Prihlásiť sa
Slovensko a korupcia

Slovensko a korupcia (26)

Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Kauza hodná zreteľa, kde PhDr. Kvetoslava Komanická vedúca Odboru školstva, kultúry a športu na Mestom úrade v Prešove pred pár mesiacmi rozoslala v pracovnej dobe všetkým poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove a vedúcim zamestnancom úradu e-mail, kde uviedla a rozšírila nepravdivé, klamlivé a nepodložené informácie, ktoré mali značne ohroziť vážnosť rodiny Volčkovej, vrátane riešenia právnych podaní a sťažností voči mestu Prešov, čím mala docieliť dojem, že konanie p. Volčka je neadekvátne a nezmyselné, nakoľko všetky sťažnosti adresované odboru školstva sú neopodstatnené.

PhDr. Kvetoslava Komanická tvrdila vo svojom e-maily, že rodina Volčková rozoslala nespočetné množstvo anonymných podaní na mesto Prešov, respektíve na školský úrad a ZUŠ, kde údajne očierňoval ich pracovné konanie.

Podmienky pre vznik korupčného konania

Korupcia je na Slovensku vážnym problémom vo väčšine verejných inštitúcií, aj keď niektoré naznačujú pokles miery korupcie, a to najmä po roku 1998.

Korupcia je vážny spoločenský problém, ktorého riešenie je dôležité, aktuálne a vyžaduje si predovšetkým potrebný tlak občanov tak na politikov, ako aj na ľudí vo verejnej správe.
Korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie alebo prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, alebo  ich prísľubu, ktoré deformuje riadne vykonávanie povinnosti alebo správanie požadované od príjemcu úplatku, nenáležitej výhody alebo ich prísľubu.

Odškodné pre Harabina -vysúdil až 150-tisíc eur

Odškodné pre Harabina za Sadikiho bolo nezákonné, tvrdí právnik

Predseda Najvyššieho súdu vysúdil vlani 150-tisíc eur za výrok Dobroslava Trnku, ktorý potvrdil pravosť prepisu jeho rozhovoru s Bakim Sadikim.

 BRATISLAVA. Rozsudok, ktorým Okresný súd Bratislava I vlani v septembri priznal predsedovi Štefanovi Harabinovi odškodné 150-tisíc eur, je nezákonný.

 Tvrdí to právnik Peter Wilfling, ktorý spolupracuje s organizáciou VIA IURIS.

 Harabin vysúdil odškodné za výrok bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý potvrdil pravosť prepisu rozhovoru medzi Harabinom a obchodníkom s drogami Bakim Sadikim.

 Podľa listu Generálnej prokuratúry Štefanovi Harabinovi sa však prepis rozhovoru v trestnom spise nenachádza.

Tagged under

Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove 2005-2013

Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl
v Prešove za roky 2005-2013.

Návrhy odmien kto a začo viď 2005-2010.

Rok 2011:
Za čo boli vyplatené odmeny v roku 2011.

Odmeny riaditeľkám materských škôl za rok 2011

Za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov – upozornenie,
aj za to Pán primátor vypláca odmeny, čo na to vravia ďalší riaditelia, si viete aj sami predstaviť.

Odmeňovanie v školstve nie je za zásluhy ?“

Nemáme síce prehľad o všetkých priestupkoch, ktorých sa dopustili riaditelia škôl v Prešove, no každý si vieme prečítať oficiálne správy od zriaďovateľa v Prešove. V jeseni v roku 2010 hlavný kontrolór mesta (HKM) Prešov vykonal kontrolu, na základe podnetu pre dôvodné podozrenie z nehospodárnym míňaným finančných prostriedkov z podielových daní mesta Prešov vrátane nehospodárneho a nepreukázateľného nákupu tovarov samotným riaditeľom štátnej školy.

Správa obsahovala nespočetné porušenia, či už vo veci odmeňovania nad rámec platu v sumách 12300 eur jednému zamestnancovi a ďalšie nedostatky.

Na policajnej akadémii prijímali za úplatky

Na policajnej akadémii prijímali za úplatky ? 

Rektor Krajník mal falšovať prijímacie pohovory. Český politik Rytíř získal titul nezákonne.

BRATISLAVA. Celkom 29 uchádzačov o štúdium na Akadémii Policajného zboru (APZ) v Bratislave bolo v tomto roku prijatých na túto vysokú školu vďaka manipulácii. Ide zhruba o štvrtinu ľudí prijatých v tomto roku.

Vyplýva to zo zistení policajných vyšetrovateľov, ktoré dnes prezentoval médiám minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Minimálne v dvoch prípadoch sa už polícii podarilo dokázať úplatok v celkovej sume päťtisíc eur.

Korupcie na Slovensku pribudlo

Rozsah korupcie vo verejnom i politickom živote na Slovensku podľa medzinárodnej organizácie Transparency International po prvýkrát od začiatku milénia stúpol. Vyplýva to z tohtoročnej správy mimovládnej organizácie, ktorá každoročne sleduje index vnímania korupcie.

Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.

 

Primator vs exprimator 300x196 Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.

Primátor Pavel Hagyari (nez.) bez vedomia poslancov uzavrel zmluvu na eurofondový projekt Elektronizácia služieb mesta za 2,5 milióna eur. Napriek tomu, že ešte vlani v júni ho zaviazali, aby im zmluvu predložil ešte pred jej podpisom. Hagyari sa bránil, že konal v časovom strese. O schválení megaprojektu pritom vedel od 4. februára. Za podobný chybný krok vlani odsúdili na 5 rokov jeho predchodcu Milana Benča(SDĽ). Paradoxne, na jeho pochybenie upozornil práve nastupujúci Hagyari. Opozícia sa voči Hagyariho svojvôli ohradila, koalícia ho ale podporila – 14 hlasmi z 22 mu dala dodatočné požehnanie.

Hagyari na súhlas poslancov nečakal, eurofondovú zmluvu podpísal bez nich

Prešov sa vlani zapojil do výzvy ministerstva financií v operačnom programe informatizácie spoločnosti. Predloženému projektu Elektronizácie služieb krajského mesta za viac ako 2,5 milióna eur vlani 24. júna dali zelenú aj mestskí poslanci. Schválili aj 5-percentnú spoluúčasť samosprávy na jeho financovaní do maximálnej výšky 147 233,72 €. Zároveň žiadali primátora, aby zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku z eurofondov ešte pred podpisom predložil na posúdenie mestskému zastupiteľstvu.

Ďalšie odhalenie kde si opäť riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane prilepšoval k platu, ale všetko v medziach zákona.

Ďalšie odhalenie kde si opäť riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane prilepšoval k platu, ale všetko v medziach zákona.

Alebo bločková lotéria v štátnom sektore ? Každý blok vyhráva, lebo si ho nechá úradník mesta preplatiť v práci ako svoj nákup. Ktorý fyzicky ani neurobil.

Školy sú dojne kravy, ak potrebujete k svojmu učiteľskému platu peniaze a ste riaditeľ, nie je to dnes až taký problém! Pokračovanie článkov o rozkrádaní darov od rodičov vrátane podielových danou mesta Prešova.

Ako prebieha prilepšovanie k platu ?
Obehnete pár predajní (fotoslužby, papiernictva, kníhkupectva, elektra) , pozbierate nachystané bločky a v práci si ich necháte jednoducho preplatiť svojej podriadenej ekonómke.
Veď ste ako že urobili nákup pre chod školy, takže máte oprávnený výdaj. Či ste materiál naozaj nakúpili, či doniesli do školy materiál nik neskontroluje.
Ste riaditeľ školy a sumy sú do 33,-€ takže sa materiál ani nemusí evidovať. Samozrejme máte právnu subjektivitu od mesta Prešov, takže Vás ani nik nekontroluje. Rodičia platia darovacie poplatky, mesto odvádza podielové dane na chod školy a niektorý riaditelia si môžu robiť čo chcú. Ak bločky zbierate systematicky, z rôznych predajní nikto si nič nevšimne.

Chobotnica korupcie: koľko chápadiel dokážeme odseknúť?

Korupciu, teda zneužitie zverenej moci na súkromný úžitok či prospech, považujeme za jeden z najvážnejších spoločenských problémov Slovenska, a preto sme jej venovali ďalšiu z diskusií myšlienkových a politických lídrov z oboch častí ideologického a politického spektra v snahe nájsť riešenia, ktoré by priniesli citeľné zlepšenie a dokázali by získať širokú podporu.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov