Prihlásiť sa

Fotiť a natáčať verejných činiteľov môže každý

Fotiť a natáčať verejných činiteľov môže každý, ak riaditeľ školy je určitou formou verejný činiteľ. A keď sa tým ešte aj vyhráža, prečo neodhaliť jeho konanie ?

Denisa Baloghová z Prezídia Policajného zboru vraví, že „verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti, vyvoláva zvýšenú kontrolu verejnosti nad ich činnosťou. Osoby vystupujúce na verejnosti musia túto zvýšenú kontrolu nad svojou činnosťou strpieť."

Avšak osoby, ktoré vyhotovujú záznam, musia taktiež rešpektovať základné práva a slobody toho, o ktorom sa informácie získavajú.

„To znamená, že občan môže vyhotoviť záznam, avšak mal by o tom verejného činiteľa vopred informovať," zdôrazňuje Baloghová. Toto tvrdenie je v rozpore s nálezom Ústavného súdu.

 

Ústavný súd hovorí niečo iné

Podobný prípad fotografovania policajta pred časom riešil Ústavný súd. Zaoberal sa námietkou prešovskej mestskej polície, keď sa policajtovi nepáčilo, že ho pri výkone služby natáčali a argumentoval tým, že si mali od neho pýtať súhlas.

Podľa nálezu Ústavného súdu je verejný činiteľ povinný strpieť vo svojej práci filmovanie alebo fotenie a nie je k tomu potrebný jeho súhlas.

Ústavný súd skonštatoval, že do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry.

„V prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie," uvádza sa v náleze.

Základné kritéria pre fotografovanie osôb stanovuje

v § 11 až § 13 Občiansky zákonník v rámci úpravy týkajúcej sa ochrany osobnosti.

Okrem všeobecnej ochrany pred zásahmi do súkromia, zákon ešte konkrétne upravuje, za akých podmienok je možné osoby fotografovať. Uvádza, že fotografie (zákon ich nazýva ako obrazové snímky alebo podobizne) týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

Privolenie však nie je potrebné v prípade tzv. zákonných licencií:

1/ ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby, na evidenčné účely).
2/ Fotografie sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež:
• na vedecké účely
• na umelecké účely
• pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných vecí, možno fotografovať bez obmedzenia (teda bez ohľadu na to, na aké účely sa fotografia vyhotovuje a bez privolenia). Súdy výslovne uvádzajú, že za súčasť základného práva na súkromie a ani prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Výkon verejných vecí teda nepodlieha ochrane súkromia a na fotografovanie v takom prípade nie je nikdy potrebné privolenie (napr. pri prejave politika, pri zákroku policajta, pri výkone práce moderátora, pri športovom výkone športovca na pretekoch, na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva).

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 16:36

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov