Prihlásiť sa

Právo na informácie ?

Pozor, tu ste na východe a „sprístupnením informácii pre občanov by sme museli vynaložiť veľké úsilie" !!!

Uvedenú odpoveď sme obdŕžali osobne od vedenia štátnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Právo na prístup k informáciám je základným ústavným právom, bez ktorého nie je možná existencia skutočného demokratického zriadenia.

Pred niekoľkými mesiacmi sme požiadali o informácie jednu Základnú umeleckú školu v Prešove a tam už Slovenské zákony neplatia.

Pritom len platné a pravdivé informácie umožňujú občanom vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov, o činnosti úradov a o stave spoločnosti, štátu, či výsledkoch hospodárenia v štátnych školách. Včasný prístup k pravdivým a úplným informáciám je nevyhnutnou podmienkou toho, aby rozhodovanie občanov nevyvodzovalo dojem nekalých, či až trestnoprávnych praktík niektorých verejných činiteľov.

Len informovaní občania môžu naozaj slobodne rozhodovať a kontrolovať činnosť orgánov verejnej moci alebo používanie verejných prostriedkov.

Prístup k informáciám prispieva zároveň k dobrému a zodpovednému fungovaniu verejnej správy, znižuje riziko korupcie a posilňuje dôveru občanov v štát a jeho orgány. No nie vždy je tomu tak !

Vrátime sa do mesta Prešov, kde máme jednu Základnú umeleckú školu, ktorá si hospodári s pridelenými verejnými financiami pridelenými z podielových daní občanov mesta a rodičov tam študujúcich žiakov ako sa vraví, od buka do buka.

Vyžiadať si informáciu je nadľudské úsilie.

Samozrejme riaditeľ sa vyhovára, že tak nespočetné množstvo si vyžaduje nadľudské sily a spracovaním daných informácií aj externou firmou, čo by vyžadovalo veľkú finančné náklady.

Áno, súhlasím z riaditeľom Mgr. Gumanom Lubomírom, že pri spracovaní žiadosti jednoducho musia niečo vykonať – spraviť nejakú činnosť, ale ak by to bolo možné a zákonné získať informácie bez ich účasti, uvítali by sme to. Nechceme a ani sme nemali v úmysle nijako sťažovať prácu zamestnancom, či vytvárať nadpracované úsilie pre vedenie škôl pri spracovávaní požadovaných informácii.

No mnohé informácie, ak by už boli dávno spracované aspoň na webovej stránke, uľahčili by prácu aj samotným subjektom.

V tomto roku sme požiadali ZUŠ Októbrová 32 Prešov o sprístupnene faktúr, len za dva mesiace, čo nie je ani len 10 listou. Bohužiaľ informácia nebola sprístupnená a riaditeľ sa vyhovoril na nadmerné úsilie a všeobecné európske smernice viď. Príloha - po prihlasení.

De fakto získať finančné informácie nie je možné ani vo väčšom, ani v menšom množstve !!!

Mesto Prešov ako zriaďovateľ uvedenej štátnej školy má na celú záležitosť so sprístupnením finančných dokumentov zhodný názor, aj keď v inej žiadosti o informácie mesto Prešov malo ochotu sprístupniť aspoň časť z požadovaných informácií. No nakoniec, aj keď je Základná umelecká škola Októbrová 32 Prešov priamo podriadená mestu Prešov, napriek tomu ignorovala ich právoplatné rozhodnutie a opätovne nič nesprístupnila viď. Príloha - po prihlasení.

Info zákon je bezzubý a informácie pre občana Slovenskej republiky utajované !!!

Čo sa skrýva vo faktúrach ???

Čo by sa ich zverejnením odhalilo ???

Zdroj: 2011´

Ďalej kauza prebiehajúca na základe peňažných dokladov, sprístupnených cestou zákona 211/2000, kde v súčasnosti prebiehajú šetrenia na polícii za podozrenie z pretrvávajúceho peňažného podvodu páchaného riaditeľom školy voči ZUŠ. – viac -

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px