Prihlásiť sa

V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti

V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti mimo zákona a p. primátor JUDr. Pavel Hagyari opäť nekoná.

Výnimočný riaditeľ alebo šikovnosť známeho výtvarného umelca, a hlúposť jeho nadriadených, ktorí majú dbať na to, aby sa dodržiavala litera zákona.

Dňa18.05.2011 riaditeľ štátnej školy v Prešove, ktorej je samozrejme zriaďovateľom mesto, požiadal Mgr. Guman Ľubomír listom Odbor školstva, kultúry a športu Prešov o zmenu zriaďovateľa Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, Prešov na „fyzickú osobu – občan nepodnikateľ", na meno Ľubomír Guman

viď. URL: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=16320 .

To nebol preklep ! žiadosť znie: zmena zriaďovateľa ZUŠ z právnickej osoby – Mesta Prešov k 01.01.2012 na Mgr. Ľubomír Guman, fyzickú osobu – nepodnikateľ.

Nikto by si to ani nevšimol, nebyť aktívneho občana, ktorý sleduje kauzy v Prešovských štátnych školách. Aj Vám sa zdá, že je to nezmyselná žiadosť o prevode mestského majetku na fyzickú osobu ? Je to realita Prešova, ktorú vzala na vedomie komisia menovite na čele s p. PhDr. Kvetoslavou Komanickou - vedúcou odboru školstva, dokonca ju prijali bez toho, aby dodržali literu zákona 596/2003.

Prejde táto novodobá privatizácia školy, ktorá disponuje len na darovacom účte od rodičov sumou viac ako 50000,-€ na fyzickú osobu – Mgr. Gumana Ľubomíra ?

Mgr. Guman uvádza ako výhody pre mesto Prešov:

„Uvoľní budovu na Čapajevovej ulici č. 2 v Prešove pre potreby Mesta Prešov, ktorý dosial používa Základná umelecká škola, Októbrová 32, Prešov.

Nový zriaďovateľ bude Mesto Prešov naďalej reprezentovať v rámci Slovenska a zahraničia, aktívne participovať na projektoch, akciách a podujatiach organizovaných mestom Prešov. Vytvárať umelecké prezenty pre jeho propagáciu.

V ZUŠ ostanú pracovať všetci doterajší zamestnanci za rovnakých podmienok.

Všetky náležitosti a potreby doterajšej pedagogickej práce ZUŠ zostanú zmenou zriaďovateľa zachované, t.z. jej sídlo, počty žiakov, učebné osnovy, vzdelávací program atď. „

Ako keby dnes škola neprezentovala svoje mesto a bude to robiť len vtedy ak bude súkromná ?

Daruje mestu rodinný dom na Čapajevov ul. v ktorej má v súčasnosti ZUŠ jednu zo svojich alokovanej časti ? Prečo škola neodovzdá priestory na Čapajevovej ulici č.5 už dnes, ak má nadbytočné priestory?

Riaditeľ sa opätovne zaviazal, že zostanú pracovať všetci zamestnanci, no sú to len sľuby ako z minulého roku viď. kauza Delimitácia 2010 pri ktorej „nemali byť porušené práva žiakov a zamestnancov". No nestalo sa tak, to konštatuje aj prokuratúra. Vinu dnes zvaľuje škola na mesto, mesto odkazuje, že o ničom nemali vedomosť a vyhovárajú sa na právnu subjektivitu školy. Viď. URL

Pritom sa stále jedná o majetok mesta a kompetentní zamestnanci na Školskom úrade to vôbec nevadí. Nikto to dodnes nechce riešiť ! Prečo ?

Páni riaditelia škôl, chcete byť doživotnými riaditeľmi, podajte si žiadosť v meste Prešov a budete mať ihneď k dispozícii súkromnú zariadenú školu.

A čo viac už Vás nebude nikto kontrolovať, lebo si budete sami sebe šéfom. Žiadne starosti pre Vás, financie budete mať na účte na okamžité disponovanie. Platiaci žiaci a ešte aj mesto Vám prispeje na žiakov. Nevadí ak si ich nadhodnotíte, Školský úrad tvrdí, že aj tak prideľovalo menej financií, takže ak počty žiakov niekto nadhodnotí tak to nevadí !

Poznáme ho už zo svojvoľnej delimitácie majetku v článku: Ako sa legálne zbaviť neposlušného zamestnanca ? URL: .

Občania mesta Prešov, apelujte na svojich poslancov a primátora JUDr. Pavela Hagyariho aby sa nezbavovali len tak svojho, teda nášho mestského majetku.

Veď škola dlhodobo získavala cez darovacie zmluvy finančné prostriedky priamo od Vás a hlavne z podielových daní mesta Prešov.

Škola dlhodobo neinvestovala do rozvoja školy, neopravovala a nezveľaďovala priestory školy a tak vytrvalým šetrením a nadhodnoteným počtom žiakov v triedach dokázala ušetriť neskutočné peniaze pre disponovanie pre luxusné odmeny

a neskoršiu privatizáciu mestského majetku v našom Prešove. Preukáže sa, že riaditeľ si nakupoval virtuálny materiál z nazbieraných dokladov. Ako to všetko prebiehalo si dohľadajte sami.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.193822917307346.43148.164472513575720
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.193824150640556.43149.164472513575720
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.193833027306335.43156.164472513575720
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.194043503951954.43245.164472513575720
a ďalšie ... .

Niektoré bločky boli dané na preplatenie účtovníčke tak, ako keby ich riaditeľ fyzicky minul v spomínaných obchodov. Áno, nemýlite sa, nájdete tam bločky, ktoré boli vydané v jednom dni napr. v čase 10:10, 11:00 a 15:45 z jedného obchodu. Raz nakúpil riaditeľ čiernobiely film, potom si kúpil baterky a potom zaplatil za vyvolanie fotiek. Všetko do 999,-Sk aby sa to mohlo dať do jednorazovej spotreby a nemuselo nikde evidovať. A na ďalší deň opäť bločky zo zhodného obchodu. A takýchto dokladov tam nájdete mnoho, väčšinou sú tam preferované štyri až päť obchodov a všetko nakupoval len jeden zamestnanec – sám riaditeľ. To či chodil z obchodu do obchodu a nakupoval tovar v troch foto službách v jeden deň je dnes problém dokázať či skutočnosť odpovedá realite. Preukázať tak dlhodobý podvod či realitu je bohužiaľ u nás na Slovensku nemožné. Je to už len na úsudku nás občanov, ktorí buď si pozrú fakty alebo budú veriť smutným očiam „verejne známej osoby" – ako sa u nás vraví. Verejne známa osobnosť – korupčná osobnosť.

Vydal vlastnú knihu, ktorú si potom sám nakupoval za školské t.j. peniaze mesta míňal za svoju vlastnú knihu

viď. URL: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.194050007284637.43246.164472513575720
ale v majetku školy bola naúčtovaná len jedna.

Čo nám povie p. PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca odboru školstva na „Koncepciu školstva, kultúry a športu", ktorú tak preferovala v médiách, ak dopustila delimitáciu majetku začiatkom roka 2010 v spomínanej škole ? Neprekážal jej svojvoľný prevod majetku mimo schválenia Radou školy, či následným schválením poslancov mesta Prešov v MsZ a zatajenie primátorovi, že budú porušené práva žiakov a učiteľov.

Pripomeňme si ako p. riaditeľ Guman žiadal delimitovať majetok na výjazdovom zasadnutí školskej komisie a na pracovnej porade následne oznámi svojim podriadeným učiteľom a rodičom detí tam študujúcich, že mesto Prešov chce delimitovať majetok z ekonomických dôvodov.
Delimiacia prebehla, poslanci a Rady škôl o tom ani nevedeli ! Učitelia boli na poradách oklamaní !

Vina za neprevedenie adekvátnych finančných prostriedkov padá na školu, ktorá zastaraný majetok a budovu prebrala, bez toho, aby žiadala adekvátne peniaze za uplynulé roky na žiaka, ktorými škola disponovala a disponuje.

Zatajil p. Guman riaditeľovi p. Žilíkovi, že na jeho účtoch sumy, ktoré tam prispeli rodičia ktorých sa zbavil delimitáciou a prakticky sa zbavil žiakov a peniaze si ponechal ... Mnohí rodičia ani dnes nevedia, že ich deti mali na účte peniaze na krytie nákladov na materiál, pomôcky, či zveľaďovaniu školy, lebo už roky sa nekonali ani plenárne schôdze na ktorých mali právo byť objektívne informovaní o stave financií a pripravovaných zmenách.

Nový preberajúci riaditeľ p. Žilík mlčal a do dnešného dňa peniaze na žiakov ani nežiada, ani nežiadal, aj keď má na to zákonné právo. Dodatky k delimitácii sú stále možné bez časovej limitácie. Je to dohoda za zlegalizovanie výtvarného odboru v hudobnej škole, kde pracuje jeho manželka ako podriadená zamestnankyňa vo výtvarnom odbore ?

Výhody len pre riaditeľov, žiaci a prepustení učitelia mali smolu.

Mesto a primátor si umýva ruky.

http://www.korupcia.sk/kauzy-presov-2/hlavny-kontrolor/91-sprava-o-vysledkoch-vykonanych-kontrol-utvarom-presov
Odbor školstva v Prešove je samozrejme neschopný, kauzy z posledného obdobia, ktoré ich sprevádzajú už o niečom svedčia. No vedomostný audit riadiacich pracovníkov by asi privítal každý občan Prešova, ktorý sa stretol s pracou niektorých dosadených úradníkov.

Čo mesto Prešov ušetrilo delimitáciu dnes nevie nik ! Z finančných prehľadov sa len peniaze presunuli z jednej školy na druhú, nikto nič neušetril. Boli iba prepustení traja zamestnanci a opäť na delimitovanej škole zamestnaní len dvaja. Jedna zamestnankyňa mala smolu, bola na PN a mala vyššie vzdelanie ako riaditeľ, ktorý sa cíti byť šikanovaný.

Pani Komanická na danú tému má už averziu a stáva sa k nej príliš osobne a neprofesionálne a snaží sa o to aby sa všetko dialo potajomky a výhodne len pre úradníkov a samozrejme pre známe osobnosti, ktoré vyplakávajú, že majú nízke odmeny a sú týraní bývalou zamestnankyňou.

http://www.korupcia.sk/kauzy-presov-2/104-zastrasovanie-ucitelov-na-zakladnej-skole-pokracuje
Zdroj: 211/2000, www.presov.sk, 2011´

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px