Prihlásiť sa

Odmeňovanie v školstve nie je za zásluhy ?“

Nemáme síce prehľad o všetkých priestupkoch, ktorých sa dopustili riaditelia škôl v Prešove, no každý si vieme prečítať oficiálne správy od zriaďovateľa v Prešove. V jeseni v roku 2010 hlavný kontrolór mesta (HKM) Prešov vykonal kontrolu, na základe podnetu pre dôvodné podozrenie z nehospodárnym míňaným finančných prostriedkov z podielových daní mesta Prešov vrátane nehospodárneho a nepreukázateľného nákupu tovarov samotným riaditeľom štátnej školy.

Správa obsahovala nespočetné porušenia, či už vo veci odmeňovania nad rámec platu v sumách 12300 eur jednému zamestnancovi a ďalšie nedostatky.

V mesiaci november 2010 preto primátor JUDr. Hagyari zvolal dohovor s riaditeľom ZUŠ Októbrová 32 a hlavným kontrolórom mesta Prešov.

Z nášho pohľadu malo ísť skôr o vyvodenie dôsledkov voči samotnému riaditeľovi, no nakoniec sa jednalo ako to zo správy vyplýva, len o informovanie riaditeľa Mgr. Gumana o tom, aby boli nedostatky odstránené.
To že už došlo k pochybeniu riaditeľa sa vôbec neprejednávalo.
A hneď v mesiaci december 2010 primátor JUDr. Hagyari pre daného riaditeľa navrhol a podpísal odmenu.
Ako sa cítia ostatní riaditelia, ktorí boli vyhodnotení bez nedostatkov a tiež sa prezentujú na verejnosti, a na ich vedenie nie je evidovaný žiadny správny priestupok, sťažnosť alebo šetrenia ?

Pán primátor JUDr. Hagyari nám pred voľbami sľuboval, že bude konať pri akomkoľvek podozrení zneužívania právomoci svojich podriadených a nekompromisne odvolá kohokoľvek. Realita je zjavne iná !

Po voľbách je každý na plese kamaráť ?
Požiadali sme primátora JUDr. Hagyariho o jeho vyjadrenie: „Bez komentára".
Zdroj: 211/2000, 2011´

 Viac.: Dokonca jedenému zamestnancovi bola vyplatená suma 12.300 EUR na odmenách.

Last modified onstreda, 16 august 2017 13:56

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov