Prihlásiť sa

Riaditeľ školy, umelec alebo už aj podvodník ?

Featured Riaditeľ školy, umelec alebo už aj podvodník ?

Riaditeľ školy, umelec alebo už aj podvodník ? Mučeník alebo martýr ?

Materiály na prevod školy ZUŠ na ul. Októbrová 32 v Prešove pod súkromné vlastníctvo jej súčasného riaditeľa spracovalo mesto Prešov tak, aby vzbudzovali predpoklad, že ide o legislatívny a bezproblémový prevod.
Odflákali čo sa dalo, no to sú zamestnanci mesta Prešov experti a to z jednoduchého dôvodu – za nič čo sa rozhodnú vydať, či zrealizovať nenesú hmotnú ani inú zodpovednosť. V danej veci išla aj sťažnosť, samozrejme bude neopodstatnená, veď by si sami priznali pochybenie.

Vráťme sa však k predloženým materiálom od p. Gumana, ktorý je terajším riaditeľom ZUŠ a mal záujem aj zhodnú školu previesť na súkromnú osobu - nepodnikateľa, t.j. sám na seba.

Možno všetko začalo už skôr keď v roku 2010 časť školy delimitoval, popisujeme to v článkoch a za úspešné zbavenie sa zamestnancov a starej budovy, ktorú odovzdali inej škole si vyplatili len pre jedného zamestnanca odmeny 12300,-€. V lete roku 2011 dal riaditeľ p. Guman podpisovať rodičom školy ktorých deti navštevujú ZUŠ informačný leták v ktorom ich mali učitelia informovať o tom, že škola sa nemení, všetko ostáva aj v novom roku tak isto. Len neinformovali pravdivo a to, že škola prejde do súkromných rúk ako celok. Zmení sa nie len nájomca, ale aj zriaďovateľ ! Podvod na rodičoch ? Materiál v spodnej časti článku

Následne mu bez právnych vedomostí primátor p. Hagyari podpísal, že má jeho súhlas a môže konať v danej veci s Ministerstvom školstva SR.

 

 

Začali sme sa o vec zaujímať aj my, dokonca vyšiel aj článok v Prešovskom Večerníku ( prvý..... a neskôr druhý ak zaťali byť zamestnanci nervózny ) o celom prevode sa začalo vynárať veľa nejasnosti o ktorých sme postupne informovali:

Dosiahli sme aspoň to, že vo veci začali už rozhodovať aj poslanci, čo v počiatkoch z predložených písomností nebol úmysel. O veci mali rozhodovať len mestské komisie.

Na základe našich otázok boli zrazu dopracované ďalšie spisy a riaditeľ vydal xxx, kde za polovičku svojho nájmu t.j. za 10 rokov do školy investuje 34.000,-€ z vlastných prostriedkov.

Je zaujímavé, že škola v jeseni roku 2011 disponovala hotovosťou cca 55.000,-€ na svojom účte z darovacích poplatkov a podielových daní od mesta Prešov. Aj tieto peniaze mali prejsť v rámci prevodu !

Riaditeľ sa zaviazal investovať napr. do výmeny okien a oprav budovy, aby bola v prevádzkovom stave. Ak sme poukazovali na veľkú finančnú hotovosť, ktorá by predmetným prevodom prešla na fyzickú osobu – nepodnikateľa riaditeľ minul skoro 20.000,-€ za výmenu okien. Pritom on sám sa zaviazal, že to vykoná ako fyzická osoba – nepodnikateľ ! Viď FA október, november, december

Zaviazal sa nezvýšiť poplatky za školné a darovacie. To už škola stihla spraviť pri prechode meny Sk na EUR kde si škola zaokrúhlila sumy na celé EUR a taktiež v školskom roku bol príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium 4,-€ v roku 2011 už o 8,-€. K tomu musia žiaci ešte rátať s darovacím poplatkom, ktorý je síce dobrovoľný, no v ZUŠ povinný.

 

riaditeľ p. Guman dal podpisovať rodičom školy ktorých deti navštevujú ZUŠ informačný leták v ktorom ich mali učitelia informovať o tom, že škola sa nemení, všetko ostáva aj v novom roku tak isto. Len neinformovali pravdivo a to, že škola prejde do súkromných rúk ako celok. Zmení sa nie len nájomca, ale aj zriaďovateľ ! Podvod na rodičoch ?

 

 

 A takto to už dostalo mesto Prešov:

 

A trochu pritvrdíme a p. Guman oznámi mestu: Verím, že mesto Prešov ako súčasný riaditeľ ZUŠ, Októbrová 32 bude akceptovať túto reálnu skutočnosť a podporí slobodné rozhodnutie žiakov, rodičov, pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy.

 

Samozrejme. PhDr Kvetoslava Komanická potvrdí klamstvá p. Gumana a tie klamstvá následné odovzdá, už bez príloh odovzdá na mestský odbor správy mestského majetku Prešov ! A vec je dokonaná. Mestský poslanci nemajú všetky podklady a majú o niečom hlasovať.

 

Kompletný spis v prílohe pdf

A danú prílohu už zase dostali mestský poslanci mesta Prešov na decembrové schvaľovanie.

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:41

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px