Prihlásiť sa

Arogantnosť primátora JUDr. Hagyariho voči občanom mesta Prešova, alebo sa len bojí napravovať svoje vlastné chyby ?

Arogantnosť primátora JUDr. Hagyariho voči občanom mesta Prešova, alebo sa len bojí napravovať svoje vlastné chyby ?

Prešovský primátor sa bojí pomenovať problém, preto pohodlne zvalil svoju chybu na odvolaného prednostu Ing. Jozefa Višňovského, pritom on sám podpisoval nevýhodnú delimitáciu škôl.

Čo vlastne tichá delimitácia škôl pre občanov mesta Prešova priniesla ?

Ani rozhodnutie NKÚ a žiadosť aktívneho občana mesta Prešov neviedli k zmene rozhodnutia nezmyselnej a protiprávnej delimitácie mestského majetku za účasti Školského úradu Prešov na čele s vedúcou uvedeného odboru Komanickou a dvoch základných umeleckých škôl, ktoré si medzi sebou v januári 2010 previedli mestský majetok, vrátane žiakov a niektorých učiteľov.

Primátor mesta JUDr. Hagyari celý prevod majetku podpísal až štyri mesiace po samotnej realizácii, t.j. presunutí žiakov, majetku a prepustení učiteľov, čo je v rozpore s právnym systémom všeobecne.

Riaditeľ Mgr. Guman prevod vykonal samostatne a bez schválenia poslancov MsZ v Prešove a dokonca na pracovnej porade uviedol, že mesto Prešov má záujem delimitovať majetok, ktorý spravuje. Pritom riaditeľ ZUŠ Októbrová 32 Prešov mal vedomosť, že práve on sám podal návrh na delimitáciu ním spravovaného školského majetku, čím bez ostychu použil klamstvo ako pracovný nástroj k oklamaniu nielen svojich podradených zamestnancov, ale aj všetkých žiakov resp. ich zákonných zástupcov .

Nezmyselnosť celej delimitácie a jej anti efektivita je preukázateľná kedykoľvek aj čitateľom zo spisov uložených v meste Prešov.

Mesto Prešov nevie ani prečo spomínaná delimitácia bola schválená primátom a riaditeľmi dotknutých škôl a aké úspory to mestu Prešov vlastne prinieslo !

Ani ospevovaná Koncepcia školstva preferovaná vedúcou OŠKaŠ Komanickou nemá zapracovaný ani jedným slovom prevod škôl vo svojej verzii dokumentu do roku 2015.

JUDr. Hagyari bol oslovený, aby zrušil alebo vykonal nápravy predmetnej delimitácie, pri ktorom boli porušené práva žiakov aj učiteľov, ale JUDr. Hagyari ako ho poznáme z médií, radšej potvrdil to čo je protiprávne a odvolal sa na korupčné riešenia sťažnosti prednostu MsÚ.

To že predmetnou delimitáciu získal len jednotlivec, t.j. riaditeľ ZUŠ Októbrová 32 Prešov - Mgr. Guman je podľa neho v poriadku. Veď v súčasnosti si už pán riaditeľ podal žiadosť na dlhodobý súkromný prenájom priestorov, vrátane hmotného a nehmotného majetku celej školy na dobu 25 rokov. To, že súčasný riaditeľ ZUŠ Guman bude mať cca 75 rokov keď bude odovzdávať budovu, zjavne v meste nikomu neprekáža. Jediným údajne super výhodným argumentom pre mesto je, že ,,získa jeden rodinný dom na ul. Čapajevovej (v centre), ktorý je jednou zo súčasných alokovaných častí patriacich pod ZUŠ Októbrová,, je zrejme pre primátora výhodou.

Čo už, že ani dnes nikomu nevadí, že ZUŠ má nadbytočné priestory, ktoré využíva dlhodobo neefektívne!

Národný kontrolný úrad či prokuratúra Prešov môžu rozdávať akékoľvek vyhlásenia, správy zo šetrenia a protokoly, ak si primátor Prešova aj tak robí čo chce a vyhlasuje, že ,,všetko je oprávnené a sú to len osobné spory,,. Škoda len, že svoje tvrdenia nevedia úradníci ani primátor v zmysle zákona vôbec preukázať.

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:31

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px