Prihlásiť sa

Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.

 

Primator vs exprimator 300x196 Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.

Primátor Pavel Hagyari (nez.) bez vedomia poslancov uzavrel zmluvu na eurofondový projekt Elektronizácia služieb mesta za 2,5 milióna eur. Napriek tomu, že ešte vlani v júni ho zaviazali, aby im zmluvu predložil ešte pred jej podpisom. Hagyari sa bránil, že konal v časovom strese. O schválení megaprojektu pritom vedel od 4. februára. Za podobný chybný krok vlani odsúdili na 5 rokov jeho predchodcu Milana Benča(SDĽ). Paradoxne, na jeho pochybenie upozornil práve nastupujúci Hagyari. Opozícia sa voči Hagyariho svojvôli ohradila, koalícia ho ale podporila – 14 hlasmi z 22 mu dala dodatočné požehnanie.

Hagyari na súhlas poslancov nečakal, eurofondovú zmluvu podpísal bez nich

Prešov sa vlani zapojil do výzvy ministerstva financií v operačnom programe informatizácie spoločnosti. Predloženému projektu Elektronizácie služieb krajského mesta za viac ako 2,5 milióna eur vlani 24. júna dali zelenú aj mestskí poslanci. Schválili aj 5-percentnú spoluúčasť samosprávy na jeho financovaní do maximálnej výšky 147 233,72 €. Zároveň žiadali primátora, aby zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku z eurofondov ešte pred podpisom predložil na posúdenie mestskému zastupiteľstvu.

 Po takmer 10 mesiacoch sa k téme vrátili 7. apríla. V závere rokovania. Ale bez toho, aby videli a posudzovali zmluvu, ako chceli. Radnica na čele s Hagyarim im predložila už len správu o schválení projektu. S tým, že ju len majú vziať na vedomie, lebo 2,5-miliónovú zmluvu už primátor podpísal. A požiadavkou, aby časť uznesenia, kde mu zakázali tak urobiť bez ich vedomia, teraz zrušili.

Radnica zmluvu ani neukázala

Podľa podkladov ministerstvo o schválení infoprojektu rozhodlo 29. januára 2014. Do Prešova verdikt doručili 4. februára a zároveň ho vyzvali, aby doplnilo formality k návrhu zmluvy. Ten v definitívnej podobe mesto dostalo 18. marca s upozornením, že ju má podpísať a zaslať späť do 10 kalendárnych dní. Primátor teda zmluvu podpísal a odoslal. „Na základe tejto skutočnosti…nie je možné predmetnú časť uznesenia MsZ splniť,“ uzavrela vágnu argumentáciu radnica.

Šéfka sekcie strategického rozvoja Ivana Iliašová bránila primátorov postup: „Nič sa vlastne nezmenilo – tak ako odišla žiadosť, tak bola podpísaná v rámci schválených finančných prostriedkov.“ Poslancov to nepresvedčilo. Nečudo, obsah zmluvy nepoznali, radnica im ju totiž napriek kontroverznosti celého bodu neukázala.

Drutarovský: Odkiaľ mal primátor oprávnenie?

Odkiaľ mal primátor oprávnenie túto zmluvu podpísať?“ spýtal sa Richard Drutarovský a osviežil úradníkom pamäť: „Zastupiteľstvo malo vlani trošku problém s projektom, s oprávnenými výdavkami 2,5 mil. eur… Tak sme sa tu po dlhej – siahodlhej diskusii dohodli tak, že aby mohla ísť žiadosť a aby sme mohli komunikovať s ministerstvom, tak sme, takpovediac, podmienečne schválili účasť na tomto projekte. S tým, že definitívne rozhodnutie urobíme vtedy, keď príde zmluva…A teraz je jasné, že je už podpísaná. Bez toho, aby bola predložená zastupiteľstvu.“ Vytkol Hagyarimu, že obišiel uznesenie: „Ťažko už podpísanú zmluvu predložíte pred podpisom zastupiteľstvu.“ Ani šibeničné lehoty podľa neho neoprávnili primátora nedodržať uznesenie: „Veď sa dalo zvolať mimoriadne zasadnutie.“

Radnica: Bola by hlúposť, keby sme zmluvu nepodpísali

Hagyari nereagoval, svoj postup nevysvetlil, zastúpila ho Iliašová. Potvrdila, že Drutarovský má pravdu a záväzok si radnica dobre uvedomovala. „Preto, keď prišla zmluva, sme si dali dať právne stanovisko…,“ uviedla a ďalej už len habkala.

img 1297324070 tnl Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo. „A nám bolo povedané, že keď žiada primátora mesta…a vzhľadom k časovej tiesni 10 kalendárnych dní…sme boli nútení, ak sme nechceli prísť o 2,5 milióna …tak sme ju museli dať podpísať pánovi primátorovi, nakoľko v časti schvaľuje je aj zabezpečiť realizáciu a spolufinancovanie projektu. Ak by sme ju nedali podpísať, tak by sme mali väčší prúser z toho titulu, že keby sme nepodpísali zmluvu, tým by sme vlastne právne ukončili…a nežiadali by sme 2,5 mil. Eur. Hej? Čiže mali sme na výber – buď časť schvaľuje realizáciu projektu, tým pádom sme boli nútení podpísať zmluvu alebo vyhovieť časti žiada primátora mesta, aby ju vám ešte raz dal…Vy ste už zámer raz schválili…toto je len bodka, aby sme mohli realizovať projekt….Už by bola totálna hlúposť, aby sme nepodpísali zmluvu….,“ obhajovala pred poslancami postup Hagyariho.

Primátor sa pustil do poslancov, nenechali na ňom suchej nitky

Hagyariho kritika poslancov vytočila, spustil tirády a zaútočil na nich: „Buď ten projekt je dobrý pre Prešov alebo nie je!“ Dôvodil, že ak ho už raz podporili a ak ho teraz nechcú, tak „ho nemusíme realizovať, my nemáme problém aj odstúpiť od zmluvy.“ Diskusiu o projekte považuje za zbytočnú: „Buď poviete, že projekt je zlý alebo nediskutujme ani.“ Pohrozil im, že ak rozhodnú v neprospech projektu, dá ho „zrušiť“.

Poslancov to nažhavilo a nenechali na ňom suchej nitky. „No, pán primátor, diskutovať budeme, lebo sme to rozhodnutie odložili práve preto….vtedy sme ešte nevedeli, či nám to stojí za to alebo nie. Preto sme tam dali to, že sa k tomu ešte vrátime..,“ nedal sa zastrašiť Drutarovský. Iliašovej odkázal, či vie, kto je zodpovedný za rozhodnutia o takýchto projektoch: „Ja si myslím, že zastupiteľstvo…Vy za to nezodpovedáte, za to zodpovedá MsZ. A malo sa to rozhodnúť tu!“

Guľaš 300x215 Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.Vyhrážka primátora a jeho snaha o ukončenie debaty zaskočila Stanislava Kahanca. Povedal, že tu nejde o osožnosť projektu, ale o spoluúčasť pri jeho spolufinancovaní. Pripomenul, že pri podobných eurofondových projektoch v meste vždy došlo v Prešove k navýšeniam o 25-45 %. „Áno, chceme peniaze z eurofondov. Ale nechceme zbytočne vyhadzovať peniaze z rozpočtu mesta,“ pomenoval obavy poslancov. Hagyari mu oponoval, že tu „žiadne navýšenie neprichádza do úvahy.“ Ivan Benko sa priznal, že Iliašovej vysvetleniam nerozumie: „Ja mám z toho guľáš..“ Odporučil prednostke, aby si dala urobiť záznam z toho, čo jej podriadení hovorili na MsZ a aby k tomu urobila poradu: „Ak rozprávate k poslancom, hovorte zrozumiteľne.“

Co po nahľe, to po ďabľe“ alias udusené zákony…

Andrea Turčanová Hagyarimu pripomenula, že od začiatku roka mal dosť možností poslancov informovať. Vadí jej, že radnica ani na zasadnutie nepredložila samotnú zmluvu: „Za tých 8 rokov, čo som poslankyňa, vždy keď sa chce niečo narýchlo schváliť, sa hovorí, že ide o milióny pre mesto. Za tie milióny, čo mali do mesta prísť, sme tu už mohli mať zlatom dláždené ulice.“

Kahanec upozornil, že to nie je prvýkrát, čo štatutár mesta podpísal niečo sám. Pripomenul Hagyarimu podpísanie zmluvy na skládkovanie odpadu v roku 2010, čo sa stalo bez výberového konania a bez schválenia poslancami. „Odvtedy nás to stojí o 12 miliónov korún viac ako predtým…Pokiaľ budeme veci riešiť takým spôsobom, tak toto zastupiteľstvo je tu úplne zbytočné a môžeme ho zrušiť.“ Vytkol mu aj schvaľovanie bianko súťažných podmienok na opravy miestnych komunikácií za 10 mil. eur. „Som veľmi zvedavý, kam dospejeme…Každopádne platí: Co po nahľe, to po ďabľe. A takých vecí tu máme viac..“

Vasiľ Janko v situácii vidí paralelu k spornému zániku mandátu kontrolóra ex lege. „Tie termíny vás neospravedlňujú,“ odkázal primátorovi a so sarkastickým nadhľadom si zafilozofoval: „A musím skonštatovať, že ex lege( zo zákona – pozn. red.) neplatí táto zmluva. Rovnako ako v iných prípadoch, keď bol zákon držaný tesne popod krk a udusený. Tak by sme, pán primátor mali ex lege aj v tomto prípade zákon dusiť a udusiť.“

Hagyarimu dali dodatočné požehnanie 14 poslanci

Šéfka smeráckeho klubu Svetlana Pavlovičová si svoj názor na pochybenie primátora nechala pre seba. Ona aj koaliční poslanci z klubov nezávislých a SMER-u s výnimkou krátkych vstupov I. Benka a R. Dupkalu mlčali ako hrob. Ozvala sa až potom, ako sa vyjadrila opozícia. Nepriamo sa postavila na stranu radnice a primátora. Opozíciu zjazdila: „Opäť dlhá rozprava, veľká kritika a návrh žiaden. Návrh ste nepodporili ani predtým, o čom to je? Trištvrte hodiny čakáme, každý sa vyjadrí, reakcia žiadna, návrh nepadol, už sa len zdvihnúť a odísť…“

Opozíciu to vytočilo, ohradili sa voči Pavlovičovej výrokom, Hagyari ich musel tíšiť. K slovu sa už nedostali. Ako švihnutím čarovného prútika sa prečítal skritizovaný návrh na uznesenie. Z 22 prítomných poslancov dodatočné požehnanie Hagyarimu dali štrnásti, piati sa zdržali, 3 boli proti.

Benč verzus Hagyari: Podobnosť čisto náhodná…

Za zmienku stojí, že na podobnú chybu, resp. dodatočné požehnanie poslancami a nejasnosti v zmluvách v súvislosti s eurofondami doplatil Hagyariho predchodca Milan Benč.V kauze šlo o to, že podpísal zmluvu so SARIO, na základe ktorej mohlo mesto získať dotáciu na výstavbu infraštruktúry v priemyselnom parku Záborské. Chyba spočívala v tom, že Benč ako štatutár podal na Ministerstvo hospodárstva SR projekt na priemyselný park s inými údajmi ako odobrili poslanci. Jednalo sa okrem iného aj o majoritný podiel mesta ako akcionára v spoločnosti IPZ Záborské, čo bola podmienka na poskytnutie dotácie.

Benc exprimator 2 300x168 Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.Nepomohlo, že poslanci uznesenie dodatočne upravili. Nezavážilo ani to, že SARIO tento nedostatok mestu včas nevytklo a neupozornilo naň. A ani to, že za Benča peniaze mestu neprišli. Stalo sa tak až za Hagyariho. Práve on na toto pochybenie poukázal po svojom nástupe v roku 2007. V roku 2009 Benča obvinili. 

“Právne je to vážny rozpor a bolo tam ešte niekoľko ďalších nedostatkov,” vyjadril sa vtedy Hagyari pre denník Korzár. Prípad vyšetrovali skoro tri roky. Vlani vo februári Špecializovaný súd exprimátora Benča odsúdil na 5 rokov za prípravu subvenčného podvodu a poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev.

Na záver…

Poslanci od začiatku roka zasadali už 5-krát. Primátor ich o schválení europrojektu neinformoval ani okrajovo už 20. februára, hoci to vedel 16 dní. Nepochválil sa ani 5. marca, kedy zastupiteľstvo pokračovalo v predošlom zasadnutí. Zmluva prišla na podpis 18. marca, nasledujúci deň mali mimoriadne sedieť poslanci. V programe nebola ani zmienka o 2,5-miliónovom balíku, ktorý má smerovať do mesta z eurofondov. Na podnet väčšiny sa zasadnutie preložilo na 31. marca, kedy sa konali až 2 zasadnutia – jedno mimoriadne, druhé riadne. O projekte ani zmienky. Poslanci sa vtedy veľmi ponáhľali na bowling…

Elektronizacia 300x228 Hagyari podpísal 2,5 milióna bez poslancov. Za podobnú chybu dostal Benč 5 rokov natvrdo.Iliašová hovorila pravdu – podľa webstránky mesta Hagyari zmluvu podpísal medzi 18. a 28. marcom. Konkrétne 25. marca, v samotnej zmluve ale dátumy chýbajú. Z nejasného dôvodu ju mesto Prešov zverejnilo až 1. apríla, čo bolo deň po dvojitom zasadnutí poslancov 31. marca. Je v prílohe článku.

Radnica a Hagyari teda v súvislosti s IT-projektom konali celý čas, odkedy sa o jeho schválení dozvedeli. Dôkazom je aj mandátna zmluva so spoločnosťou Tendrex, ktorá má za 3 800 eur zabezpečiť verejné obstarávanie. Zástupca firmy ju podpísal 7. marca, Hagyari 13. marca a zverejnili ju 15. marca…Takisto je v prílohe článku.

Téma sa objavila až 7. apríla, keď už bolo po funuse. Hagyari to, prečo „tajil“ dobrú správu o príleve 2,5 milióna do mestskej kasy skoro dva mesiace poslancom nevysvet

Zmluva-NFP-elektronizacia-podpisane-25-03-2014

Zmluva-mandatna-na-VO-elektronizacia-podpisane-13-03-2014

onlinepresov.sk Lýdia Vereščáková

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:48

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov