Prihlásiť sa

Nikto Vám nemôže sľúbiť viac ako ? Ako ten čo chce disponovať z Vašimi peniazmi.

Nikto Vám nemôže sľúbiť viac ako ? Ako ten čo chce disponovať z Vašimi peniazmi.
Každý vlastník nášho BD by chcel bývať vo vymaľovanom a opravenom bytovom dome. Už dnes o tom hovoriť je neskoro a ešte sa vlastníkov na to pýtať ?
Čo je správne a čo nie už nikto o tom nerozmýšľa a stráca vieru bývať v opravenom BD. Tí, čo do novodobého stavebníctva vidia a jemu rozumejú sa stiahli do úzadia a vedenie ponechali neznalým pod vedením nášho správcu, Ivanom S a t v á r o m a ním vybranými občanmi z nášho BD. Preto vlastník sa nevie rozhodnúť čo je správne, čo je pridrahé a čo je zadlženie vlastníkov na 20 rokov.

No ak bývate v starom bytovom dome je o problém postarané.
 
Bytový dom v správe SpravbytKomfort a.s., Prešov nebol výhra. Peniaze z fondu oprav sa na účte ani neohriali a už boli preč na povinné zabezpečenie a chod domu. Občania sa nakoniec rozhodli vymeniť správcu, SpravbytKomfort a.s., Prešov a skúsiť bytový dom obnoviť. Dňa 23.04.2015 sa uskutočnila domová schôdza kde bol zvolený nový správca , Virtuálny správca budov, s.r.o. a konateľom firmy, pán Ivan Satvár, ktorý vlastníkom bytov nasľuboval aj to čo nebol schopný splniť.
Jeho firma s.r.o. pôsobí na Jarkovej ulici, kde je šéf otec so synom a účtovníčka švagriná.

Sľubom správcu Ivana S a t v á r a, vlastníci uverili a čakali, že aj to čo nasľuboval aj splní, keď mal také dobré odporúčania napr. z Košíc a z Bratislavy od pracovníkov Nový Dom. Ale ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Správca svojim darom reči a svojou prefíkanosťou tak zmiatol vlastníkov, že už im vôbec nevadí, že Ivan Satvár za 2 roky nič neurobil len iba za pekné reči berie od nás peniaze za správu a v duchu sa smeje akých dobrých komisárov si vybral a dom rozhádal.
Aby si komisárov udržal, tak im nasľuboval z nášho FO po 100.- EUR bez toho aby táto udalosť bola predom schválená na schôdzi vlastníkov. A čo ostatní vlastníci ?
 
Ostatným už je všetko jedno. Už nepozerajú, že zadlžia BD na 20 rokov, že za doregulaciu zaplatia napr. za trojizbový byt/ 78m2/ cca 5.054,4.- EUR, za veľkosť svojho bytu, hoci za vlastné kúrenie by dali do 1.900EUR, že správca chce vymeniť výkladné okna pre súkromné obchodné prevádzky, že správca sa rozhodol meniť rúry v bytoch vlastníkov. Hovoria, nevadí ! Hlavná vec, že už budeme mať 60cm. murivo preteplené 19cm látkou.
 
A tí, čo poukazujú na obohacovanie sa pána správcu Ivana S a t v á r a na úkor vlastníkov bytov, sú nepriateľmi ostatých vlastníkov.
Zároveň na schôdzi boli dohodnuté prísne pravidla na disponovanie s financiami bytového domu, kde nový správca nemohol z účtu svojvoľne vyberať financie.
Stále mu to museli odsúhlasiť minimálne dvaja zástupcovia vchodu. Taktiež bola spracovaná Zmluva o výkone správy dňa 25.05.2015 aj vlastníkmi bytov podpísaná.
Na schôdzi sa dohodlo, že s p. Satvárom budú ešte dokumentáciu preberať dvaja zástupcovia, neuskutočnilo sa to, lebo títo zástupcovia by už pri preberaní dokumentácie videli aké machinácie je pán Ivan Satvár schopný urobiť. Všetko vykonal sám. Sám prebral od SpravbytKomfort , a.s. dokumentáciu a finančné prostriedky.
Myslíte si, že tento prehmát, ktorý Ivan S a t v á r urobil, vlastníkov BD a NP začal mrzieť ? Čo tam po tom, že niekde zmizlo 13.500.- EUR. Obohatil sa pán Ivan S a t v á r ? Obohatil sa SpravbytKomfort, a.s. ?
 
Že predošlí zástupcovia vchodov dbali na financie bytového domu svedčí aj fakt, že pán Juraj Vlčko, vchod 3 prišiel na to, že nám do fondu opráv chýbajú finančné prostriedky
Okamžite sme jednali a písomne sme správcu Ivana Satvára vyzvali aby vysvetlil prečo neboli prevedené všetky finančné prostriedky na účet vlastníkov bytov nášho BD. Správca Ivan Zatvár, konateľ spoločnosti Virtuálny správca budov, s. r. o , vedel o probléme ale chcel tieto udalosti zatajiť. Zároveň prestal komunikovať so zástupcami vchodov. Pri konfrontácii s jeho švagrinou – účtovníčkou, na schôdzi zo dňa 1.10.2015 sa pani účtovníčka ústne vyjadrila , že peniaze asi neuvidíme nikdy, lebo si ich SpravbytKomfort, a.s. zaúčtoval po dohode s novým správcom Ivanom Satvárom. Podotýkame, že na to nemal súhlas od vlastníkov bytov a n.p. Správca, Ivan Satvár po dnes sa k našej pohľadávke nevyjadril. Podali sme na správcu Ivana Satvára trestné oznámenie za spreneveru našich finančných prostriedkov na políciu SR.
Takže obaja správcovia si už veľmi dobre rozumejú a zmluvu o dodávke tepla zrazu pán Satvár podpísal, aj keď s ňou vlastníci bytov z Námestia 1. Mája 1-5 Prešov nesúhlasili.

Následne, pán Iván Satvár začiatkom roka 2016 prestal dodržiavať uznesenie zo dňa 23.04.2015 ohľadom vyberania si peňazí z účtu bytového domu. Svojvoľne zrušil podpisové vzory v banke a dňa 9.12.2015 p. Volčko a p. Kotora požiadali UniCredit Bank o vyjadrenie, podľa čoho Banka zrušila zmluvy s jednotlivými zástupcami vlastníkov, keď s nimi mala individuálne podpísané zmluvy. Vyjadrenie banky bolo, že Ivan Satvár je štatutár a správca spomínaného bytového domu a že má on na to právo. Keď sme v Banke nepochodili, napísali sme do Národnej banky SR. , ktorá sa vyjadrila, že vlastníci bytov sú v práve a že správca hrubo porušil svoje povinnosti o ochrane vlastníkov bytov .
Správca Ivan Satvár, dokonca chcel celý účet preniesť na svoj novo vytvorený účet. Bolo však jedno šťastie, že keď sa podpisovala zmluva s Bankou bol prítomný aj p. Kotora a ten trval aby účet bol napísaný na vlastníkov bytov. Ak by bol účet napísaný tak, ako pán Ivan Satvár chcel napísať : citujem: Ivan Satvár , Virt. správca budov v zastúpení vlastníkov bytov, tak by mu Banka prevod účtu bola umožnila.
Teraz náš účet znie: Vlastníci bytov z Námestia 1. Mája 1-5 Prešov v zastúpení správca Ivan Satvár a tď.
Ivanovi Satvárovi Banka neumožnila prevod peňazí na účet firmy a tak p. Satvár aspoň zrušil všetky podpisové vzory ( nie na výber financií overovateľom, ale overovanie výberu peňazí kde min. dvaja museli podpísať doklad o výbere ak p. I. Satvár realizoval platbu) samozrejme okrem svojho mena Satvár Ivan a začalo sa šafárenie na účte a vzájomné obviňovanie zástupcov vchodov a správcom – Virtuálny správca budov, s.r.o .
 
(Vyberanie peňazí za neuskutočnené služby, poštovné poplatky, poplatky právnikom ) pri neskoršom podaní trestného oznámenia p. Ivan Satvár poplatky za právne služby vrátil. Ale následne si dal schváliť a to dodatočne po viac násobnom upozorňovaní aby nekonal v prospech svojej firmy a predmetného trestného oznámenia. Ostatné poplatky, si vyberal prakticky bez súhlasu, boli totiž nižšie ako spáchanie trestného činu, samozrejme po dokázaní viny.

Pri zisťovaní, čo je to vlastne za firmu Virtuálny správca budov, s.r.o . IČO: 44526890 Jarkova 31 Prešov sme sa dozvedali šokujúce skutočnosti o minulosti firmy. Či to už bola relácia v paľbe o sprenevere peňažných prostriedkov, či o súdnych žalobách ktoré podali už iné domové vchody. Pri zisťovaní histórie firmy Virtuálny správca budov, s.r.o. a oslovovaní projektantov či stavebných firiem za účelom obnovy bytového domu bolo zistené, že náš nový správca nie je až taký výnimočný ako sa deklaroval. Už pred nami podviedol niekoľko bytových domov kde peniaze z účtu vybral ale dodávateľské faktúry neuhradil.
Reláciu Paľba z roku 2010 sa nám zatiaľ nepodarilo pozháňať, no bytové domy ktoré od p. Ivana Satvára odišli, sa väčšinou nerozišli v dobrom ale súdnou cestou.
 
Pán Ivan Satvár na jar v roku 2016 zvolil taktiku rozoštvania ľudí v bytovom dome a začal telefonicky a aj osobne obiehať ľudí na námestí 1 mája v Prešove, že on si praje len obnovu bytového domu, že len potrebuje plnú moc a všetko zariadi. Aj keď boli nejaké aktivity zo zástupcov vchodov, či už o obmene dverí, okien sľuboval,: VŠETKO BUDE. Nakoniec všetko zamietol ( v dobe zistenia sprenevere peňazí na účte) , vyhlásil hlasovanie vchodov za neplatné a prakticky všetko pozastavil. Veď koho by nepadlo, že správca bude chcieť percentá za všetky faktúry.
 
Najprv to bolo až 5 percent plus 2 za stavebný dozor z uistením, že sa rozdelí aj so zástupcami bytových vchodov. Áno ? Úplatky ? Myslíte si, že sú to z jeho vrecka ? Aj to rieši polícia. Ak mu to predošlí zástupcovia zamietli, začal si pán Satvár vyberať iných zástupcov z vchodov, takých ktorí moc nevidia do systému financovania. Alebo skôr ani nemajú prístup vidieť fakturačné toky z účtu bytového domu.
Nenadarmo sa hovorí vrana k vrane sadá. Pod platiteľnosť zástupcov, nasľubovanie finančného zisku zástupcom a ich neznalosť zákonov využil pán Ivan Satvár vo svoj prospech.
A čo sa stalo s predošlými zástupcami vchodov, ktorí neboli podplatiteľní ? Odstúpili od svojej funkcie ale dávajú pozor, aby správca Ivan Satvár neuskutočnil svoje plány, ktoré sa priečia so zákonom 182/1993 v znení neskorších predpisov, Obchodného zákona ako aj uznesení vydanými Krajským súdom v Prešove.
Ako majú zástupcovia podľa zákona svoju funkciu vykonávať ?
 
Zástupcovia vchodov majú byť oponentmi správcovi. Môžu presadzovať jedine názory vlastníkov bytov z jednotlivých vchodov, podchytené na schôdzi vchodu a zapísané v zápisnici a uznesení!
Od kedy sa zmenili zástupcovia, zmenili sa aj zákony.
 
Začal platiť Satvárov zákon. „ Všetko beriem na seba ja si to vybavím„ 17.03.2016 Ivan Satvár organizoval schôdzu kde bol schválený investičný zámer a aj vypracovanie nového stavebného povolenia. Ten prvý stál 3.408,00 € + 116,00 € za stavebné povolenie a nasledujúci projekt 6.240,00 €. V projekte mali byt vypracované projekty podľa zadania ( plynové rozvody, elektro, TUK) . Pán Ivan Satvár aj vybral firmu Stavoprojekt ( ináč daná firma mu prenajíma kancelárske priestory). Projekt bol vypracovaný a p. Ivan Satvar bezproblémovo finančné prostriedky vyplatil. To že v projekte chýbali položky ohľadom plynového potrubia a rozvodu TUV a vody nikto nekontroloval.
Takže p. Ivan Satvár vyplatil firme Stavoprojekt Prešov aj za veci ktoré firma nezrealizovala.
Že už vybratie firmy Stavoprojekt nie je vo verejnom záujme, že je tu čistá korupcia, to Správcovi Ivanovi Satvárovi nevadí.
Čo tam po tom! Hlavná vec, že mu to jeho komisári schválili.
To ako sa stážuje pán Ivan Satvár, ako musí chodiť po úradoch ohľadom nespokojných občanov z jeho prácou je výsmech ak si preštudujete v čom vlastne on sám pochybil.
Či to je svojvoľné vyberanie financií z účtu bytového domu rok 2015, rok 2016, Ročné vyúčtovanie za rok 2015 (viac násobné opravy ročného rozúčtovania ). Samozrejme ten kto reklamáciu na vyúčtovanie nepodal, platil aj to čo nemusel. Správca využíva neznalosť ľudí a niektorí ľudia ho ešte aj zastavajú akí je to dobrý správca. Stačí ich presvedčiť peknými slovami alebo im kúpiť pol deci alebo pivo, veď to poznáme z minulosti z TV sprav.
Možno to niekomu aj vadí a možno ani nie veď sa to zaplatí zo spoločného z fondu opráv. Len si málokto uvedomuje, že do spoločného fondu opráv platí aj sám a správca využíva neznalosť ľudí.
 
A čo bytový dom, ktorý asi každý z nás chce dať do poriadku?
 
Ubezpečujeme Vás, že aj tí čo pána Ivana Satvára kritizujú a kontrolujú každý jeho krok si želajú rekonštrukciu ale nie to, aby všetci vlastníci bytov boli na 20 rokov zaťažení len pre to, že najväčší zisk bude mať pán Ivan
Satvár a jeho rodina. Pre to, vlastníci bytov a n.p. neobviňujte sa navzájom, nemudrujte lebo šikovný správca Ivan Satvár s darom reči to všetko využíva iba vo svoj prospech.

Dňa 1. Januára 2015 vyšiel nový Zákon č. 246/2015 Z. z. z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Každý správca, konateľ musí sa zúčastniť 90 dňového školenia a urobiť skúšky, kde získa osvedčenie o spôsobilosti vykonávať správcu bytových domov. Ivan Satvár sa školenia zúčastnil, ale nezískal OSVEDČENIE iba jeho syn, čím Ivan Satvár nesplnil podmienky spomínaného zákona a tým nesmie vykonávať svoju funkciu v plnom rozsahu Zákona 182/1993 v znení neskorších predpisov. Funkciu môže vykonávať iba v obmedzenej miere ( §8a ods. 10 zákona č. 182/1993 Z.z.)
Na pána Ivana Satvára nič neplatí. Zákony ? Veď to je smiešne ich dodržiavať pán Ivan Satvár sa riadi svojim zákonom „ Ja si to vybavím „ on vie, že na Slovenskú nie je vymožiteľnosť práva a kým k tomu dôjde už bude za vodou a opäť bohatší o financie vlastníkov bytov.

UZNESENIE z Krajského súdu v Prešove č. 2Co/129/2016-52 8116207554 
Kde Ivan Satvár ako žalovaný má povinnosť sa zdržať výkonu práv vyplývajúcich z uznesení vlastníkov bytov a N.p. prijatých na schôdzi vlastníkov a N.p. na ul. 1. Mája 1-5 Prešov zo dňa 17.03.2016.
Toto uznesenie správca Ivan Satvár už 6x porušil. Samozrejme to neostalo iba v polohe porušovania. Všetko bude mať dohru na Okresom súde v Prešove.
A čo schôdze vlastníkov bytov ?
Vysokou aktivitou pána Ivana Satvára a jeho družiny komisárov je čím menej vlastníkov na schôdzi. Schôdze sú nudné , nič neriešia a vlastníci aby neboli zakríknutí niekoľkými nevlastníkmi bytov sú radšej ticho a zmierujú sa aj s tým, že zaťažia rozpočet na 20 rokov aj svojim deťom.
Ani na jednej schôdzi BD neboli riešené konkrétne záležitosti týkajúce sa obnovy bytového domu.
Čo si myslíte prečo ?
 
No je lepšie urobiť mesačné písomné hlasovanie, pánom Ivanom S a t v á r o m, obtelefonovávať vlastníkov, vyhrážať sa im, žiadať od nich svoje splnomocnenie na ich zastupovanie a pod. Chodiť z bytu do bytu a tak porušovať vydaný zákon 182/1993, kde je presne napísané ako sa správne vykonávajú písomné hlasovania – k tomu mu pomáhajú a jeho komisári.
Páni komisári nezabudnite, že neznalosť zákona neospravedlňuje.
 
Zmluva o Výkone správy s firmou virtuálny správca, s.r.o. Prešov a vlastníkmi bytov bola podpísaná na tri roky, no už teraz sa snaží p. Ivan Sátvár vlastníkom bytov vysvetľovať, že taká zmluva je nezákonná, že nemôže byť platná, že musí byť nová a na dobu neurčitú. Túto múdrosť Ivanovi Satvárovi vraj vysvetlil jeho advokát.
Preto, vlastníci bytov z Námestia 1. Mája 1-5 Prešov nedajte sa zastrašiť Ivanovi Satvárovi a zároveň Vám odkazujeme, že nedovolíme meniť Zmluvu o výkone správy, ktorá je platná nakoľko je podpísaná aj samotným Ivanom Satvárom ako aj s jeho pečiatkou parafovaná.
Zmluvu ktorú máme doteraz podpísanú spracovali 2 nezávislí advokáti a ktorí povedali, že sa môže aj takouto formou uzatvárať. Táto Zmluva o výkone správy chráni vlastníkov našom bytovom dome.
 
Ročne si správca Ivan Satvár, Virtuálny správca budov zaúčtuje cca 6000,-€ za služby, ktoré či vykoná alebo nie, Vlastníci, otvorte oči a nebojte sa vzoprieť krikľúňom, posluhovačom a komisárom pána Ivana Satvára. Urobme si vlastnú schôdzu, zrušme zmluvu s Ivanom Satvárom a urobme si Spoločenstvo. Pamätajte, peniaze budú na našom účte a už nikto nám nebude zasahovať a nás okrádať z nášho účtu.
My stále hovoríme : Strecha už je hotová a splatená. Dajme si do poriadku všetky okná, dvere a fasádu. Fasádu nezatepľujme. Dnes sú také prípravky – omietky, ktoré stoja oveľa menej ako vyčíslil Ivan Satvár.
A čo je hlavné ?
Nezadlžíme bytový dom na 20 rokov.
Ak toto vykonáme, rozdeľme si finančné prostriedky po vchodoch a potom si robme všetko čo je vo vchode treba urobiť.
Last modified onštvrtok, 15 marec 2018 21:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov