Prihlásiť sa

Školský úrad Prešov schválil prevod školy na súkromnú osobu – nepodnikateľa, opätovne v tichosti !

Nedávno bola v médiách publikovaná správa, že mesto Prešov pri delimitovaní časti Základnej umeleckej školy postupovalo protizákonne, čo potvrdila aj Prokuratúra Prešov a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).
Pri delimitácii majetku k 1.1.2010, ktorú navrhol sám riaditeľ Mgr. Guman a tým učiteľský zbor a rodičov oklamal tvrdením, že mesto Prešov navrhlo časť školy delimitovať, aby sa ušetrili finančné prostriedky. Dnes si opäť podal ďalšiu žiadosť a to o prevod školy, kde je riaditeľom a tento krát žiada previesť školu na fyzickú osobu – nepodnikateľa – teda priamo na neho osobne.

Školský úrad na čele s PhDr. Komanickou opätovne žiadosť schválil, aj keď ako tvrdia majú len poradný hlas a na prevody nemajú ani len oprávnenie.

 Vedúca odboru školstva PhDr. Komanická pritom dobre pozná situáciu z pred roka ohľadom delimitácie, kde došlo k prepusteniu zamestnancov. Aj keď riaditeľovi predchádzajúcu delimitáciu schválili len preto, že sa zaviazal neporušiť práva žiakov a učiteľov čo sa však nestalo.

Školský úrad dnes alibisticky tvrdí, že pri delimitácii išlo len o formálne chyby a PhDr. Komanická, ktorá je podpísaná skoro pod všetkými prílohami dnes odmieta prebrať zodpovednosť za to, že v Komisii školstva problémovo schválili opäť ďalší prevod majetku preferovanému riaditeľovi základnej umeleckej školy (ZUŠ).

Finančné prostriedky za žiakov, ktorých sa uvedený riaditeľ ZUŠ zbavil delimitáciou v roku 2010 si ponechal, čo mu prispelo na darovacom účte čiastkou cca 50.000,-EUR.

Pritom sú to darovacie poplatky od rodičov na žiaka aj za predchádzajúce roky, ktoré si riaditeľ nechával na účte a neinvestoval ich do výuky ako sa zaviazal v darovacích zmluvách. Alebo si ich ponechal na účte, aby s nimi dnes mohol disponovať už ako súkromná (fyzická) osoba – nepodnikateľ ?

 

 Opäť kauza privilegovaného doživotného riaditeľa a korupčného Školského úradu v Prešove.

Opäť len v Prešove je možné, že pri toľkých porušeniach zákonov, všeobecne záväzných nariadení (VZN) a smerníc primátor JUDr. Hagyari ešte neodvolal riaditeľa Mgr. Gumana z funkcie riaditeľa štátnej základnej umeleckej školy, ktorej je od jej vzniku zriaďovateľom mesto.

Ak by sa týchto priestupkov dopustil ktorýkoľvek iný riaditeľ štátnej školy v pôsobnosti mesta, už dávno by bol odvolaný.

No netýka sa to Mgr. Gumana, lebo ako tvrdí vedúca odboru školstva PhDr. Komanická, riaditeľ je podľa jej slov „známa osobnosť" a preto sa spolupodieľala na schválení prevodu školy a prenájmu majetku na jeho osobu na najbližších 25 rokov.

Týmto krokom riaditeľ bude odo dňa 1.1.2012 neverifikovateľný, neodvolateľný a doživotný riaditeľ, lebo ZUŠ Októbrová 32 Prešov bude prepísaná na jeho fyzickú osobu – nepodnikateľa a kontrolovať ho nebude mať právomoc už vôbec nikto ! A hlavne bude naďalej využívať finančné a mestské hmotné prostriedky, ktorých je vlastníkom pôvodný zriaďovateľ školy teda mesto Prešov.

„Nerobte z toho senzáciu pre noviny!“

Prečo mesto chce „sprivatizovať“ základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici

Ďakujeme aktívnym a pozorným občanom, že sa tak zatiaľ nestalo !

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px