Prihlásiť sa
ObcanPO

ObcanPO

Vlastníci BD, Prešov majú ďalšie hlasovanie pod vedením Virtuálny správca budov, s.r.o.

Vlastníci BD Nám. 1. mája 1-5, Prešov majú ďalšie hlasovanie pod vedením Virtuálny správca budov, s.r.o.

Kolosálny podvod I. Satvára je na svete. Perfídne formulované otázky v písomnom hlasovaní znamenajú, že vlastníci NEMAJÚ s c h v a ľ o v a ť z m l u v y , t. j. rozhodovať o ich obsahu (a teda v konečnom dôsledku či so zmluvami súhlasia alebo nesúhlasia), ale znamenajú, že o všetkom má rozhodovať iba a jedine I. Satvár.

Ako by mohla vyzerať ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY

ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY - ktorú sa preštudovaní ale hlavne podpísaní sa snaží správca po rokoch zrušiť a nahradiť vlastnou zmluvou. 

uzavretá podľa zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:


SPRÁVCA: Virtuálny správca budov, s.r.o.,

a

S P R Á V A o činnosti správcu "Virtuálny správca budov"

S P R Á V A o činnosti správcu "Virtuálny správca budov" za roky 2015 až 2018, no ani v tomto roku nie je nič nové...


1. Na prijímacej schôdzi vlastníci bytov schválili preberanie agendy a finančných prostriedkov od SpravbytKomfort Prešov spolu so správcom Ivanom Satvárom aj zástupcov vlastníkov a čo pán správca urobil, nikoho zo zástupcov nepozval, všetko prevzal sám a urobil to tak, že vlastníci prišli o 13.500 Eur do fondu opráv. Po dnes nám tieto peniaze do FO nevrátil.

Predseda spoločenstva vs. Bytové družstvo – Bohovia alebo klamári ? Svidník ...

SvidnikPredseda spoločenstva SPOLBYT A2 Svidník vs. Bytové družstvo Svidník – Bohovia alebo klamári ?

V roku 2019 som ako syn vlastníkov bytu na ul. Kutuzovova 434/7 Svidník poukázal na chyby a porušovanie zákona o spoločenstve, napríklad ako sa hospodári a nakladá s financiami vlastníkov bytov pri rekonštrukcii bytovky.

Predsedu spoločenstva SPOLBYT A2 Jozefa Č. som sa raz opýtal , že jedna vec je nedokončená a druhú vec začína, po týchto slovách ma fyzicky napadol a dal mi asi 3 krát päsťou do oblasti tváre a sánky. Z toho dôvodu som zavolal políciu. Pokiaľ polícia prišla na miesto incidentu, tak si zavolal na pomoc aj syna, ktorý mi vulgárne nadával a napadol ma a tak isto ma udieral do oblasti sánky, hlavy a stehna, pričom mi roztrhal retiazku a aj tričko.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov