Prihlásiť sa

Ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie

Ochranná známka Európskej únie platí vo všetkých 28 krajinách Európskej únie

Ak podnikáte, máte ochrannú známku. Je to spôsob, akým vás zákazník rozpoznáva. Ochranná známka odlišuje vaše produkty od všetkých ostatných a sumarizuje vaše hodnoty. Možno je to váš najcennejší majetok.

Ochranná známka je súčasťou vášho duševného vlastníctva, je rozhodujúca pre váš úspech v podnikaní.

Pojem duševného vlastníctva je priamočiary a poznáme ho už dávno. Kamkoľvek sa pohneme, sme obklopení duševným vlastníctvom.

Samotné myšlienky a nápady sa nerátajú, duševné vlastníctvo vymedzuje a chráni inovácie a výtvory človeka.

Ochranné známky oznamujú spotrebiteľom pôvod produktov.
Dizajny vymedzujú vzhľad výrobkov
Autorské právo sa týka umeleckých diel, ako sú knihy, hudba, maľby, sochy a filmy
Patenty chránia technické vynálezy vo všetkých technologických oblastiach.
Duševné vlastníctvo odmeňuje inovátorov a každému umožňuje získať prospech z dosiahnutých výsledkov.

Čo sa týka ochrany, zodpovednosť na nás. Často svoje duševné vlastníctvo rozdávame; umožňujeme, aby sa stalo verejným majetkom. Občas však narazíme na niečo zvláštne – niečo zrazu objavíme. Čím viac týchto objavov dokážeme rozpoznať a chrániť, tým vyššiu hodnotu môžeme pridať.

Overenie ochrannej známky:

Ochranné známky EÚ (OZEÚ)

Zapísané ochranné známky môžete vyhľadať v dvoch rôznych databázach:

Prejsť do databázy eSearch plus, databázy úradu EUIPO

eSearch plus poskytuje prístup do databázy ochranných známok Európskej únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva úradu EUIPO. Pomôže vám zistiť, či u nás niekto zapísal podobnú ochrannú známku. Pomocou eSearch plus môžete tiež vyhľadať obrázky a sledovať obrázky, nájsť zástupcu alebo hľadať vo vestníku.

Prejsť do databázy Designview, európskej databázy ochranných známok a dizajnov

Databáza TMview obsahuje informácie o prihláškach ochranných známok EÚ a o zapísaných ochranných známkach zo všetkých národných úradov duševného vlastníctva v EÚ, z Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a niekoľkých medzinárodných partnerských úradov mimo EÚ. Ochranná známka, ktorá bola prihlásená alebo zapísaná na národnej úrovni pred vašou ochrannou známkou, môže predstavovať pre vašu prihlášku hrozbu.Ochranné známky. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

Last modified onpiatok, 09 marec 2018 17:33

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov