Prihlásiť sa
Slovensko a korupcia

Slovensko a korupcia (26)

Kandidátna listina strany Smer pre parlamentné voľby 2020

Lídrom kandidátky Smeru je premiér Peter Pellegrini. Predseda strany Robert Fico je dvojka. Smer kandiduje pod číslom 19.
Nájdete v kandidátke niekoho kto nepracuje v štátnej sfére v roku 2019 ?

1. Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica
2. Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava
3. Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava
4. Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice
5. Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina

ODMENY riaditeľov základných škôl, MŠ a základných umeleckých škôl v Prešove 2014-2018

ODMENY riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove 2014-2017

Súvisiace články
Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2005-2013.
ŠKOLY SI NEŽIJÚ AŽ TAK ZLE, AK SA VYPLÁCAJÚ 12.300 EUR-OVÉ ODMENY ALEBO AKO KDE ?
ODMEŇOVANIE V ŠKOLSTVE NIE JE ZA ZÁSLUHY ?

Škola v pôsobnosti mesta Prešov

Riaditeľ-ka

ROK: 2014

ROK: 2015

ROK: 2016

ROK: 2017

 

ZŠ Bajkalská 29

PaedDr. Vojtech Klein

Od 2017 PhDr. Slávka Dudinská

950

1400

1600

 800

 900

 

ZŠ Československej armády 22

Mgr. Ľubica Kohániová

1800

1500

2000

 2000

 

ZŠ Kúpeľná 2

PaedDr. Eva Bilišňanská

1500+1200+200

1500

1800

 1500

 

ZŠ Májové námestie 1

PaedDr. Dana Štucková

1500

1500

1600

 1600

 

ZŠ Lesnícka 1

Mgr. Valéria Bodnárová

od 2017 Ing. Marta Ichniovská

1200

1200

1200

1000 

1200

 

ZŠ Matice slovenskej 13

PaedDr. Renáta Rodáková

1400

1400

1800

 1800

 

ZŠ Mirka Nešpora 2

Jaroslav Bizub

1300

1400

1600

 1900

 

ZŠ Mukačevská 1

Mgr. Eduard Schwarzbacher

650

 

 Privatizácia za 1,-€

 

 

ZŠ Prostějovská 38

PaedDr. Marián Molčan

1400

1500

1700

 1500

 

ZŠ Sibírska 42

Mgr. Vladimír Lukáč

1200

-

900

 1100

 

ZŠ Šmeralova 25

Ľubomír Bodnár

1300

1500

1750

 1500

 

ZŠ Šrobárova 20

Mgr. Ján Mačej

1700+1200+200

1500

1800

 1800

 

ZŠ Važecká 11

Mgr. Dušan Brhlík

735

400

600

 1000

 

MŠ Antona Prídavka 1

PaedDr. Beáta Holingová

1000+848

1000

500

 

 

MŠ Bajkalská 31

PaedDr. Renáta Gumanová

500+150

1000

1200

 1500

 

MŠ Bernolákova 19

Mgr. Dana Voščinárová

800

1000

1000

 1500

 

MŠ Bratislavská 3

Mgr. Eva Semanová

200

230

600

 600

 

MŠ Budovateľská 8

PaedDr. Eva Miklášová

500

690

1000

 1500

 

MŠ Čapajevova 17

Mária Jurčenková

500

500

700

 900

 

MŠ Čergovská 14

Gabriela Žabková

500

500

500

 1000

 

MŠ Československej armády 20

PaedDr. Ivona Uličná

500

 

1000

 1300

 

MŠ Fraňa Kráľa 11

Blažena Šarišská

200+200

300

600

 550

 

MŠ Hviezdoslavova 10

Mgr. Oľga Krajnyiková

od 2017 PaedDr. Ľ. Slivková

200

170

500

 300

 

MŠ Jurkovičova 17

Tatiana Daráková

500

950

1000

 1500

 

MŠ Mirka Nešpora 22

Mgr. Viera Štroncerová

600

950

850

 1200

 

MŠ Mukačevská 27

Mgr. Darina Čorejová

200

500

500

 550

 

MŠ Sabinovská 22/A

Mgr. Ingrid Jelínková

 

500

800

 1000

 

MŠ Sládkovičova 3

Ľubomíra Gregová

200

150

400

 400

 

MŠ Slánska 21

Bc. Gabriela Kopilcová

200

 

 

 

 

MŠ Haburská 9

Bc. Zuzana Kubíková

od 2017 Mgr. Gabriela Kopilcova

 

200

200

 300

 

MŠ Solivarská 51

Jana Rusnáková

 

500

1000

 1000

 

MŠ Važecká 18

Bc. Slávka Lukáčová

500

815

1000

 1500

 

MŠ Volgogradská 48

Mgr. Marcela Molitorisová

200

300

600

 550

 

MŠ Zemplínska 2

Mgr. Valéria Kalatovičová

1500

1000

1100

 1500

 

ZUŠ Jána Poschla Prostějovská 36

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.

500

1000

1500

 1500

 

ZUŠ Októbrová 32

Mgr. Ľubomír Guman

950

300

1500

 1500

 

CVČ ABC Októbrová 30

Mgr. Elena Šimčíková

1100

600

700

 1200

 

ZUŠ Baštová 23

Kakaščík Jozef

2000

 

 

 

 

  

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2014

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2015

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2016 

Návrhy odmien riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2017  

AJ-MY-sme-Prešov

Zdroj: informácie získané cestou zákona – 211/2000 – MÚ PO a OŠKaŠ

 

 

Tagged under

Získať informácie o hospodárení v štátnych školách je veľmi ťažké, až nemožné

Alebo sa to deje len na východnom Slovenku ?

Riaditeľ Prešovskej ZUŠ sprístupnil informácie o hospodárení školy až na protest prokurátora po štyroch mesiacoch. Nereagoval ani na sťažnosť voči ich nesprístupneniu od zriaďovateľa mesta Prešov.

Zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám boli žiadané od základnej umeleckej školy všeobecné informácie ( kópie dochádzky, doklady o hospodárení, či sprístupnenie informácii o tom, koľko peňažných prostriedkov má škola na účtoch ) no odpovedí sa nedočkáte, ani po troch mesiacoch dopisovania.

Žiadate o informácie a dostane sa Vám výsmech a vydieranie - Prešov.

Žiadate o informácie a dostane sa Vám výsmech a vydieranie - Prešov.

Riaditeľ školy sa vyhrážal žiadateľovi o informácie v zmysle zákona 211/2000 tým, že bude obvinený a potom odsúdený ! Ja vám hovorím ak toto vyriešime tu. Idete z kola von. Ja vám nechcem ukázať iné veci informácie o Vás o vašich dvoch sestrách o vašich dvoch deťoch o vašej prvej manželke atď.. Všetko tu mám.

Máte záujem o informácie podľa zákona č.211/2000, ale vzhľadom k tomu, že v danej organizácii pracuje Vaša známa požiadate o informácie cez ďalšiu osobu, ktorá je o danom kroku oboznámená a súhlasí s tým, že si informácie vyžiadate v jej mene.

Zašlete zhodnú otázku na vyplácanie odmien na ďalšie štyri školy v pôsobnosti mesta.

A stane sa ? Tri školy odpovedanú na Vašu žiadosť o informáciu bez toho, aby podnikali kroky a zisťovali, prečo má niekto záujem o dané informácie a jedna škola je natoľko iniciatívna, že sám riaditeľ sa unúva ísť osobne za žiadateľom danej informácie až k jeho bydlisku, vypytuje sa susedov na Vašu osobu a čo je naj úbohejšie, ešte zavolá Vášmu zamestnávateľovi, že by sa rád stretol s daným žiadateľom a vyjasnil si nejaké veci.

Zápisnica z Pedagogickej rady, zo dňa 02. september 2009 ZUŠ Októbrová 32 Prešov

Zápisnica z Pedagogickej rady, zo dňa 02. september 2009 ZUŠ Októbrová 32 Prešov

Kde v bode :

1-1 - sa spomína hospodárenie školy – veľmi pozitívne ( k čomu bola dobrá delimitácia a prepustenie troch zamestnankýň, aj keď len formou dohody ? )

1-6 - riaditeľ informuje, že bol opätovne zvolený do funkcie, len pozabudol spomenúť, že daná informácia je už polroka stará. No pochvala od „xxx je tam zapracovaná.

Vymedzenie pojmu - úplatok a iná nenáležitá výhoda

Častou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“. 
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).

V ktorom sektore je korupčné správanie najrozšírenejšie

V zdravotníctve nedochádza ku korupcii z núdze, ale z nenásytnosti

V tomto článku uverejňujeme časť výsledkov z diplomovej práce, ktorá sa zaoberala korupciou v zdravotníctve so zameraním sa na odlišnosti vnímania korupcie lekármi a pacientmi a odlišnosti vnímania korupcie v rámci východného a západného Slovenska. Jej autorom je Roman Mužik, absolvent Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Verejná politika.

Cieľom práce bolo zistiť, v čom a do akej miery sú rozdiely vo vnímaní korupcie v zdravotníctve na Slovensku. V tomto článku analyzujeme, ktorý sektor je podľa verejnej a lekárskej mienky považovaný za najskorumpovanejší, kto v zdravotníctve (ktorý aktér) je podľa verejnej a lekárskej mienky považovaný za najskorumpovanejšieho resp. u koho dochádza najčastejšie ku korupčnému správaniu. S tým úzko súvisí aj „najskorumpovanejšie" oddelenie, preto pridávame aj túto kategóriu. Na záver sa pokúsime poukázať na príčinu korupcie.

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru

Podoby korupcie

 

Už sme si zvykli, že dávať úplatky sa považuje za určitý stereotyp, považujeme to za samozrejmé, vytvorili sme si z korupcie národnú tradíciu. Čo je teda korupcia a aké sú jej podoby? Úplatok, všimné, odmena, klientelizmus (zvýhodňovanie známych), nepotizmus (zvýhodňovanie príbuzných), urýchľovač, provízia, nepovolený lobizmus, tunelovanie, obálka, pozornosť – to sú asi najznámejšie z jej podôb.

 

Tiež máte pocit, že tu vládne strach a beznádej ?

 Nie je to tak vždy a všade ! Pomôžeme Vám. Nebojte sa poukázať na chyby iných v štátnych rezortoch platených z našich daní. Spravte to verejne a bez hanby aj na facebooku, ak Vám to neprekáža.
Sťažovať sa je jedna z foriem poukazovania nedostatkov na centralizovaný systém ľudí bez adekvátneho vzdelania na vedúcich postoch, často dosadených len na určité volebné obdobie.
Aj keď sťažnosť bude neopodstatnená ako to už nás na východe a aj v Prešove chodí, poukážete na chyby iných, ktorí sa dúfajme, že asi len nevedome dopúšťajú činnosti na hrane zákona z dôvodov legislatívnej negramotnosti.

Školy si nežijú až tak zle, ak sa vyplácajú 12.300 EUR-ové odmeny alebo ako kde ?


Školy si nežijú až tak zle, ak sa vyplácajú 12.300 EUR-ové odmeny alebo ako kde ?


Odmeny 12.300 EUR a v školstve pre jedného učiteľa ?
Konverzný kurz je 30.1260 SKK/EUR T.j. 370 550,-Sk !

To nie je dnešný vtip a nejedná sa o sumu v Slovenských korunách, ale v Eurách pre jedného zamestnanca v štátnej základnej umeleckej škole v Prešove.

Pritom ZUŠ mesačne vyberá darovacie poplatky a školné od všetkých študujúcich detí.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov