Prihlásiť sa

II. Štátne školy medzi sebou roky obchodovali s tovarom, ktorý je zadarmo - záver: peniaze za bločky a do vlastného riaditeľského vrecka.

Featured II. Štátne školy medzi sebou roky obchodovali s tovarom, ktorý je zadarmo - záver: peniaze za bločky a do vlastného riaditeľského vrecka.

2 časť Štátne školy medzi sebou roky veselo obchodovali s tovarom, ktorý im dodáva ich zriaďovateľ zadarmo. Alebo peniaze za bločky a do vlastného riaditeľského vrecka.
Záver: „Trestné oznámenie voči neznámemu alebo známemu páchateľovi“ 

náhodnou kontrolu bolo zistené, že ZUŠ Exnárova 6 Bratislava nemá zapísané a prijaté finančné prostriedky, ktoré im mali byť vyplatené od inej štátnej ZUŠ Októbrová 32 v Prešove riaditeľom ZUŠ, Októbrová 32 Prešov. Vzniklo podozrenie, že niekto zneužil oficiálnu pečiatku školy ZUŠ Exnárova 6 Bratislava pre vyplatenie sumy cca 16.400,-Sk od školy ZUŠ Októbrová 32 Prešov. 

Z dokladov, je zrejmé, že neznámy páchateľ zneužil tlačiva 

a pečiatku štátnej školy Základnej umeleckej školy, Exnárova č. 6, Bratislava a sfalšoval podpisy Bratislavskej účtovníčky, za účelom osobného finančného prospechu a obohatenia. A na základe nich boli vyplatené finančné prostriedky v Prešovskej ZUŠ Októbrová 32, Prešov.

Na podporu svojich tvrdení Vám sprístupňujeme kompletné doklady, kde za podozrivého považujeme zamestnanca ZUŠ Exnárova 6 Bratislava

– neznámeho páchateľa, ktorý má prístup k úradnej pečiatky školy ZUŠ Exnárova ul. č. 6,  Bratislava a mohol sa dopustiť trestného činu podvodu podľa §221 ods. 1 Trestného zákona a to tým, že spôsobil škodu ZUŠ Exnárova ul. č. 6,  Bratislava na vlastné obohatenie a uvedenia do omylu.  

Za samotnú pečiatku školy je podľa zákonov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydaného podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení; 

č. 2010-8851/18548:1-141 a náplne práce viď. Príloha str. 3 , svedčí o tom, že zodpovednou osobou je len riaditeľ školy, a v tomto prípade v ZUŠ Exnárova 6 Bratislava je touto zodpovednou osobou p. Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka.

Formálna  a materiálna podmienka trestného činu sa naplnila tým, že došlo k falšovaniu podpisov od ZUŠ Exnárova 6 Bratislava, vrátane toho, že došlo k zneužitiu oficiálnej pečiatky ZUŠ Exnárova 6 Bratislava na zoficiálnenie dokladov potrebných na preplatenie finančných bločkov v ZUŠ Októbrová 32 Prešov.

Materiálna forma sa naplnila tým, že došlo k obohateniu o finančné prostriedky určené za nákup tovaru (CD), no tento tovar nebol nakupovaný, iba finančne preplatený mzdovou účtovníčkou školy p. M. L na ZUŠ Októbrová 32 Prešov a to samotnému riaditeľovi 

p. Mgr. Gumanovi, ako keby sa jednalo o nákup pre jeho školu ZUŠ Októbrová 32 Prešov, no finančné prostriedky si nechával preplácať samotný nákupca p. Mgr. Guman. 

Podozrenie, že tieto nákupy realizoval sám riaditeľ ZUŠ Prešov Októbrová 32 

p. Mgr. Guman vzhľadom k tomu, že je osobne podpísaný na dokumentoch a k celej udalosti aj samotná účtovníčka p. M. L. pracujúca v ZUŠ Októbrová 32 Prešov, spomínala, že sa jej nezdajú doklady, ktoré si nechával preplácať jej nadriadený p. Mgr. Guman, riaditeľ ZUŠ Októbrová 32 Prešov. Vznikli podozrenia, že sa jej slová zakladajú na pravde a preto cestou info zákona 211/2000 Z.z. boli tieto skutočnosti vydokladované. 

 

Ako a kedy alebo od koho získal pečiatku p. Mgr. Guman, riaditeľ ZUŠ Októbrová 32 Prešov od Bratislavskej školy ZUŠ Exnárova 6 Bratislava, nie je známe, no z dokladov, ktoré sú k dispozícii je evidentné, že došlo k finančnému vyplateniu v Prešovskej škole práve p. Mgr. Gumanovi  

a to na základe falošných dokladov, preto je považovaný za možného páchateľa daného skutku. A nehovoriac o tom, že tieto peniaze, ktoré prevzal a ktorými sa osobne obohatil, vôbec nie sú zúčtované v ZUŠ Exnárova 6 Bratislava, ale ponechal si ich spomínaný riaditeľ. 

Je známe, že  nakupovaný tovar nikto nikdy v ZUŠ Októbrová 32 Prešov nevidel, a iba dochádzalo k preplácaniu týchto nákupov osobne riaditeľovi p. Mgr. Gumanovi. 

Nemôže sa jednať o premlčaný skutok, ak daný skutok konal jeden páchateľ p. Mgr. Guman nepretržite za časový úsek počas celého trvania jeho funkcie vo verejnej inštitúcii, vo svoj osobný prospech z financií, ktoré sú čerpané prevažne z verejných podielových daní nás všetkých občanov Slovenska.

Týmto riaditeľ p. Mgr. Guman získal majetkový prospech t.j. vyplatenie peňažných súm od ZUŠ Októbrová 32 Prešov na základe týchto finančných dokladov, kde je sám dodnes nadriadeným pracovníkom účtovníčke resp. hospodárke školy p. M. L., ktorá mu stále

a to v hotovosti vyplatila dané financie na základe peňažných dokladov od  ZUŠ Exnárova 6 Bratislava. Dané finančné doklady jej osobne predložil riaditeľ p. Mgr. Guman,.

 

Tento trestný čin bol prešetrovaný opakovane s prihliadnutím nato, že zadávateľ trestného oznámenia nie je právnik, aby presne kvalifikoval a konkrétne popísal trestné skutky, ktoré sa stali. Je zrejmé, že došlo k neoprávnenému vyplateniu finančných súm konkrétnemu človeku, teda riaditeľovi p. Mgr. Gumanovi a to ako, od koho a kde získal riaditeľ falošné doklady, je na prokuratúre aby vydala obvinie, alebo odmietla dôkazy, ktoré jej boli predložené. 

Oba tieto školské subjekty sú štátne školy a sú financované zo štátneho rozpočtu a ak došlo k rozkrádaniu štátneho majetku a je možné nájsť vinníka, ak sú preukázateľné doklady, je vhodné, aby štátna polícia dané podozrenie prešetrila, aj keď sa jedná len o menšie sumy, no k jej nadobudnutiu  dochádzalo dlhodobým nezákonným preplácaním jednému konkrétnemu páchateľovi.  Vyhovárať sa na formálne podmienky NULLUM CRIMEN SINE LEGE ( Bratislavská polícia ), ak sú známe skutočnosti, ktoré jasne svedčia o trestnom čine a sú preukázateľné, že dané skutky sa stali tak ako je tu popisované.   


No je možné aj to, že. p. Mgr. Guman finančné prostriedky odovzdal Bratislavskej riaditeľke školy p. Mgr. Anne Miklovičovej, no tá ich už nezúčtovala do účtovníctva školy ZUŠ Exnárova 6 Bratislava.
Z jej poslednej výpovedi už vyplynulo, že peniaze odviedla na jej nadáciu, ale čo vlastne predala na CD nosičoch a kde skončili peniaze si už nepamätá. Veď môže predať čokoľvek, aj keď jej to zákon neumožňuje !  

Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku


Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku 
Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článkuPokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku
Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku
Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku


Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku


Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku

Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku
Pokračovanie kópii bločkov v dalších rokoch: Ľubomír Guman  verzus ZUŠ Bratislava. Čitajte aj I. časť článku
I časť. Štátne školy medzi sebou roky veselo obchodovali s tovarom, ktorý im dodáva ich zriaďovateľ zadarmo. - Alebo skôr peniaze za bločky do vlastného riaditeľského vrecka.

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px