Prihlásiť sa
ObcanPO

ObcanPO

VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU

E-SHOPY A VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU
Za akých podmienok musíte vrátiť zákazníkovi peniaze?
Dokedy môže tovar vrátiť?
Musíte akceptovať aj rozbalený tovar?
Ktorí zákazníci majú právo na odstúpenie od zmluvy a ktorí nie?
Musíte vrátiť aj poštovné?
Zodpovedá zákazník za opotrebovanie tovaru?
Na čo si dať pozor?

Bytový dom pred rekonštrukciu, ale do dnešného dňa neboli stanovené žiadne pravidlá financovania.

Nestihli ste ďalšiu reláciu z týmto správcom ?
Môžete si ju pozrieť u nás.
 
Nie to tak dávno, čo firma získala pod správu bytový dom Námestie 1 Mája kde do dnešného dňa správca vyčerpal na svoju prácu už 19000,-€ a domovy dom kde stále v havarijnom stave.
Aj napriek úsilí ľudí, neboli ani len vymenené dvere, okna, či opravené niektoré havarijné stúpačky ktoré sa trvalo zapchávajú.
Neurobil vôbec nič, samozrejme okrem sústavných hlasovaní v bytovom dome ktoré sú vraj stále nezáväzné.
Virtuálny správca budov v roku 2016 ak zistil že zástupcovia vchodov sú nepodplatiteľný ( núkal im finančné sumy za zrealizovanie opravy domu - ktoré samozrejme odmietli ).

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?

Žaloba na zrušenie hlasovania zo schôdze vlastníkov bytov – ako uspieť ?
Nedostatok právnej úpravy v tomto smere nemôže pozbaviť dotknutého vlastníka možnosti domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.
Takže ak chcete sa domáhať zrušeniu hlasovania zo schôdzi a napadnúť ho na súde musíte žalovať všetkých ostatných vlastníkov, ktorí hlasovali kladne na schôdzi ako aj tých, ktoré sa schôdze nezúčastnili.
 
Nie samotného správcu !
 
Vyjadrenie právneho zástupcu:
Okresný súd nie je povinný sa ani meritórne vo veci zaoberať žalobným návrhom, nakoľko meritórnemu prejedaniu žaloby predchádza skúmanie procesných podmienok konania a tie vo vašom prípade splnené neboli.

Ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie

Ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie

Ak podnikáte, máte ochrannú známku. Je to spôsob, akým vás zákazník rozpoznáva. Ochranná známka odlišuje vaše produkty od všetkých ostatných a sumarizuje vaše hodnoty. Možno je to váš najcennejší majetok.

Ochranná známka je súčasťou vášho duševného vlastníctva, je rozhodujúca pre váš úspech v podnikaní.

Pojem duševného vlastníctva je priamočiary a poznáme ho už dávno. Kamkoľvek sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa nerátajú, duševné vlastníctvo vymedzuje a chráni inovácie a výtvory človeka.
Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov