Prihlásiť sa

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.
Školy ktoré majú veľké školské ihriská, bohužiaľ na takýto prepych ako sú kosačky nemajú peniaze.

Napr. ZUŠ Októbrová má peňazí nazvyš.
Ak potrebujú niečo opraviť na škole vyhlásia havarijný stav a mesto ihneď preplatí položky na opravy aj mimo rozpočtu školy.

To že škola mína peniaze nehospodárne, či to že sa v minulosti preukázalo systematické rozkrádanie peňazí na vymyslený tovar a doklady samotným riaditeľom už vedúcim školského úradu nevadí.

Od posledného prepustenia učiteľky pred niekoľkými rokmi a to počas jej PN riaditeľ z ušetrených peňazí na mzdu vyplatil zástupcovi školy až 13500,- jednorazové odmeny.
Následne položku na plat preniesli do položky kapitálového rozpočtu a defakto jej plat míňajú na materiál školy.

Aj keď v minulosti došlo k jasným pochybeniam, všetko je stále na zhodných koľajach. Na problém upozornil hlavný kontrolór mesta, či NKÚ SR nič sa nedeje.
Trestný skutok sprenevery na seba prebral vtedy zástupca školy a riaditeľ to obhájil ako nedbanlivosť a vec sa uzavrela.
 
Prečo si nekúpiť napr. kosačku na trávu ? A tak najmenšia škola zorganizuje stretnutie v Prešove spolu s riaditeľom ZUŠ Jána Poschla a riaditeľkou MŠ Bajkalská T.j. traja dobrý riaditelia a dvaja manželia dohodnú, že si každý kúpi jeden malotraktor s kosačkou.
To že iné školy nemajú také vymoženosti a na svoje veľké ihriská nemajú také privilégia zriaďovateľovi nezáleží...To že si kosačky spomínané školy zakúpili už pred piatimi rokmi ? Veď tie sú už odpísané tak ako ďalší majetok ( fotoaparáty, notbuky) čo myslíte, kde sa nachádza už odpísaný majetok školy ?

Školy majú právnu subjektivitu a tak sa nik nezaujíma o hospodárnosť vynakladania finančných podielových daní mesta Prešova.
 
Pritom by postačovala jedna takáto kosačka na jednu oblasť škôl a školníci by si ju mohli požičiavať navzájom.

Tobôž ak škola nevlastní žiadne ihrisko pre deti !

Ak by boli riaditelia aspoň trochu hospodárni, stačilo požiadať Technické služby mesta Prešov a. s. ktoré by sa staralo o ich trávnaté plochy obvyklým spôsobom zhodne ako verejné plochy mesta.

Hlavne Odbor správy majetku mesta by sa mohol zapodievať ako ušetriť financie, veď údržba trávnatých plôch na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov je v kompetencii Odboru správy majetku mesta a to sú aj pozemky na školách.

To by ale museli spolupracovať školy zo svojim zriaďovateľom, nie len zasielať mestu žiadosti na havarijné stavy a drancovať mestský Prešovský rozpočet . A ešte aj požadovať poplatky od rodičov detí a pozabudnúť ich upozorniť, že všetky poplatky sú dobrovoľné !


Last modified onpiatok, 17 august 2018 13:44

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px