Prihlásiť sa

Bytový dom pred rekonštrukciu, ale do dnešného dňa neboli stanovené žiadne pravidlá financovania.

Nestihli ste ďalšiu reláciu z týmto správcom ?
Môžete si ju pozrieť u nás.
 
Nie to tak dávno, čo firma získala pod správu bytový dom Námestie 1 Mája kde do dnešného dňa správca vyčerpal na svoju prácu už 19000,-€ a domovy dom kde stále v havarijnom stave.
Aj napriek úsilí ľudí, neboli ani len vymenené dvere, okna, či opravené niektoré havarijné stúpačky ktoré sa trvalo zapchávajú.
Neurobil vôbec nič, samozrejme okrem sústavných hlasovaní v bytovom dome ktoré sú vraj stále nezáväzné.
Virtuálny správca budov v roku 2016 ak zistil že zástupcovia vchodov sú nepodplatiteľný ( núkal im finančné sumy za zrealizovanie opravy domu - ktoré samozrejme odmietli ).
 
Následne sa všetkých zástupcov vchodov zbavil a dosadil tam ľudí ktorý súhlasili prakticky zo všetkým čo správca navrhol.
Aj keď to nebolo v súlade zo zákon, hlavne že sa dom obnoví.
Nikomu nevadí, že správca vyťahuje a platí právnikov na vymáhanie súm desať násobný menších ako zaplatil právnej spoločnosti. Hlavne že sa súdi, je to skôr asi osobná pomsta, právne služby zaplatia ľudia z fondu opráv...
Nikomu nevadí že od správcu už odišlo päť bytových domou ktoré spravoval, dokonca dva bytové domy už po samotnej rekonštrukcii. Bytové domy zadlžil, rozpočet sa pri zatepľovaní navyšoval 2x pri samotnej realizácii a stavebný dozor robil sám správca p. Satvár. To že boli práce nekvalitné, bolo odôvodnené, že ľudia predsa vybrali firmu ktorý bola najlacnejšie.
Tak čo chcete viac ? Lacnejšie dvere musia byť len z plastu, zateplené AL sú drahšie viac vydržia, ľahko sa otvárajú, ale rabat zo zisku je menší.
Tak to zhrňme ku konca roka 2017 od správcu odišiel bytový dom na Sekčove ktorý prešiel práve rekonštrukciou a správu viedol p. Satvár. Po samotnej rekonštrukcii ľudia zistili veľkú nekvalitu prác, a úspory na teple skoro žiadne.
Miliónovú pôžičku musia už len splácať ľudia a Pán Satvár si užíva percentá za projekt kde bol samozrejme aj stavebný dozor. Vinu odmieta, a zvaľuje zase len na medziľudské vzťahy a vybraté materiáli ľuďmi.
Bytový dom na ul. Námestia 1 mája sa tiež blíži pred rekonštrukciu, do dnešného dňa neboli stanovené žiadne pravidlá financovania.
Iba sľuby, že ľudia budú platiť ešte menej ako teraz. Ale veď premrštenú pôžičku budú splácať 20 rokov, takže čo ušetria ? že po 15 rokoch budú nútený brať ďalší úver a opravu ďalšieho havarijného stavu.
 
Článok označíme ako fejtón ?
 
Myslíte si Vážení obyvatelia bytového domu na Námestí 1. Mája 1-5 Prešov, že pán Ivan S a t v á r, Vám sľubuje čo všetko pre Vás urobí zo svojich finančných prostriedkov ?
N I E !
Všetko čo pre Vás urobí, zaplatíte z vlastného vrecka a ešte sa aj zadlžíte na 20 rokov a po 15. rokoch sa bude musieť dom opäť opravovať, lebo životnosť zateplenia je iba na 15 rokov. Stačí sa pozrieť na bytové domy na sídlisku Sekčov, ako vyzerajú po desiatich rokoch.
Každý vlastník nášho BD by chcel bývať vo vymaľovanom a opravenom bytovom dome. Už dnes o tom hovoriť je neskoro a ešte sa vlastníkov na to pýtať ? Čo je správne a čo nie už nikto o tom nerozmýšľa a stráca vieru bývať v opravenom BD. Tí, čo do novodobého stavebníctva vidia a jemu rozumejú sa stiahli do úzadia a vedenie ponechali neznalým pod vedením správcu, Ivanom S a t v á r o m a ním vybranými občanmi BD. Vlastník sa už ani nevie rozhodnúť čo je správne, čo je pridrahé a čo je zadlženie vlastníkov na 20 rokov.
 
No ak bývate v starom bytovom dome je o problém postarané.
Bytový dom v správe SpravbytKomfort a.s., Prešov nebol výhra. Peniaze z fondu oprav sa na účte ani neohriali a už boli preč na povinné zabezpečenie a chod domu. Občania sa nakoniec rozhodli vymeniť správcu, SpravbytKomfort a.s., Prešov a skúsiť bytový dom obnoviť. Dňa 23.04.2015 sa uskutočnila domová schôdza kde bol zvolený nový správca , Virtuálny správca budov, s.r.o. a konateľom firmy, pán Ivan Satvár, ktorý vlastníkom bytov nasľuboval aj to čo nebol schopný splniť. Jeho firma s.r.o. pôsobí na Jarkovej ulici, kde je šéf otec so synom a účtovníčka švagriná.
 
Sľubom správcu Ivana S a t v á r a, vlastníci uverili a čakali, že aj to čo nasľuboval aj splní, keď mal také dobré odporúčania napr. z Košíc a z Bratislavy od pracovníkov Nový Dom. Ale ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Správca svojim darom reči a svojou prefíkanosťou tak zmiatol vlastníkov, že už im vôbec nevadí, že Ivan Satvár za 2roky a 6 mesiacov nič neurobil len iba za pekné reči berie od nás peniaze za správu a v duchu sa smeje akých vynikajúcich komisárov si vybral a dom rozhádal.
Aby si komisárov udržal, tak im nasľuboval z nášho FO po 100.- EUR bez toho aby táto udalosť bola predtým schválená na schôdzi vlastníkov. A čo ostatní vlastníci ? Ostatným už je všetko jedno. Už nepozerajú, že zadlžia BD na 20 rokov, že za doregulaciu zaplatia napr. za trojizbový byt/ 78m2/ cca 5.054,4.- EUR, za veľkosť svojho bytu, hoci za vlastné kúrenie by dali do 1.900EUR, že správca chce vymeniť výkladné okna pre súkromné obchodné prevádzky, že správca sa rozhodol meniť rúry v bytoch vlastníkov. Hovoria, nevadí ! Hlavná vec, že už budeme mať 60cm. murivo, vyskladané z CDM tehál preteplené ešte naviac o 19cm látkou .
 
A tí, čo poukazujú na obohacovanie sa pána správcu Ivana S a t v á r a na úkor vlastníkov bytov, sú nepriateľmi ostatných vlastníkov , lebo vlastníci im nevedia zabudnúť, že oni Ivana Satvára navrhli.
Áno navrhli, ale na schválenie bola predsa potrebná nadpolovičná väčšina 41 vlastníkov a tí predsa boli iba dvaja ?
Že títo vlastníci chcú svoju chybu napraviť, kde že ?
Čo prevláda nad rozumom.

Na schôdzi boli dohodnuté prísne pravidla na disponovanie s financiami bytového domu, kde nový správca nemohol z účtu svojvoľne vyberať financie. Stále mu to museli odsúhlasiť minimálne dvaja zástupcovia vchodu. Taktiež bola spracovaná Zmluva o výkone správy dňa 25.05.2015 aj vlastníkmi bytov podpísaná.
Na schôdzi sa dohodlo, že s p. Satvárom budú ešte dokumentáciu preberať dvaja zástupcovia, neuskutočnilo sa to, lebo títo zástupcovia by už pri preberaní dokumentácie videli aké machinácie je pán Ivan Satvár schopný urobiť. Všetko vykonal sám. Sám prebral od SpravbytKomfort , a.s. dokumentáciu a finančné prostriedky.
Myslíte si, že tento prehmát, ktorý Ivan S a t v á r urobil, vlastníkov BD a NP začal mrzieť ? Čo tam po tom, že niekde zmizlo 13.500.- EUR. Obohatil sa pán Ivan S a t v á r ? Obohatil sa SpravbytKomfort, a.s. ?
 
Že predošlí zástupcovia vchodov dbali na financie bytového domu svedčí aj fakt, že pán Juraj prišiel na to, že nám do fondu opráv chýbajú tieto finančné prostriedky.
Okamžite sme jednali a písomne sme správcu Ivana Satvára vyzvali aby vysvetlil prečo neboli prevedené všetky finančné prostriedky na účet vlastníkov bytov nášho BD. Správca Ivan Satvár, konateľ spoločnosti Virtuálny správca budov, s. r. o , vedel o probléme ale chcel tieto udalosti zatajiť. Zároveň prestal komunikovať so zástupcami vchodov. Pri konfrontácii s jeho švagrinou – účtovníčkou, na schôdzi zo dňa 1.10.2015 sa pani účtovníčka ústne vyjadrila , že peniaze asi neuvidíme nikdy, lebo si ich SpravbytKomfort, a.s. zaúčtoval po dohode s novým správcom Ivanom Satvárom.
Podotýkame, že na to nemal súhlas od vlastníkov bytov a n.p. Správca, Ivan Satvár po dnes sa k našej pohľadávke nevyjadril. Podali sme na správcu Ivana Satvára trestné oznámenie za spreneveru našich finančných prostriedkov na políciu SR.
 
Takže obaja správcovia si už veľmi dobre rozumejú a zmluvu o dodávke tepla zrazu pán Satvár podpísal, aj keď s ňou vlastníci bytov z Námestia 1. Mája 1-5 Prešov nesúhlasili.
 
Následne, pán Iván Satvár začiatkom roka 2016 prestal dodržiavať uznesenie zo dňa 23.04.2015 ohľadom vyberania si peňazí z účtu bytového domu. Svojvoľne zrušil podpisové vzory v banke. Vyjadrenie banky bolo, že Ivan Satvár je štatutár a správca spomínaného bytového domu a že má on na to právo na rušenie... Národná banka SR. , ktorá sa síce vyjadrila, že vlastníci bytov sú v práve a že správca hrubo porušil svoje povinnosti o ochrane vlastníkov bytov . Správca Ivan Satvár, dokonca chcel celý účet preniesť na svoj novo vytvorený účet. Bolo však jedno šťastie, že keď sa podpisovala zmluva s Bankou bol prítomný aj p. Dušan a ten trval aby účet bol napísaný na vlastníkov bytov. Ak by bol účet napísaný tak, ako pán Ivan Satvár chcel napísať : citujem: Ivan Satvár , Virt. správca budov v zastúpení vlastníkov bytov, tak by mu Banka prevod účtu bola umožnila.
Teraz náš účet znie: Vlastníci bytov z Námestia 1. Mája 1-5 Prešov v zastúpení správca Ivan Satvár a tď.
Ivanovi Satvárovi Banka neumožnila prevod peňazí na účet firmy a tak p. Satvár aspoň zrušil všetky podpisové vzory ( nie na výber financií overovateľom, ale overovanie výberu peňazí kde min. dvaja museli podpísať doklad o výbere ak p. I. Satvár realizoval platbu) samozrejme okrem svojho mena Satvár Ivan a začalo sa šafárenie na účte a vzájomné obviňovanie zástupcov vchodov a správcom – Virtuálny správca budov, s.r.o .
 
(Vyberanie peňazí za neuskutočnené služby, poštovné poplatky, poplatky právnikom ) pri neskoršom podaní trestného oznámenia p. Ivan Satvár poplatky za právne služby vrátil. Ale následne si dal schváliť a to dodatočne po viac násobnom upozorňovaní aby nekonal v prospech svojej firmy a predmetného trestného oznámenia. Ostatné poplatky, si vyberal prakticky bez súhlasu vlastníkov. Boli totiž nižšie ako spáchanie trestného činu, samozrejme po dokázaní viny.
 
Pri zisťovaní, čo je to vlastne za firmu Virtuálny správca budov, s.r.o . IČO: 44526890 Jarkova 31 Prešov sme sa dozvedali šokujúce skutočnosti o minulosti firmy. Či to už bola relácia v paľbe o sprenevere peňažných prostriedkov, či o súdnych žalobách ktoré podali už iné bytové domy.
Pri zisťovaní histórie firmy Virtuálny správca budov, s.r.o. a oslovovaní projektantov či stavebných firiem za účelom obnovy bytového domu bolo zistené, že náš nový správca nie je až taký výnimočný ako sa deklaroval. Už pred nami podviedol niekoľko bytových domov kde peniaze z účtu vybral ale dodávateľské faktúry neuhradil. Reláciu Paľba z roku 2010 sa nám zatiaľ nepodarilo pozháňať, no bytové domy ktoré od p. Ivana Satvára odišli, sa väčšinou nerozišli v dobrom ale súdnou cestou.
 
Pán Ivan Satvár na jar v roku 2016 zvolil taktiku rozoštvania ľudí v bytovom dome a začal telefonicky a aj osobne obiehať ľudí na námestí 1 mája v Prešove a hovoril, že on si praje len obnovu bytového domu, že len potrebuje plnú moc a všetko zariadi.
Keď boli nejaké aktivity od zástupcov vchodov, či už o výmene dverí, okien sľuboval,: VŠETKO BUDE.
Nakoniec všetko zamietol ( v dobe zistenia sprenevery peňazí na účte) , vyhlásil hlasovanie vlastníkov z vchodov za neplatné a prakticky všetko pozastavil.
Veď koho by nepadlo, že správca bude chcieť percentá za všetky faktúry. Najprv to bolo až 5 percent plus 2 za stavebný dozor z uistením, že sa rozdelí aj so zástupcami bytových vchodov. Áno ? Úplatky ? Myslíte si, že sú to z jeho vrecka ? Aj to rieši polícia. Ak mu to predošlí zástupcovia zamietli, začal si pán Satvár vyberať iných zástupcov z vchodov, takých ktorí moc nevidia do systému financovania. Alebo skôr ani nemajú prístup vidieť fakturačné toky z účtu bytového domu.
Nenadarmo sa hovorí vrana k vrane sadá. Pod platiteľnosť komisárov, nasľubovanie finančného zisku komisárom a ich neznalosť zákonov, využil pán Ivan Satvár vo svoj prospech.
 
A čo sa stalo s predošlými zástupcami vchodov, ktorí neboli podplatiteľní ? Odstúpili od svojej funkcie ale
dávajú skôr pozor, aby správca Ivan Satvár neuskutočnil svoje plány, ktoré sa priečia so zákonom 182/1993 v znení neskorších predpisov, Obchodného zákona ako aj uznesení vydanými Krajským súdom v Prešove.

Ako majú zástupcovia podľa zákona svoju funkciu vykonávať?
Zástupcovia vchodov majú byť oponentmi správcovi. Môžu presadzovať jedine názory vlastníkov bytov z jednotlivých vchodov, podchytené na schôdzi vchodu a zapísané v zápisnici a uznesení!

Od kedy sa zmenili zástupcovia na komisárov, zmenili sa aj zákony.
Začal platiť Satvárov zákon.
„Všetko beriem na seba ,ja si to vybavím „

17.03.2016 Ivan Satvár organizoval schôdzu kde bol schválený investičný zámer a aj vypracovanie nového stavebného povolenia.
Prvý projekt stál 3.408,00 € + 116,00 € za stavebné povolenie, vďaka samozvaným komisárom. Na schôdzi vlastníci bytov neschválili spracovanie projektu ale aj naproti nesúhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov títo piati vlastníci sa nazvali komisármi a dali spracovať na SpravbytKomfort, projekt na obnovu BD. Po dnes sa im nič nestalo, lebo ostatní vlastníci sú k tejto problematike benevolentní. Peniaze sa zaplatili zo spoločného fondu.
Nasledujúci projekt 6.240,00 €. Firma Stavoprojekt Prešov, navrhol správca I. Satvár
Opäť komisári sú za tým komisári domu, ale teraz pre zmenu si ich vybral pán správca Ivan Satvár . Na schôdzi bolo dohodnuté, že starý projekt bude iba doplnený ale vďaka novým a starým komisárom projekt prepracovali celý a aby bol drahší, zapracovali do neho produkty, ktoré už náš BD má nové urobené. Napr. : kanalizácia, Elektrické rozvody a svetla v spoločenských priestoroch ( pivnice, schodište), zateplenie ešte 20cm.vrstvou látky v podkroví, plynové rozvody a rozvody na SÚV . V projekte je uvedené murivo – plná tehla ale má byť murivo skladané z tehly CDM. Naše murivo je stavané do -60 stupňov celzia. Do projektu bolo zapracované aj doregulovanie súkromných bytov na ktorom sa podieľali aj vlastníci, ktorí majú už individuálne kúrenie (deregulácia sa na nich nevzťahuje) a výmena výkladných skríň súkromným podnikateľom (obchody).
 
Pán Ivan Satvár aj vybral firmu Stavoprojekt ( ináč daná firma mu prenajíma kancelárske priestory). A takto doplnený projekt p. Ivanom Satvárom, schválený komisármi bol bezproblémovo našimi finančnými prostriedkami vyplatený ešte pred schválením vlastníkmi bytov.
Čo tam po tom, že sú tam na viac produkty zapracované, hlavná vec, že správca sa aj so svojou rodinou na náš úkor o b o h a t í, vďaka aj ním vybranými komisármi, ktorí mu to ešte aj schválili a správca ich aj za to odmenil.
To, ako sa stažuje pán Ivan Satvár, že musí chodiť po úradoch ohľadom nespokojných občanov z jeho prácou, je výsmech ak si preštudujete v čom vlastne Ivan Satvár sám pochybil.
Napr. : svojvoľné vyberanie financií z účtu bytového domu rok 2015, rok 2016, rok 2017, Ročné vyúčtovanie za rok 2015,2016 dosadené koeficientmi nespotrebovanej SÚV, (viac násobné opravy ročného rozúčtovania ). A v liste uvedené pochybenia.
Samozrejme ten, kto reklamáciu na vyúčtovanie nepodal, platil aj to čo nemusel. Správca využíva neznalosť ľudí a niektorí ľudia ho ešte aj chvália aký je to dobrý správca. Stačí ich presvedčiť peknými slovami alebo im kúpiť pol deci alebo pivo, veď to poznáme z minulosti z TV sprav.
 
Možno to niekomu aj vadí a možno ani nie, veď sa to zaplatí zo spoločného fondu opráv. Len si málokto uvedomuje, že do spoločného fondu opráv platí aj sám a správca využíva neznalosť ľudí iba pre svoj prospech. Kde sú tí vlastníci, ktorí majú 78,80,84m2 plochy bytov a do fondu opráv platia raz toľko ako vlastníci, ktorí majú 46 a 54m2 ? Vám to nevadí ? Alebo vlastníci čo majú svoje vlastné kúrenie, nevadí Vám to, že doplácate aj tým čo majú centrálne kúrenie ? Doplácali Vám vlastníci s centrálnym kúrením, keď ste si zavádzali vlastné kúrenie ?
 
Koľko budete platiť po novom za obnovu bytového domu so zaťažením na 20 rokov do Fondu opráv?
S centrálnym kúrením : 46m2 byt – á 1,13 € = 51,98 € / 78m2 = 88,14 € / 80m2= 90,40 € / 84m2= 94,92 €
S individuálnym kúrením : 46m2 byt – á 0,86 € = 39,56 / 78m2 = 67,08 € /
Súkromné obchodné prevádzky : 1,06 € na 1m2
 
A čo bytový dom, ktorý asi každý z nás chce dať do poriadku?
Ubezpečujeme Vás, že aj tí čo pána Ivana Satvára kritizujú a kontrolujú každý jeho krok si želajú rekonštrukciu ale nie tak, aby všetci vlastníci bytov boli na 20 rokov zaťažení len pre to, že najväčší zisk bude mať pán Ivan S a t v á r a jeho rodina. Preto, vlastníci bytov a n.p. neobviňujte sa navzájom, nemudrujte, neohovárajte tých ktorí chcú dobre celému BD lebo šikovný správca Ivan Satvár s darom reči to všetko využíva iba vo svoj prospech.
 
Dňa 1. Januára 2015 vyšiel nový Zákon č. 246/2015 Z. z. z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Každý správca, konateľ musí sa zúčastniť 90 dňového školenia a urobiť skúšky, kde získa osvedčenie o spôsobilosti vykonávať správcu bytových domov. Ivan Satvár sa školenia zúčastnil, ale nezískal OSVEDČENIE iba jeho syn, čím Ivan Satvár nesplnil podmienky spomínaného zákona a tým nesmel vykonávať svoju funkciu v plnom rozsahu Zákona 182/1993 v znení neskorších predpisov. Funkciu mohol vykonávať iba v obmedzenej miere ( §8a ods. 10 zákona č. 182/1993 Z.z.) Čo, tento zákon ani raz nedodržal.
Zápis do zoznamu Ministerstva Dopravy , Výstavby a Regionálneho rozvoja SR správca uskutočnil dňa 23.10.2017
Na pána Ivana S a t v á r a nič neplatí. Zákony ? Veď to je smiešne ich dodržiavať pán Ivan Satvár sa riadi svojim zákonom „ Ja si to vybavím „ on vie, že na Slovenskú nie je vymožiteľnosť práva a kým k tomu dôjde už bude za vodou a opäť bohatší o financie vlastníkov bytov.

Existuje UZNESENIE z Krajského súdu v Prešove č. 2Co/129/2016-52 8116207554
Kde Ivan Satvár ako žalovaný má povinnosť sa zdržať výkonu práv vyplývajúcich z uznesení vlastníkov bytov a N.p. prijatých na schôdzi vlastníkov a N.p. na ul. 1. Mája 1-5 Prešov zo dňa 17.03.2016.
Toto uznesenie správca Ivan Satvár už 6x porušil.

A čo schôdze vlastníkov bytov ?
Vysokou aktivitou pána Ivana Satvára a jeho družiny komisárov je čím menej vlastníkov na schôdzi. Schôdze sú nudné , nič neriešia a vlastníci aby neboli zakríknutí niekoľkými nevlastníkmi bytov sú radšej ticho a zmierujú sa aj s tým, že zaťažia rozpočet na 20 rokov aj svojim deťom.
Ani na jednej schôdzi BD neboli riešené konkrétne záležitosti týkajúce sa obnovy bytového domu.
Čo si myslíte prečo ?
No je lepšie urobiť mesačné písomné hlasovanie, pánom Ivanom S a t v á r o m, obtelefonovávať vlastníkov, vyhrážať sa im, žiadať od nich svoje splnomocnenie na ich zastupovanie a pod. Chodiť z bytu do bytu a tak porušovať vydaný zákon 182/1993, kde je presne napísané ako sa správne vykonávajú písomné hlasovania – k tomu mu pomáhajú aj jeho komisári.
Páni komisári nezabudnite, že neznalosť zákona neospravedlňuje.

Zmluva o Výkone správy s firmou virtuálny správca, s.r.o. Prešov a vlastníkmi bytov bola podpísaná na tri roky, no už teraz sa snaží p. Ivan Sátvár vlastníkom bytov vysvetľovať, že taká zmluva je nezákonná, že nemôže byť platná, že musí byť nová a na dobu neurčitú. Túto múdrosť Ivanovi Satvárovi vraj vysvetlil jeho advokát.

Preto, vlastníci bytov z Námestia 1. Mája 1-5 Prešov nedajte sa zastrašiť Ivanovi Satvárovi.
Zmluvu ktorú máme doteraz podpísanú spracovali 2 nezávislí advokáti a ktorí povedali, že sa môže aj takouto formou uzatvárať. Táto Zmluva o výkone správy chráni vlastníkov v našom bytovom dome.
Ročne si správca Ivan Satvár, Virtuálny správca budov zaúčtuje cca 4.800,-€ za služby, ktoré či vykoná alebo nie.
Za 3 roky od nás dostal 14.400.- €. Okrem poburovania vlastníkov, nahonobenia si kapitálu pre seba a svoju rodinu , nedodržiavania zákonov a porušovania Uznesenia z Krajského súdu v Prešove, pre vlastníkov bytov nič neurobil.
Strecha už je hotová a splatená. Dajme si do poriadku všetky okná, dvere a fasádu. Fasádu nezatepľujme. Dnes sú také prípravky – omietky, ktoré stoja oveľa menej ako vyčíslil Ivan Satvár.

A čo je hlavné ?
Nezadlžíme bytový dom na 20 rokov.
Ak toto vykonáme, rozdeľme si finančné prostriedky po vchodoch a potom si robme všetko čo je vo vchode treba urobiť.
Spracovali vlastníci bytov, ktorým záleží na dodržiavaní zákonov
a nezadlžení bytového domu na 20 rokov.

Váš správca: Virtuálny správca budov, s.r.o.. Jarková 31, 080 01 Prešov konateľ Ivan Satvár Zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka 20921/P IČO: 44 526 890, DIČ: 2022723681. Telefón: 051 381 0024, 0948 343 398, 0948 002 220. E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. (Kontakt prebratý z oficiálneho webu vsb-po.sk )

Nestihli ste ďalšiu reláciu z týmto správcom ? Môžete si ju pozrieť u nás.
Last modified onnedeľa, 20 február 2022 13:55

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov