Prihlásiť sa

Ďalšie odhalenie kde si opäť riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane prilepšoval k platu, ale všetko v medziach zákona.

Ďalšie odhalenie kde si opäť riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane prilepšoval k platu, ale všetko v medziach zákona.

Alebo bločková lotéria v štátnom sektore ? Každý blok vyhráva, lebo si ho nechá úradník mesta preplatiť v práci ako svoj nákup. Ktorý fyzicky ani neurobil.

Školy sú dojne kravy, ak potrebujete k svojmu učiteľskému platu peniaze a ste riaditeľ, nie je to dnes až taký problém! Pokračovanie článkov o rozkrádaní darov od rodičov vrátane podielových danou mesta Prešova.

Ako prebieha prilepšovanie k platu ?
Obehnete pár predajní (fotoslužby, papiernictva, kníhkupectva, elektra) , pozbierate nachystané bločky a v práci si ich necháte jednoducho preplatiť svojej podriadenej ekonómke.
Veď ste ako že urobili nákup pre chod školy, takže máte oprávnený výdaj. Či ste materiál naozaj nakúpili, či doniesli do školy materiál nik neskontroluje.
Ste riaditeľ školy a sumy sú do 33,-€ takže sa materiál ani nemusí evidovať. Samozrejme máte právnu subjektivitu od mesta Prešov, takže Vás ani nik nekontroluje. Rodičia platia darovacie poplatky, mesto odvádza podielové dane na chod školy a niektorý riaditelia si môžu robiť čo chcú. Ak bločky zbierate systematicky, z rôznych predajní nikto si nič nevšimne.

Ste riaditeľ školy a môžete si to dovoliť – robiť nákupy.

Predkladáme doklady, ktoré nasvedčujú porušenie Trestného zákona. Ale ak ste riaditeľ školy, ste samostatný právny subjekt, takže Vás nik neskontroluje a všetko sú to už len pochybnosti. Či podobný stav aj na iných školách ? Možno si to riaditelia až tak nedovolia, ale ak máte známu aj na školskom úrade, ste pán situácie.

Ale v Prešovskej ZUŠ, kde riaditeľ vyplácal 12000,-€ odmeny nad rámec zákona sú všetci zamestnanci ticho. Všetkých si kúpil za mestské peniaze.

V §158 zneužívanie právomoci verejného činiteľa, kde z dokladov jasne vyplýva osobný prospech riaditeľa pri predkladaní dokladov do priamej spotreby, ktoré nie je potrebné evidovať v majetku, ak sa jedná o tovar v hodnote do 1000,-Sk. Ak dané doklady zosumarizujete za rôzne obdobie v rámci roka, vzniká prekvapivá zhoda z vydokladovania bločkov z pokladní, ktoré sú ako keby zozbierané z predajní. Alebo riaditeľ chodil na nákupy do predajne tri krát za deň po zhodnú vec v sumách cca 80,-Sk a takto konal 2-3 dni po sebe a pravidelne každý mesiac ?
Dátumy a časy o tom na dokladoch jasne nasvedčujú.

Opätovne sme natrafili na Prešovskú školu ZUŠ, riaditeľ p. Mgr. Guman Ľubomír sa bude vyhovárať, že materiál nakupoval pre celú školu, nie len pre svojich žiakov, no podotýkam, že ostatní pedagógovia si svoj materiál, ktorí nakupovali pre študentov vyúčtovávali u ekonómky zvlášť.
Každý učiteľ ma určitý limit, riaditeľ neobmedzený. V mnohých prípadoch sa jedná o jednu službu, či tovar a je jasné, že uvedené tovary nemali účtovať do spotreby, ako to škola dlhé roky realizovala.
Zrátané služby, či tovary, ktoré boli nakupované za dni plynúce po sebe a sú v uvedených časoch na pokladničných blokoch od rôznych firiem, svedčia o tom, že by sa musel človek po Prešove dosť premávať, aby si v troch fotoslužbách dával vyvolávať fotografie v menších sumách, ktoré sú od sebe pár kilometrov vzdialené a vždy za menšie sumy. Ak to zrátame za mesiac aspoň z dokladov, ktoré sú ešte čitateľné, vyjdú nám pekné sumy k tarifnému platu z tovarov, ktoré už nikto nekontroluje.
Zákon síce neukladá povinnosť, že je nutné sumy za tovar fakturovať trvale, no u týchto dokladov je zrejmé, že vznikali bez reálnej potreby chodu školy, t.j. bločky boli zozbierané pre majetkový prospech.
( jedným z majiteľov firiem t.j. fotoslužby bol majiteľ p. Bc. Milan Andraščík ktorý bol v nájme mesta Prešov za výhodných podmienok samozrejme pre jeho firmu za budovu v centre mesta Prešov, po predaji budovy sa majiteľ p. Bc. Milan Andraščík zamestnal samozrejme bez výborového konania hneď v meste Prešov, asi mal šťastie, alebo je to náhoda, že sa v Prešove na úradoch všetci poznáme ? )

Bločky, ktoré uverejňujeme sú len tie doklady, ktoré predložil sám riaditeľ danej školy p. Mgr. Guman Ľubomír, ďalšie bločky sú k dispozícii na škole.
No už z týchto sa na prvý pohľadu dá vidieť, že je niečo podozrivé, že boli vydokladované len za účelom získania majetkového prospechu. Dané doklady nebolo ľahké získať a o pomoc pri ich sprístupnení bola požiadaná Prokuratúra Prešov pre nečinnosť riaditeľa p. Mgr. Gumana Ľubomíra č. spisu Pd 110/10-7, zo dňa 17.08.2010.
Zároveň, podľa výpovede p. účtovníčky školy, niektoré doklady napr. od firmy PE Peter Peregrin sú účtované veci, ktoré reálne neboli ani dovezené, či vykonané pre ZUŠ. Napríklad výroba plagátu, či technická vizualizácia sú úkony, ktoré robili učitelia (interní aj externí)
so svojimi žiakmi, čo napokon bolo aj prezentované na verejnosti. No firma si už službu naúčtovala, aj keď ju nevykonala, vrátane dodania tovaru, ktorý nikdy učitelia nevideli. Veď ak samotný riaditeľ ZUŠ priniesol o tom bločky, tak to musí byť pravda.
Možno daný stav radi potvrdia aj prepustení zamestnanci, či účtovníčka školy, ak sa nebude báť prepustenia zo zamestnania. No na polícii radšej vypovedala, že sa nepamätá.
Škola taktiež disponuje pedagógmi, ktorí vyučujú počítačový desing a pritom si škola dané služby účtuje ? No možno formát nebol správny a tak musela firma spraviť zhodný návrh, ktorý už prešiel bločkom cez riaditeľa.
Čo je tiež zarážajúce, ak si riaditeľ p. Mgr. Guman Ľubomír kupuje vo väčších množstvách knihu, ktorú sám ilustroval. Je to chvályhodné, že do školskej knižnice chce prispieť aj svojim dielom, no predsa, ak ostatné publikácie sú v jednom výtlačku alebo maximálne troch, nemusí zvyšovať predajnosť svojej vlastnej ilustrovanej knihy za darovacie poplatky rodičov detí tam študujúcich a z podielových daní všetkých obyvateľov mesta Prešov. A nehovoriac o tom, že sa nakoniec dané knihy ani nenachádzajú v školskej knižnici – ani neboli tam naúčtované !
Uvedená kniha je nakúpená v sume 2465,-Sk, len podľa dokladov z pokladni.

Bločky... knihaPri žiadostiach o vydokladovanie, kde napr. sú všetky zarámované veci, ktoré si dal rámovať, či vyvolávať nespočetné množstvo fotografii, riaditeľ už nie je vôbec ochotný spolupracovať pri sprístupňovaní informácii a odvoláva sa na všeobecné predpisy v EÚ, o tom ako nesprístupniť požadované doklady. Je preto nad ľudské úsilie vykonať kontrolu aktívnym občanom, ktorý má záujem odhaliť ako sa hospodári s verejnými financiami z podielových daní resp. peňazí mesta Prešova. Veď takto v malých sumách pri preplácaní bločkov na to nikto nepríde, tobôž, ak to vykonáva sám riaditeľ, je skoro nemožné a dosť ťažké prísť na to,
či sú účtované v súlade s etickým kódexom verejného činiteľa.
Riaditeľ p. Mgr. Guman Ľubomír trvale odmieta sprístupniť finančné doklady verejnosti ( faktúry, dodacie listy ) pre ich obsiahlosť, pritom to odôvodňuje obsiahlymi textami uvádzajúcimi skutočnosti ako nesprístupniť žiadané informácie a rozpíše ich v dvanástich stranách, a ešte aj predtým predlží termín na sprístupnenie z dôvodu zozbierania informácii, ale nakoniec informácie nesprístupni !

Čo je také tajné na faktúrach a dohodách, ktoré škola za uplynulé roky uzavrela ?
Vo veci sa ešte stále koná, vzhľadom k prieťahom zo strany riaditeľa p. Mgr. Gumana Ľubomíra, pre zámerné vydávanie dokumentov, ktoré nie je možné použiť pre právne účely a tak jeho nadriadený orgán Mesto Prešov nevie konať.

Vo veci marenia zákona 211/2000 je už na Obvodnom úrade tretí krát spis, no Obvodný úrad radšej vec odložil, alebo rozhodol tak, že vo veci konalo Ministerstvo vnútra kde uviedli, že rozhodli jednostranne, lebo prizvali k vyjadreniu len p. Mgr. Gumana Ľubomíra, ktorí sa odmietol k celej záležitosti vyjadriť. Stále sa jedná o neúplné, či nepravpé sprístupnenie informácie alebo dokonca aj ich úplne nesprístupnením, kde bol vyžiadaný protest Prokuratúra v Prešove, lebo ZUŠ ostala úplne nečinná.

Naivne sa určite mnoho z nás občanov domnieva, že výkon pre verejnú funkciu v sebe nesie zodpovednosť a legislatívnu odbornosť a nie len opakované vyhováranie sa, že „si nebol právne vedomý, že porušuje zákon", či to, „že si myslel, že navrhovateľ priestupku to nechá napospas času, ak viac nekonal a tak si myslel, že je všetko v zmysle zákona." Spis na Obvodnom úrade Prešov je pod č. spisu Pr 06549/2010/0914/Mf. Verený činiteľ by mal mať právnu vedomosť, ak vykonáva funkciu vo verejnom záujme a riadi podriadených, tobôž je zarážajúce, ak niektoré činy sú spáchané vedome za účelom poškodiť jeho podriadených a získať majetkový prospech, aj keď menšieho rozsahu, no trvale za niekoľko rokov.

Určite riaditeľ p. Mgr. Guman Ľubomír bude opätovne obhajovať svoju osobu,
že je diskriminovaný a psychicky týraný, či utláčaný pre veľkú pracovnú zaťaženosť, ktorú v poslednom období musí znášať, ale posúďte sami či špekulácie a hľadanie výhovoriek a neustále žitie v dvoch svetoch, sú práve prečinov jeho osobného utrpenia.

Zozbierané a preplatené bločky Fotto Andraščík Prešov 
Bločky napr. fotoslužba Andraščik - Riaditeľ ZUŠ raz kúpil baterky o 10.00 ďalšie baterky o 12.30 a po 17.20 šiel si dať vyvolať fotky. A o tri dni, zase navštívil fotoslužbu 3 x ? A ďalšie fotky... A ešte skočil do ďalšej fotoslužby v Prešove kde nazbieral ďalšie bločky... Potom stačilo ísť za účtovníčkou a tá bločky preplatila z darovacích peňazí rodičov, vrátane podielových daní občanov mesta Prešov. Všetko je legálne, riaditeľ má na to nárok !


A ďalšie podobné bločky si môžete pozrieť https://www.facebook.com/aktivny.obcan.9/photos_albums

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:31

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov