Prihlásiť sa

Paušálna starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov za 5100 € pre jednu mestskú škôlku ?

Prešovská realita. Nestačí vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky škôlky a školy. Každá si to robí podľa svojho riaditeľa, riaditeľky.
Osobné údaje sú v štátnom sektore viac chránené, ak to vypracuje každej škole iná firma za rôzne cenové ponuky.
Mestu Prešov to nevadí, veď každá škola, škôlka má vlastnú právnu subjektivitu. Pritom je to stále o tom istom, zhodné texty o ochrane osobný údajnou v zmysle zákona.
MŠ Bajkalská 31, Prešov za samotný projekt síce utratila len 180 €, ale mesačne za „Paušálnu starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov“ platí každý mesiac 140 € a to už tri roky po sebe. Čo za to mesačne dostáva ? Mesačne jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.
Oprávnenosť nákladov je diskutabilná, samozrejme by bolo vhodnejšie využiť financie v prospech detí.
Paušálne poplatky sú nekontrolovateľné, môžeme na ne len poukázať, veď skutok nie je dokázateľný ako úmyselný. Vybrať nezávislú osobu pri voľbe nového vedenia na predmetnej škôlke, je ešte obťiažnejšie.
Členov komisie si volí pred hlasovaním vedenie školy, takže dosadenie svojich ľudí je zrejmé a preto si riaditelia sedia na funkciách aj niekoľko desaťročí.

Konštatovanie ?
Štátne školstvo bude trvale korupčné, ak zriaďovatelia t. j. mestá nebudú mať snahu šetriť financie tam, kde ich logicky môžu. Ale prečo vlastne šetriť ? Veď každý mesiac pritečie zo štátneho rozpočtu nová várka peňazí na naše deti, tak prečo ich neminúť pre blaho spriaznených firiem.
 
Pani PaedDr. Renáta Gumanová, riaditeľka MŠ Bajkalská 31, Prešov, čelí aj iným kauzám, napr. prelievanie peňazí v prospech jej manžela, ktorý je členom Rady RTVS. Do tejto funkcie pre RTVS deleguje združenie Liga za duševné zdravie SR. o.z . stále toho istého, jedného člena, jej manžela.

Pani PaedDr. Renáta Gumanová prispela Lige za duševné zdravie SR. o.z. za akreditovaný program, v rozvoji sociálnych zručností za svoju škôlku MŠ Bajkalská 31, Prešov.
Riaditeľka už nevie vysvetliť, či sa programu aj niekto zúčastnil ( akou formou bol program realizovaný, nie je to možné vydokladovať ), neexistujú žiadne doklady o preukázaní služobnej cesty na predmetný program, či materiály z programu. Iné škôlky a školy v Prešove o danom akreditovanom projekte ani len nepočuli.
 
Je to snáď poďakovanie pani Gumanovej Lige za duševné zdravie SR. o.z za opätovné dosadenie jej manžela za člena RTVS ?
A možno by boli aj ďalšie imaginárne školenia v predmetnej prešovskej mestskej škôlke na Bajkalská 31, nebyť ľudí, ktorí sa neboja poukázať na nezmyselné súkromné projekty riaditeľov, či skôr korupčné jednanie štátnych zamestnancov.
Nebojte sa opýtať aj Vy svojho zriaďovateľa škôlky, školy, prečo „netečú“ peniaze v prospech detí. Len poukazovaním na korupčné správanie aspoň trochu zlepšíme financovanie a obmedzíme „pranie“ peňazí.
Verejné financie majú prinášať úžitok všetkým.


Takýto človek nemá čo hľadať vo verejnom sektore“  
Last modified onpiatok, 17 august 2018 12:57

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px