Prihlásiť sa

Ako sa legálne zbaviť neposlušného zamestnanca ?

Featured Ako sa legálne zbaviť neposlušného zamestnanca ?

Pochybil riaditeľ ZUŠ výtvarný odbor Októbrová 32 alebo zriaďovateľ školy mesto Prešov pri delimitácii detašovanej pobočky na ulici Bernolákovej 17 v Prešove ?
alebo
Ako sa legálne zbaviť neposlušného zamestnanca ?

Dňa 01.01.2010 bol podpísaný Delimitačný protokol viď. príloha o prevode majetku a zamestnancov na základe návrhu riaditeľa ZUŠ Októbrová 32 Prešov Mgr. Gumana Ľubomíra.
Podnet na vypracovanie delimitačného protokolu dalo vedenie ZUŠ Októbrová 32 bez schválenia rodičov, školskej rady, či učiteľov.

D ô v o d  : šetrenie finančných prostriedkov ... pri zachovaní všetkých pracovných miest pri prechode pobočky ZUŠ - výtvarný odbor, Bernoláková 17, pod správu ZUŠ J. Pöschla, Prostějovská 36 - hudobný odbor, Prostejovská v Prešove.
Opak sa stal pravdou, lebo boli prepustení traja zamestnanci - na dohodu.
Pritom ešte v jeseni 2009 riaditeľ p. Mgr. Guman deklaroval, že žiaden učiteľ nebude prepustený, že je to len presun kompetencii v rámci Novej koncepcie školstva, ktorú navrhlo mesto Prešov. Viď. príloha -1- ,-2- ,-3- : Zápisnica z pracovnej porady zo dňa 02.09.2009.

Pri spracovaní delimitácie sa „pozabudlo“ na učiteľku, ktorá bola v čase prevodu práv na inú školu na PN a tak nemala po skončení svojej maródky kam nastúpiť. Nebola zapracovaná ani pri prevode v delimitačnom protokole ako jej kolegyne, a tak mzdové prostriedky na jej miesto jej už nemal kto vyplácať.
Stala sa z nej uprostred školského roka nezamestnaná doktorka pedagogiky.

Ďalšie dve učiteľky, aj keď im bolo vyplatené odstupné boli hneď na ďalší deň prijaté pod nové vedenie ZUŠ J. Pöschla na svojom pôvodnom pracovisku, vrátane svojich žiakov, ktorých mali na starosti od začiatku školského roka 2009/2010.
Mesto Prešov tvrdí, že jedna zamestnankyňa nebola v Delimitačnom protokole uvedená preto, že to navrhlo vedenie ZUŠ Októbrová 32 Prešov, z dôvodu jej dlhodobej PN a pre nulový počet žiakov, ktorí sa k nej počas trvania jej maródky neprihlásili.
Odkedy si žiaci vyberajú učiteľa ?
Nie je to náhodou úloha vedenia školy ?
Pritom zákon 596/2003 (5) uvádza, že len riaditeľ školy môže prideliť žiaka do ročníka učiteľovi, na základe talentových skúšok realizovaných pred komisiou, na základe tvorivých výsledkov a veku dieťaťa !
Kto zastupoval na vyučovaní učiteľku počas PN a kde sa podeli jej žiaci ?
Alebo si vedenie žiakov rozdelilo medzi sebou, aby naplnili počty žiakov vo svojich skupinách ? Veď sa  jednalo o cca 70 žiakov ! Sublimovali ?

Ako je možné, že v čase keď p. riaditeľ Mgr. Guman vedel, že bude školu delimitovať – veď to aj sám navrhol, presunul na spomínanú delimitačnú školu učiteľku a nakoniec ju do Delimitačného protokolu ani nezahrnul ?
Nie je to náhodou skvelý NÁVOD ako sa zbaviť nepohodlného zamestnanca“, ktorý vystupuje z priemerných rodov svojim talentom ?

Je zrejmé, že zároveň dochádzalo k zavadzaniu a klamaniu učiteľky, ak mala deklarované, že s ňou bude zaobchádzané tak, ako s jej kolegyňami, no v tej dobe (15.03.2010) už riaditeľ Mgr. Guman vedel, že to nebude možné, ak nebola obsiahnutá v prílohe zamestnancov, ktorá bola súčasťou Delimitačného protokolu, a že bude prepustená  !

Aby sa to trocha zamotalo, tak musíme dodať, že tie počty žiakov daná učiteľka síce mala dostatočný, no pred letnými prázdninami 30.07.2009, riaditeľ ZUŠ Októbrová 32, Prešov Mgr. Guman dal pokyn presunúť spomínanú učiteľku na pobočku ZUŠ Bernolákovu 17, ktorá mala byť zrušená – presunutá k inej ZUŠ J. Pöschla.
V skratke, učiteľka bola presunutá, no žiadnych žiakov jej na vyučovanie nepridelili !

D ô v o d :
Lebo sa tak rozhodol riaditeľ Mgr. Guman, a on ako vedenie sa nemieni vyjadrovať k danej záležitosti !


P r e č o ?

Veď ak bola na PN, mala byť prijatá adekvátna náhrada počas PN alebo jednoducho len vzájomné zastupovanie.
Prečo vedenie školy automaticky zrušilo triedu resp. ateliér a ani nepripravilo priestory k vyučovaniu, to nie je jasné do dnešného dňa !

Kto vlastne pochybil v celej delimitácii ?

Ako je možné, že aj keď pracujete na danej škole kde sa spracovával Delimitačný protokol, nie ste v ňom uvedený, ak ste na PN a nemôžete sa ani nijako brániť a nemáte žiadne informácie, lebo sa nikto neunúval Vám to písomne oznámiť tak, ako to uvádza zákon (Zákonník práce).

Nie je to priama diskriminácia od vedenia školy ?

Ako je možné, že mesto Prešov nevedelo, ani vo februári 2010, že v Delimitačnom protokole, nie sú uvedení všetci učitelia a žiaci ?
Prečo sa všetko udialo v tichosti ?

Nie je zámerom terajšieho riaditeľa ZUŠ výtvarný odbor Októbrová 32, Mgr. Gumana takzvane sprivatizovať a vytvoriť súkromnú školu ?
Veď mu už ostali len jedenásti zamestnanci a z toho sú až piati nepedagogickí pracovníci.
Tak malou školu sa môžeme pochváliť asi iba v Prešove.

Kto je navrhovateľ 3.200 EUR-ovej odmien riaditeľovi ?

Naposledy boli nútení podriadení zamestnanci schvaľovať odmeny nadriadenému riaditeľovi a mesto to toleruje ?
Aby sa bolo možné dopátrať, ku všetkým relevantným spisom bolo nutné niekoľkokrát vyžiadať informácie od mesta Prešov a ZUŠ výtvarný odbor Októbrová 32, lebo spomínaný „presun“ nebol nikde zverejnený, iba sa v tichosti prepustili zamestnanci, no zamestnali sa už len dve učiteľky.

Dokonca bolo nutné šesť krát postupovať, podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a žiadať o preskúmanie nepravdivých informácii. A postupovať podľa paragrafu o priestupkoch, dokonca musela zasiahnuť až prokuratúra Prešov, lebo ZUŠ Októbrová 32 nemala ochotu ani po troch mesiacoch zverejniť požadované informácie, ani vydať žiadne rozhodnutie o ich sprístupnení respektíve nesprístupnení.
Aj keď to bola ich povinnosť informovať všetkých dotknutých zamestnancov o zmene aj písomne, ako to ukladá zákon, no nestalo sa tak.

Riaditeľ školy Mgr. Guman taktiež nezaváhal a podal trestné oznámenie za písanie anonymov na spomínanú školu, ktoré boli následné preklasifikované ako priestupok, no aj tak nikto nebol zistený ako ich autor. Aj keď do dnešného dňa nebol nikto a ani Mgr. Guman ochotný zverejniť údajné anonymy.
Núka sa tu otázka, či sa zakladali na pravde alebo na ohováraní ?
Sú niekde dané sťažnosti, alebo anonymy vôbec evidované ?
Čo bolo ich obsahom ?
Ako vieme zo spisovej dokumentácie zo ZUŠ Októbrová 32, nie je evidovaná žiadna sťažnosť, ani podnet od anonymného sťažovateľa.

Možno sa raz dočkáme ich zverejnenia priamo od riaditeľa školy Mgr. Gumana. 

Zdroj : 211/2000

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:52

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px