednala si služby a preplatila faktúry z rozpočtu škôlky.
Dnes nikto nevie vysvetliť, či sa programu niekto zúčastnil ( akou formou bol program realizovaný), ak nejestvujú žiadne doklady o preukázaní služobnej cesty na predmetný program, či materiáli z programu. Dokonca ani iné škôlky, školy o danom akreditovanom projekte nikde nepočuli a ani sa nikdy nezúčastňovali projektov Liga za duševné zdravie SR. o. z..
 
Je to snáď finančné poďakovanie pani Gumanovej Lige za duševné zdravie SR. o. z za opätovné dosadenie jej manžela za člena RTVS. Keďže už bol raz odvolaný a to v čase, keď bol p. Guman políciou obvinený zo sprenevery finančných prostriedkov, kde bolo zistené systematické a dlhodobé rozkrádanie v prešovskej škole ZUŠ Oktobrová 32 ?
 
Záver. Skutok sa nestal. Všetko to boli účtovné neúmyselné omyly a čiastočnú vinu, vtedy na seba po obvinení p. Gumana, prevzal jeho zástupca školy, ktorému dal následne odmeny 12300 €. V danom prípade boli všetci štátny zamestnanci spokojní, okrem detí, ktoré musia strpieť verejné rozkrádanie v našom rezorte a skladať sa im naň.

Takýto človek nemá čo hľadať vo verejnom sektore“  
Last modified onutorok, 21 november 2017 19:48

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px