Prihlásiť sa
Občiansky pohľad

Občiansky pohľad (19)

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.
Školy ktoré majú veľké školské ihriská, bohužiaľ na takýto prepych ako sú kosačky nemajú peniaze.

Napr. ZUŠ Októbrová má peňazí nazvyš.
Ak potrebujú niečo opraviť na škole vyhlásia havarijný stav a mesto ihneď preplatí položky na opravy aj mimo rozpočtu školy.

To že škola mína peniaze nehospodárne, či to že sa v minulosti preukázalo systematické rozkrádanie peňazí na vymyslený tovar a doklady samotným riaditeľom už vedúcim školského úradu nevadí.

Od posledného prepustenia učiteľky pred niekoľkými rokmi a to počas jej PN riaditeľ z ušetrených peňazí na mzdu vyplatil zástupcovi školy až 13500,- jednorazové odmeny.
Následne položku na plat preniesli do položky kapitálového rozpočtu a defakto jej plat míňajú na materiál školy.

PAUŠÁLNA STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – zmluva po prevalení kauzy ZRUŠENÁ !

PAUŠÁLNA STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZMLUVA po prevalení kauzy  ZRUŠENÁ !
Stačí ak sa o niečo nelegálne začnete zaujímať a zrazu už dané služby nie sú potrebné.
 
Nie je to tak dávno čo sme spomínali MŠ Bajkalská 31, Prešov ktorá si mesačne po niekoľko rokoch hradila

 
Za hradenie faktúr z podielových daní občanov mesta Prešova
a za poplatky od vyzbieraných peňazí od rodičov detí škôlka mesačne prijala od spoločnosti ktorá dohliadala nad ochranou osobných údajov jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Zmluva nešpecifikovala presné kritéria ochrany, skôr obsahovala klauzulu o mlčanlivosti.

Paušálna starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov za 5100 € pre jednu mestskú škôlku ?

Prešovská realita. Nestačí vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky škôlky a školy. Každá si to robí podľa svojho riaditeľa, riaditeľky.
Osobné údaje sú v štátnom sektore viac chránené, ak to vypracuje každej škole iná firma za rôzne cenové ponuky.
Mestu Prešov to nevadí, veď každá škola, škôlka má vlastnú právnu subjektivitu. Pritom je to stále o tom istom, zhodné texty o ochrane osobný údajnou v zmysle zákona.
MŠ Bajkalská 31, Prešov za samotný projekt síce utratila len 180 €, ale mesačne za „Paušálnu starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov“ platí každý mesiac 140 € a to už tri roky po sebe. Čo za to mesačne dostáva ? Mesačne jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Hospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ? Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?

Lubomír GumanHospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ?
Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?
Dokázať riaditeľovi úmysel v rozkrádaní štátneho školského majetku je ťažké, ešte ťažšie je, ak na pracovisku vládne strach a zastrašovanie.
 
Pri šetrení políciou tak každý zastrašený učiteľ radšej zamlčí pravdu, alebo sú aj výnimky ?
A tí, ktorí dostanú nadštandardnú odmenu skoro 12 300 € a to dokonca v jednom mesiaci určite nebudú donášať na svojho martýra.

Takýto zástupcovia sú až veľmi oddaní svojmu riaditeľovi a patrónovi, ktorý im pridelí tak štedrú odmenu. Veď, čo na tom, že hlavný kontrolór mesta to spochybní, odmeny sú nenávratné a ani primátor sa tým veľmi nezaoberá.
Dokonca aj, ak kroky riaditeľa spochybní najvyšší kontrolný úrad, pri prejednávaní správy zo šetrenia NKÚ to poslanci zoberú len na vedomie a vec je ukončená.

Psychopati medzi nami: politici, lekári riaditeľia i sudcovia. Chcú moc i obdiv


S psychopatom ste sa možno už stretli. 
Ak ste mali šťastie, ani ste si to nevšimli. Ak smolu, spamätávajú sa z toho dodnes. Ľudia bez svedomia, emócií, s abnormálnym sústredením na seba samého. Ľudia bez priateľov, fungujúci rodiny.
 
Predátori, ktorých jediným cieľom je moc a zneužívanie ľudí je hlavný prostriedok k tomuto cieľu.

Typické vlastnosti psychopata
Povrchné šarm, výrečnosť, umenie okúzliť
Mimoriadna egocentrizmus, egocentrizmus
Schopnosť manipulácia, zdatní klamári
Impulzivita, neschopnosť ovládať sa
potreba vzrušenia

Kto je Ľubo Guman: Od r.1989 pedagogicky pôsobí na ZUŠ v Prešove

,Kto je Ľubo Guman: Od r.1989 pedagogicky pôsobí na ZUŠ v Prešove, v súčasnosti ako jej riaditeľ. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii, reklamnej grafike a objektom. Mal viac ako 40 samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí. Jeho diela sú v súkromných i verejných zbierkach po celom svete. Guman je brilantný kresliar a jeho expresívne kresliarske i maliarske dielo je napájané najmä záujmom o ľudskú postavu – ľudské indivíduum a jeho vnútorné besy. O svoje emócie sa delí s divákom rukopisom i obsahom.

Zverejnenie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Prešov

Mesto Prešov
Jarková 26
080 01 Prešov

Prešov, 22.11.2011

Vec.: Odovzdanie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov - pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostějovská 36 v Prešove, vrátane ďalších bodov v danej petície.

V zmysle zákona o petíciách Vám ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov odovzdávam 12 petičných strán (6 listov), ktorú podpísalo dobrovoľne a bez nátlaku cca za dva pracovné týždne 96 občanov.

Znenie petície: „PETÍCIA za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov - pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostějovská 36 v Prešove, vrátane ďalších bodov v danej petície.

Zverejnenie petície proti zmene zriaďovateľa a prenájmu majetku štátnej ZUŠ Októbrová 32 Prešov

Mesto Prešov
Jarková 26
080 01 Prešov

Prešov, 22.11.2011

Vec.: Odovzdanie petície proti zmene zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 32 v Prešove súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi - terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov.

V zmysle zákona o petíciách Vám ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov odovzdávam 62 petičných strán (31 listov), ktorú podpísalo dobrovoľne a bez nátlaku cca za jeden mesiac 521 občanov.

Zamestnanci mesta podľahli a uverili riaditeľovi ZUŠ, že je šikanovaný, utláčaný a zavalený anonymami.

Ešte nedávno pracovníčka mestského úradu Prešov vedúca odboru školstva Komanická rozposlala list poslanom vrátane primátora, že bolo zistené, že rodina Volčková je pisateľom nespočetného množstva anonymov a žiadosti kde riaditeľ ZUŠ Októbrová Ľubo Guman je šikanovaný a prenasledovaný nespočetným vybavovaním týchto žiadosti.

A tak to nedalo ani našej redakcii, aby sme si nedali predložiť všetky údajné anonymné údania na ZUŠ, či mesto Prešov ohľadom spomínaného riaditeľa Gumana a bolo zistené nasledované.

Mesto Prešov eviduje len jedno anonymné podanie – sťažnosť na spomínanú školu z roku 2006, ale to už bolo aj skartované.

Prečo bolo skartované ?

Sťažnosť bola opodstatnená !

Taktiež bola požiadaná o zaslanie kompletného prehľadu všetkých došlých písomnosti na školu ZUŠ Októbrová 32, Prešov a taktiež s prekvapivým výsledkom.

V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti

V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti mimo zákona a p. primátor JUDr. Pavel Hagyari opäť nekoná.

Výnimočný riaditeľ alebo šikovnosť známeho výtvarného umelca, a hlúposť jeho nadriadených, ktorí majú dbať na to, aby sa dodržiavala litera zákona.

Dňa18.05.2011 riaditeľ štátnej školy v Prešove, ktorej je samozrejme zriaďovateľom mesto, požiadal Mgr. Guman Ľubomír listom Odbor školstva, kultúry a športu Prešov o zmenu zriaďovateľa Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, Prešov na „fyzickú osobu – občan nepodnikateľ", na meno Ľubomír Guman

viď. URL: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=16320 .

To nebol preklep ! žiadosť znie: zmena zriaďovateľa ZUŠ z právnickej osoby – Mesta Prešov k 01.01.2012 na Mgr. Ľubomír Guman, fyzickú osobu – nepodnikateľ.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov