Prihlásiť sa

Celoročnú 800-tisícovú rezervu minuli naraz. Len na ihriská ide 300-tisíc!

PK msz1 260412 frk r840 res Celoročnú 800 tisícovú rezervu minuli naraz. Len na ihriská ide 300 tisíc!

Potrebe bezbrehého míňania pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa opäť neubránili prešovskí poslanci. Po tom ako vo februári na jeden šup roztrieskali mimoriadnu finančnú injekciu 8 miliónov za predaj pozemkov, rovnakým štýlom pokračovali aj koncom apríla. Rezervu 800-tisíc eur, určenú na celý rok, minuli na ihriská, dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ, či skôr jej polovice a rôzne investičné akcie. Len na ihriská dali spolu cez 300-tisíc eur!

Radnica chce pol milióna na školu

O použití rezervy sa prvýkrát hovorilo už začiatkom apríla. Radnica žiadala viac ako pol milióna eur na dofinancovanie projektu ZŠ Májové námestie – na práce navyše asi 340 a na rekonštrukciu bazéna ďalších 160-tisíc eur. Rudolf Dupkala(nez.) poukázal na nezmyselnosti v projekte. Neboli v ňom zahrnuté okná na objekte, kde sídli vedenie školy či strecha nad učebňami, ktorú opravili pred pár rokmi, už zateká.

 

„Mne sa zastavuje rozum! To kto ponesie následky, že po 2 rokoch zateká strecha?!Kto dal záruku na takúto prácu?! To kto vykonáva dozor na tejto stavbe?“ rozohnil sa. Nespochybnil, že škola je v havarijnom stave, ale argumenty radnice označil za „nelogické a nerozumné.“

Perličkou projektu je skoro 50 m2 obkladačiek, ktoré sú podľa opisu radnice naviac, je nutné ich osekať a na ich mieste urobiť znovu omietku. Podľa Dupkalu by sa všetci, ktorí sa okolo stavby krútia, mali zamyslieť: „Veď to sú verejné zdroje! Sú to peniaze ľudí, ktorí žijú v tomto meste a platia dane!“

Začiatok apríla: Polmiliónovú investíciu zmietli zo stola

Kritiku si radnica vypočula aj od Richarda Drutarovského (SDKÚ-KDH- MOST): „Za pol milióna sme mohli v meste vyriešiť množstvo pálčivých vecí. A teraz ich už nevyriešime.“ Vytkol úradu, že materiál neprerokovali komisie finančná a výstavby. Žiadal vysvetlenie, odkiaľ mesto zoberie pol milióna. Riaditeľ sekcie majetku Miroslav Hudák reagoval, že na školu sa majú peniaze presunúť z rezervy asi 800-tisíc eur. Stanislav Kahanec (SDKÚ-KDH -MOST) pripomenul, že tá má slúžiť na mimoriadne účely a havarijné prípady.

Šéfka finančnej komisie Svetlana Pavlovičová(Smer) povedala, že na stavbe plánujú aj poslanecký výjazd. Za peniaze, ktoré škola žiada, by podľa Pavlovičovej bolo pomaly možné postaviť novú.  Trinástimi hlasmi napokon spornú investíciu zmietli zo stola.

Koniec apríla: Školu treba dofinancovať!

Budova ZS Majove namestie 300x168 Celoročnú 800 tisícovú rezervu minuli naraz. Len na ihriská ide 300 tisíc!Téma sa opäť objavila na zasadnutí koncom apríla. Teraz už pod názvom rozpočtové opatrenie č. 4 , ktoré by znamenalo vyčerpanie takmer celej rezervy.  Rétorika poslancov sa zásadne zmenila. A k škole zrazu pribudlo aj 5 ihrísk a rôzne investičné akcie, vianočná výzdoba, opravy škôlok atď.

Andrea Turčanová (SDKÚ- KDH- MOST)  ocenila, že sa na ZŠ Májové námestie našli peniaze. Ohradila sa ale voči tomu, že sa skoro celá 800-tisícová rezerva roztopí naraz. Napriek tomu, že mesto dostalo neplánovaných 8 miliónov za predaj pozemkov, ktoré poslanci minuli už vo februári…

Igor Andrejčák, ktorý bol s Pavlovičovou na výjazde na škole, tentoraz investíciu obhajoval. Argumentoval, že nedostatky projektu vyplynuli z toho, že jeho prípravy trvali dlho. Škola je vraj špecifická, lebo je zložená z 9 budov a pôvodný projekt ani na jednej z nich nezahŕňal strechu. Apeloval na poslancov, aby schválili dofinancovanie.

Práce „naviac“ vyčerpávajú mestskú kasu už roky…

Stanislav Ferenc (SDKÚ- KDH- MOST) Andrejčákovi odkázal, že to nie je jediná pavilónová škola v meste: „Nikto nemá výhrady, že ju treba dokončiť, ale voči tomu, aký je postup. Sú to práce naviac za 507-tisíc, ktoré vyplytváme z rezervy!“

 

Obáva sa, že ani to nebude stačiť, lebo už  pri opise prác na bazéne radnica pripúšťa, že skutočný stav konštrukcie bude jasný až po rozobratí hliníkových podhľadov: „Takže asi sa to zase bude navyšovať.“ Práce naviac sú pre ekonomickejšie  mysliacich poslancov ako červené súkno. Ferenc pripomenul, ako prvé dva roky volebného obdobia robili rozpočtové zmeny kvôli prácam naviac na rozbehnutých projektoch a rozpočet krvácal.  A teraz v tomto trende veselo pokračujú ďalej.

Pavlovičová oponovala, že „to nie sú práce naviac, ale sú to práce, ktoré sú nevyhnutné“. Podľa nej v pôvodnom projekte nemohli byť napríklad ani strechy. „Ide o to, či strechy urobíme z vlastných zdrojov, alebo necháme, aby zatekali a padli na žiakov,“ pritvrdila.

Ihriská za 220-tisíc?! Všetky z rezervy. 

Okrem školy časť poslancov vytočil aj návrh vybudovať 5 ihrísk. Radnica naplánovala 35-tisíc na multifunkčné a 50-tisíc na hokejbalové.

Multifunkcne ihrisko 300x175 Celoročnú 800 tisícovú rezervu minuli naraz. Len na ihriská ide 300 tisíc!

Kahanec kritizoval, že radnica navrhuje rozpustenie celej rezervy, ktorá má slúžiť na celý rok, na jeden šup. Pripomenul, že mesto každoročne máva začiatkom roka problém s deficitom okolo 2-3 miliónov. Tento rok sa ho podarilo vykryť z mimoriadneho 8-miliónového balíka. Jeho zvyšok sa podobne ako pri rezerve, pomíňal na všetko možné. „Nie vždy bude taký úrodný rok. Som zvedavý, čo bude začiatkom roka 2015. Aha, ale to už bude po voľbách, že?“

Hagyari tvrdil, že rezerva je určená na investičné akcie. Školské budovy sú podľa neho v zlom stave a je treba dofinancovať ich opravy, lebo pri schvaľovaní rozpočtu ich ukrátili.

Janko varuje: Toto je politika bezbrehého míňania

Kahanec mu odkázal, že nespochybňuje potrebu opráv, ale „rozhadzovanie peňazí.“ Práve riaditeľov škôl dal za príklad, že dokážu veci riešiť vo vlastnej réžii z vlastných rozpočtov. „Ale v mestskom rozpočte, z toľkých peňazí a toľkých núl…To nás už netrápi…Keď prídu nejaké neplánované výdavky, asi si zoberieme úver alebo vymyslíme iný spôsob splácania. Zadlžujeme svoje vlastné deti,“ vytkol Hagyarimu a radnici.

Peniaze Celoročnú 800 tisícovú rezervu minuli naraz. Len na ihriská ide 300 tisíc!

Plytvanie peniazmi z mestskej kasy potvrdil aj Miroslav Benko, ktorý dal za príklad predražené búranie bytoviek Po Hrádkom. Za „politiku bezbrehého míňania“ označil postoj radnice  a niektorých poslancov Vasiľ Janko (SDKÚ- KDH- MOST): „Máme mimoriadne šťastný rok. Historicky najbohatší. Tuším sa nám zatočila hlava a uvedomili sme si, že je to volebný rok. Všetci chcú byť zvolení, preto peniaze takto rozdeľujú. A zabúda sa na to, že máme obrovský problém s cestami! Radšej dáme na vianočnú výzdobu, ľúbivé akcie a športoviská.“

Martin Lipka(nez.) mu oponoval: „Nejde o ľúbivé akcie, ale má to logiku.“ Akú, nevysvetlil. Požiadal, aby sa ďalšie ihrisko za 35-tisíc urobilo v Nižnej Šebastovej…

Pavlovičovej úpravy: Nezostal kameň na kameni

 

Koniec diskusii urobila Pavlovičová. Podotkla, že finančná komisia prerokovala všetky požiadavky, ale nie všetko sa podarilo do návrhu, predloženého radnicou, dostať. Hneď na to navrhla množstvo zmien. Neupresnila, čo z návrhu vypadne, len čo tam bude nové. S tým, že to dodá v písomnej podobe.  Zmien bolo toľko, že sa v nich poslanci po tretej položke, ktorú čítala, stratili. Ohradil sa Drutarovský: „Nerozumiem, prečo teraz kolegyňa číta toľko zmien? Budeme tu teraz prestávkovať, kým sa tie zmeny dostanú na papier…a budeme to vidieť minútu pred hlasovaním.“

Odpoveď nedostal. Od Pavlovičovej, Hagyariho ani prednostky úradu…Po chvíli sa návrhová komisia odobrala urobiť úpravy podľa Pavlovičovej a Haygari vyhlásil prestávku.


Rozpočtovú zmenu schválili v interpeláciách(?) Bez diskusie a za 3 minúty!

Po návrate do sály poslanci hlasovali o o pozmeňovacích návrhoch. Niektoré prešli. Paradoxne, neprešla konečná verzia opatrenia č.4 so zapracovanými zmenami. Podporilo ju len 9 poslancov.

Pavlovičovú to neodradilo. K téme sa vrátila v bode interpelácie a diskusia. Vynašla sa – rozpočtovú zmenu nenavrhla ako číslo 4, keďže dvakrát sa nedá hlasovať o tom istom, ale ako číslo 5. Tvrdila, že jediným rozdielom oproti číslu 4 je ďalšie ihrisko na Sekčove v MČ 7 za 49-tisíc. Ani tentoraz nevysvetlila, odkiaľ peniaze budú pochádzať. K téme nikto nedebatoval, sfúkli ju za 3 minúty. Pri hlasovaní sa zrazu našiel takmer dvojnásobok hlasov ako pri predošlom hlasovaní – Pavlovičovej návrh podporilo až 17 poslancov, štyria nehlasovali.

ZŠ Májové námestie potichu ubrali 257-tisíc

Zaujímavé je, že  mestský web otvorene neukazuje, že by sa poslanci zaoberali ďalšou rozpočtovou zmenou. Vyzerá to, akoby sa vôbec neudiala.  Viac sa možno dozvedieť po rozbalení bodu 13 Interpelácie a nájdete tu aj uznesenie. Samozrejme, už o rozpočtovom opatrení č.5.

Pavlovičová síce ako- tak vysvetlila, čo žiada, ale pomlčala, ako sa získajú. Pri porovnaní  návrhu radnice a Pavlovičovej zmenám pritom došlo k veľkým presunom. Mestskej polícii pribudlo 22-tisíc, na úhradu strát MSS až 92-tisíc, na CVČ ABC 7-tisíc a na rekonštrukciu bytovky na Slanskej 84 400 €.  Novou investíciou je 32-tisíc eur na jarné upratovanie, o ktorom nikto ani necekol či výmena výťahov na MŠ Bajkalská za 22 600 €. Ihrisko za 30-tisíc bude podľa uznesenia v Nižnej Šebastovej a ďalšie za 49-tisíc € v MČ 7 na sídlisku Sekčov.

Budova ZS Majove namestie 300x168 Celoročnú 800 tisícovú rezervu minuli naraz. Len na ihriská ide 300 tisíc!

A odkiaľ budú? Nuž, z návrhu radnice vypadla napríklad rekonštrukcia MŠ Zemplínska za 155-tisíc. Bez vysvetlenia a diskusie. Najväčším prekvapením je suma pri ZŠ Májové námestie, o ktorej poslanci hovorili na dvoch zasadnutiach a niektorí dokola opakovali, aké sú  peniaze pre ňu potrebné. Predtým tam svietila suma 507-tisíc eur, ale v uznesení je to už len 250-tisíc…O poklese na polovicu nepadlo ani slovo. Zostáva veriť, že na najbližšom zasadnutí poslanci nebudú riešiť rozpočtovú zmenu č.  6, ktorej leitmotívom bude nájsť 257-tisíc € na ZŠ Májové námestie. Ono totiž nie je z čoho. Rezervu už minuli….

onlinepresov.sk Lýdia Vereščáková

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:47

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov