Prihlásiť sa
Diskriminácia

Diskriminácia (3)

Pojem diskriminácia pochádza z latinského slova discriminare, ktoré znamená rozlišovanie, rozdeľovanie. Diskriminácia je nežiaduce a nespravodlivé konanie, ...

Šikanovanie na pracovisku sa nevyhýba ani slovenským školám

Šikanovanie na pracovisku sa nevyhýba ani slovenským školám

Stredoškolský pedagóg upozornil na podozrivé zmluvy, dostal výpoveď. Učiteľka sa zastala ponižovaných kolegýň, dvere materskej školy sa zatvorili aj jej. Problematika šikanovania na pracovisku, takzvaný mobbing a bossing, sa nevyhýba ani slovenskému školstvu.

Neprimeraný psychický tlak, pozývanie na koberček pre akúkoľvek maličkosť, ponižovanie pred kolegami.

Pedagóg Mário Micenko upozorňuje, že počet prípadov šikanovania na slovenských školách stúpa. "

Nájdu sa školy, kde zaviedli kamerové systémov bez súhlasu učiteľov či zákonných zástupcov žiakov.
Keď sa spýtali riaditeľa, prečo ich nainštaloval, povedal, pretože on sa tak rozhodol," opisuje jednu z praxí.

Učitelia sa stretávajú s nepreplácaním stravy, nefungujúcim sociálnym fondom, sú šikanovaní na základe vyjadrenia názoru.
Po konfrontačnej udalosti sa môže na hodine zrazu objaviť nadriadený na hospitácii (sledovaní vyučovacej hodiny, pozn. red.), hľadajú sa chyby v dokumentácii, zámienky na verejné ponižovanie v očiach kolektívu.

Neviete, čo je bossing? Buďte radi.

Som učiteľka, pochádzam z učiteľskej rodiny a tak si myslím, že dosť dobre poznám klady aj zápory tohoto povolania. No v posledné mesiace, lepšie povedané posledné tri roky, ma trápi niečo oveľa viac, ako výška môjho učiteľského platu.
Z vlastnej skúsenosti viem, že my, bežní učitelia, sa príliš nezaoberáme tým, čo obsahuje Zákonník práce, alebo Pracovný poriadok.
Máme kopu iných starostí, povinností, vzdelávania a neviem čoho ešte. Sme radi, že si stíhame robiť to, čo musíme.
O tieto veci sa začneme zaujímať zvyčajne až vtedy, keď sa stane niečo, čo nás nakopne k tomu, že hľadáme odpovede na niektoré naše nástojčivé otázky, napríklad,  keď na pracovisku začnú platiť úplne nové pravidlá, ktoré tu nikdy neplatili a ktoré z nás robia neslobodných, ustráchaných ľudkov, ktorí majú pocit, že každý ich krok sleduje veľký šéf.
Na otázku: Prečo?, veľký šéf odpovie len stroho: Lebo som tak rozhodol.

 

DISKRIMINÁCIA a Európska únia

Európska únia od svojho vzniku považuje boj proti diskriminácii za jednu zo svojich priorít.
Podľa článku 12 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná. Článok 13 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva splnomocňuje Radu na prijatie opatrení na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov