Prihlásiť sa

Prešovčan Emil Osavčuk tvrdí, že mesto zbytočne vyhadzuje peniaze

Radnica Prešov odkazuje: Je to inak -)

Prešovčan Emil Osavčuk na ostatnom mestskom zastupiteľstve prišiel s návrhom, kde by mohlo naše mesto ušetriť. Poslancom, ale aj vedeniu mesta poskytol tak niekoľko „tipov".

Podľa Emila Osavčuka sa vyhadzuje zbytočne veľa peňazí na úradníkov, vianočnú výzdobu aj na mestský mesačník. „Na mestskom úrade pracovalo k 30. júnu tohto roka 249 zamestnancov, ročný plán je 227. Úrad tak prekračuje ročný plán za prvý polrok o 22 pracovníkov. To predstavuje nielen ďalšie náklady na mzdy, ale aj na odvody, na stoly, stoličky, kancelárske potreby a podobne. Vedenie mesta namiesto toho, aby urobilo zamestnanecko-odborný audit, začalo zvyšovať stav pracovníkov voči rozpočtu.

Z môjho pohľadu i tých 227 pracovníkov je veľa. Vedenie by malo nájsť optimálny počet pracovníkov na zabezpečenie chodu mesta," o tom je Prešovčan presvedčený. Dokopy má mestský úrad aj s mestskou políciou 343 zamestnancov. S takýmto počtom prirovnal Emil Osavčuk mestský úrad k stredne veľkému podniku. „Výrobný podnik vyrába tovar, ktorý predáva a má z toho aj zisk. Mestský úrad nevyrába žiaden tovar, ale len konzumuje. Bez pracovníkov by mesto nemohlo fungovať, vedenie by ale malo nájsť optimálny počet pracovníkov na zabezpečenie chodu mesta."

Prešovčan Emil Osavčuk si vypočítal, že „priemerný mesačný zárobok úradníka v tejto inštitúcii bol za prvý polrok približne 851 eur v hrubom. Ak by bol dodržaný mzdový fond podľa rozpočtu, pri zvýšení počtu pracovníkov o dvadsaťdva by bol priemerný zárobok len 794 eur. Len na mzdách by sa ušetrilo pri dodržaní rozpočtu 11 234 eura. Vedúci pracovníci z úradu majú kvalifikačné predpoklady na riadenie mesta, ale nemajú gazdovský rozum."

Ušetriť sa dá podľa Emila Osavčuka aj pri iných položkách. Vianočná výzdoba stojí mesto 78 613 eur. „Ak by sa vianočná výzdoba spustila až 6. decembra a nesvietila by celú noc, tak by sme ušetrili približne 40 000 eur," tvrdí Prešovčan, ktorý našiel peniaze navyše aj v prípade pracoviska sociálneho poradenstva. „Skutočné náklady boli 263 144 eur. Prístavba bola voči rozpočtu predražená o asi 130 000 eur. Pýtam sa, kto je za to zodpovedný? Akí odborníci robili projektovú a rozpočtovú dokumentáciu?" „Len na niektorých príkladoch som vyčíslil, koľko finančných prostriedkov sa prešustrovalo. Koľko by sme mali za tých približne 200 000 eur nafty, dopravných značiek či opravených chodníkov," kladie si na záver otázku Emil Osavčuk.

ČO NA TO RADNICA:

Pohľad zvonku dovnútra inštitúcie je iný, „odbremenený" od množstva nepredvídaných situácií a okolností. Čo hovorí na návrh Emila Osavčuka primátor Pavel Hagyari ?

Dňa 27.07.2011 bola Emilovi Osavčukovi sprístupnená informácia (ktorú požiadal v zmysle infozákona) o počte zamestnancov mesta Prešov na základe organizačnej štruktúry ­Mestského úradu v Prešove. K uvedenému dátumu bol celkový počet zamestnancov mesta Prešov na Mestskom úrade v Prešove 249.

Pán Emil Osavčuk si uvedený počet zamestnancov chcel porovnať so schváleným objemom mzdových prostriedkov v rozpočte mesta Prešov na rok 2011, preto si v materiáli „Rozpočet mesta Prešov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013" na str. 49-50 našiel údaj o počte zamestnancov MsÚ 227, avšak zrejme nepochopil komentár k tomuto údaju: „Počet zamestnancov MsÚ s výnimkou zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy v roku 2011 bude 227 vrátane uvoľnených funkcionárov." To znamená, že v počte 227 nie sú zahrnutí tí zamestnanci, ktorí na MsÚ vykonávajú prenesený výkon štátnej správy a ich mzdové prostriedky sú napočítané na príslušných iných rozpočtových kapitolách (napr. stavebný úrad, matričný úrad, školský úrad, agenda rozvoja bývania atď.). Spolu je takýchto zamestnancov na MsÚ 24. V počte 227 sú však zahrnutí 2 uvoľnení funkcionári mesta, ktorí nie sú zamestnancami mesta (primátor mesta a zástupca primátora mesta).

Takže ak od čísla 227 odpočítame 2 uvoľnených funkcionárov mesta a pripočítame 24 zamestnancov na prenesenom výkone štátnej správy, vyjde nám číslo 249. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2011 nebol prekročený stav zamestnancov mesta na MsÚ voči deklarovanému počtu v rozpočte mesta na rok 2011 a schválenému objemu mzdových prostriedkov zamestnancov mesta na MsÚ na rok 2011.

Rovnako p. Emil Osavčuk v ďalšej časti svojho vystúpenia vychádzal z nesprávneho údaja o počte zamestnancov mesta na MsÚ (podľa neho navýšenom o 22 zamestnancov), keď na jeho základe si vypočítal priemerný zárobok vo výške 851 €.

Taktiež p. Emil Osavčuk uviedol bez bližšieho vysvetlenia údaj o vyplatených odmenách za I. polrok 2011 vo výške 49.042 €. Odmeny v tejto výške boli vyplatené pre tých zamestnancov mesta na MsÚ, ktorí splnili nárok na ich udelenie v zmysle platnej kolektívnej zmluvy (t. j. odmena pri dovŕšení päťdesiateho roku života, odmena pri pracovnom výročí napr. odpracovaných minimálne 15. rokov na MsÚ, odchodné a odmena pre 3 zamestnancov pri ich prvom odchode do dôchodku atď.). V súčasnosti vedenie MsÚ pripravuje novú organizačnú štruktúru MsÚ s cieľom zefektívnenia pracovných činností vykonávaných na MsÚ.

Aj informácia o vianočnej výzdobe bola viac ako mylná a nepravdivá, keďže celkové náklady na tento účel boli odkomunikované aj médiami a ani zďaleka nepredstavujú číslo uvedené pánom Osavčukom 78 613 eur, ale cca 22 000 eur, čo v sebe skrýva celkové náklady a činnosti, vrátane pred montážneho servisu, celkovú opravu a údržbu svetlenej techniky, ako aj samotnú montáž dekórov.

http://www.vecernik.po.sk/clanky.php?id=9743
AUTOR: Andrea Kiššová UVEREJNENÉ: 18.11.2011

Čitajte viac: Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px