Prihlásiť sa

Mesto Prešov má za sebou ďalšiu kontrolu z NKÚ

Mesto Prešov má za sebou ďalšiu kontrolu. Správa Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len NKÚ) našla závažné chyby hlavne v rozpočtových pravidlách.

Okrem iného sa v správe konštatuje, že vlani sa v rozpočte urobilo 17 zmien a len 8 z nich schválených Mestských zastupiteľstvo (ďalej len MsZ). O ostatných rozhodol priamo primátor JUDr. Hagyari, čím podľa správy NKÚ porušil zákon o rozpočtových pravidlách. Zmeny sa týkali najmä zvýšenia nákladov pri rekonštrukciách štátnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

 

O ďalšom opatrení sa bude v MsZ pravdepodobne hovoriť aj v súvislosti s obnovou ZŠ Čsl. armády. Prednosta MÚ Ing. Višňovský má predložiť aj správu o opatreniach na nápravu nedostatkov, ktorú si vyžiadali poslanci MsZ.

Kontrola NKÚ taktiež kontrolovala delimitáciu majetku z roku 2010 o ktorej sme už niekoľkokrát informovali. Jedná sa o prevod majetku zo ZUŠ Októbrovej na ZUŠ J. Poschla Prostejovská v Prešove. Celá delimitácia sa vytvorila narýchlo a primátor mesta JUDr. Hagyari ju podpísal až štyri mesiace po samotnej delimitácii majetku riaditeľmi Mgr. Gumanom a Žilíkom za účasti Odboru školstva v Prešove.
Na danú delimitáciu smerovalo niekoľko sťažnosti od bývalej zamestnankyne, no ani jedna nebola opodstatnená. Odbor školstva, kde je vedúcou PhDr. Komanická sa v súčasnosti dištancuje od celej záležitosti, vrátane sťažností, ktoré smerovali voči jej konaniu a angažovanosti v celom procese delimitácie. Pritom podpisy v prílohách jasne svedčia o tom, že o celej delimitácii mala vedomosť a dokonca sama iniciovala stretnutie oboch riaditeľov ešte pred samotnou delimitáciou pobočky školy.

Na celej delimitácii je zarážajúce to, že riaditeľ Žilík (ZUŠ JP) netrval aj na prevode finančných prostriedkov za žiakov, ktorých delimitoval.

Dôvod ?

Nemal vedomosť, tak ako zriaďovateľ (Mesto Prešov), že škola ZUŠ Októbrová disponuje viac ako 50.000,-€ z darovacích poplatkov a z podielových daní od mesta Prešov, ktoré ostali fyzicky na škole, ktorá navrhla tichú delimitáciu.

Prečo sa v delimitácii nepreviedli aj všetky zamestnankyne a ich mzdy ?

Mgr. Guman (ZUŠ Októbrová) tvrdil Žilíkovi (ZUŠ JP), že to dorieši po skončení práceneschopnosti jednej zo zamestnankýň, ktorá bola tiež zamestnaná na uvedenej delimitovanej pobočke na ulici Bernoláková.

A tak sa učiteľka s vyšším vzdelaním, ako má sám riaditeľ ocitla uprostred školského roka na úrade práce !

Ide o ješitnosť zakomplexovaného výtvarného riaditeľa, či závisť, že práve táto učiteľka bola ocenená ako najlepšia výtvarná pedagogička roka v rámci Slovenska ?

Dôsledkom toho má neplatnosť skončenia pracovného pomeru dohru až na súde.

Zdroj: TASR+G.S

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:31

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px