Prihlásiť sa

Stratia byty na Námestí 1. mája v Prešove na svojej hodnote po obnove bytového domu ?

Stratia byty na Námestí 1. mája v Prešove na svojej hodnote po obnove bytového domu ?
Určite áno ( v rozhovore s advokátom JUDr. Marčinský st. spravc. spol. ).
Hlavne tie, ktoré sú zásobované z centrálneho rozvodu tepla spoločnosti Spravbytkomfort a.s..
Veď zaviazať sa platiť naviac skoro 5450,-€ len za obmenu potrubia a natiahnutia nového rozvodu po bytoch je pri dnešnej cene výstavby samostatného kúrenia nezmyselné.
 
Aj keď to správca p. Satvár obhajuje tým, že splátky sú rozrátané na dobu 20 rokov a ušetríte na prevádzke.
No dnes si vieme za polovičnú sumu dať nainštalovať samostatný kotol zo všetkými povoleniami a následne ešte aj ušetriť pri jeho prevádzke. A samozrejme, atraktivita bytu s vlastným kúrením rapídne stúpne.
Je dobré spomenúť, že nové potrubia budú ťahané po vnútornom murive v bytoch, takže dizajnovo to tiež nepridá na cene bytu, obzvlášť ak nový majiteľ si už nebude môcť namontovať samostatný kotol pre viazanosť splatenia hypotéky pre jeho obnovu. A po dvadsiatich rokoch? Bude potrebná ďalšie oprava, obmena. Takže neušetrí nikto. Len zarobia stavebné firma a správca.
 
Takže sa neoplatí robiť obnovu bytového domu ?
Samozrejme že sa to oplatí, je to vhodné zrealizovať, ale nie za každú cenu, len aby súčasný správca Virtuálny správca budov, s.r.o. zinkasoval odmenu 9000,-€ za vybavenie ! Prakticky len zinkasoval odmenu. Lebo všetky práce od projektu, či samotnej realizácie vykonajú stavebné firmy, za ktoré ľudia zaplatia. Podanie žiadosti na pôžičku, by mal správca zrealizovať v rámci sľubu, ktorý dal, keď sa uchádzal o dané správcovstvo a za odmenu, ktorú si automaticky mesačne sťahuje 450,-€ z účtu. Veď je to v jeho záujme a jeho dobrého mena. No fakt, že v minulosti už od neho niektoré bytové domy odstúpil nasvedčuje, že nie je až taký seriózny správca ako deklaroval.
 
Nie je to skôr vydieranie ľudí, že bez odmeny nebude žiadna obmena bytového domu ?
Je priam nešťastné, že obyvatelia domu si nedali vypracovať analýzu aj u iného správcu, ale uverili sľubom jedného správcu ktorý deklaroval, že spraví aj stavebný dozor za 5 percentný podiel z vynaloženej sumy na opravu. Ešteže odstúpil od daného 5 percentného prilepšenia pod tlakom starých dôverníkov bytových vchodov. Čo by už nebola bezúročná pôžička, ale šesť percentná...
Stavebný dozor samozrejme nie je potrebný ako konštatuje stavebný úrad. Firmy sú priamo zodpovedné sa zrealizovanie prác, ktoré im vyplývajú z projektu. Následne povinnosťou stavebného úradu je, aby daný stav skontroloval z projektom. Skôr je lepšie dohodnúť fixnú odmenu napr. 1000,-€. Nie percentá z realizácie, ktoré sa samozrejme tým pádom viac navyšujú aj o práce, ktoré nie sú potrebné. Napríklad výmena plynového potrubia, či výmena elektrických rozvodov, nie je potrebná v deklarovanom rozsahu. Práce už boli z časti realizované už pred dvomi rokmi. Alebo len vymeniť poškodené časti na základe odporúčania revízneho technika.
 
Ako je možné že obyvateľom domu nebol predložený celkový plán obnovy, tak ako sľuboval p. Satvár, ale len časti a sľuby, že sa ceny na bývanie nezvýšia a hneď písomné hlasovanie ?
Asi ťažko by všetci súhlasili, že z celkového balíka peňazí sa nebude zatepľovať len fasáda bytového domu, ale sa obmenia aj všetky vitríny a okná v obchodných častiach domu a pod strednou častou vchodu, za ktorý samozrejme do dnešného stavu nik z prevádzkovateľov kŕčmy a obchodu neplatí za prenájom. Vrátane výmeny potrubia patriaceho spoločnosti Spravbytkomfort a.s.. A vysúťažná projekčná firma? Je zrejmé, že ceny sa v priebehu prác navyšujú a dokladajú sa dodatočné faktúry. Je to bežná prax, firma umelo zníži cenu pri prieskume a neskôr zvýšenie odôvodní stavom nutných prác a aj preto tam bol hlavne zapracovaný CO kryt.
Takže cena prác nikde nie je konečná, ak to nie je zmluvne podchytené.
 
Nebolo by lepšie ak by sa dom obnovoval postupne ?
Veď to, by to bolo najvýhodnejšie, ale takto by správca nezinkasoval jednorazovú odmenu. Je predsa výhodnejšie pre obyvateľov, ak si vymenia jedny dvere za 1800,-€ ( to je napr. reálna cena, ktorá už bola vykalkulovaná pri snahe stredného vchodu už niečo obmeniť ) alebo ju zrealizuje firma SANY STAV, s.r.o. ktorá vyhrala zákazku a dvere vymení za 3800,-€ a odôvodní to napr. nutnosťou montáže zárubne. Kontrolovať cenu za dielčie zákazky už nie je možné, lebo firma vyhrala súťaž na celý projekt za vopred stanovenú sumu.
Skôr skontroluje dielčie zákazky ako jednu veľkú firmu, ktorá aj tak dá väčšinou zákazky subdodávateľom a prakticky pri následných reklamáciách je problém, kto je za práce zodpovedný.
 
Zateplenie 15 cm minerálnou vlnou je podmienka na získanie úveru. Áno, ale oplatí sa zatepľovať napr. západnú stranu domu? Už dnes ak vyjde jarné slnko, tak stena sa prehreje a v bytoch je prijemných 24 stupňov, po zateplení budú musieť kúriť do konca jari, aby dom bol ohriaty aj z vnútra.
 
Zateplením sa znížia náklady na vykurovanie.
To z časti áno, ale z väčšej časti to bude preto, že ľudia budú mať namontované regulátory a merače tepla a budú šetriť skôr regulovaním teploty. Veď celú zimu mali niektoré byty okná skoro dokorán otvorené, lebo mali prekúrené byty. A ešte zatepľovať ? Ušetrenie 60 percent z ceny energií určite nie, ak budú chcieť mať pohodlie domova tak neušetria. Stačí sa ísť pozrieť na inkasné poplatky susedných domov, ktoré sú ešte napojené na centrálny systém.
Takže vznikne chladná kocka bytového domu a plesne, s tým súvisiace ? U firmy to samozrejme nevyreklamujete, lebo sa budú odvolávať na slabé vetranie. Takže zateplenie má aj výhody( hlavne pre firmy) a z časti aj pre ľudí, ale aj nevýhody nutnosti kúrenia v jarnom období, plesne a hrubé steny, cez ktoré už neprenikne toľko slnečného svetla.
 
Takže určite zatepliť, ale skôr len stropné a pivničné časti domu. Časti muriva, hlavne vysekať starú omietku po murivo, ošetriť od hávedi, čo sa tam zdržiava a obmeniť ju. Investícia polovičná a efekt prijateľnejší. Veď čo je lacnejšie plyn alebo slnečné teplo ?
Ľudia nevnímajú a zabúdajú na kauzy chýbajúcich peňazí na účte bytového domu ( stále to šetrí polícia SR) , samovoľné preplácanie tovaru služieb p. Satvárom bez schválenia dôverníkov vchodu tak ako to bolo odsúhlasené pri jeho výbere v roku 2015. Dodatočné schvaľovanie v písomných hlasovaniach už vyčerpaných financií z úctu p. Satvárom ( právnici, stavebné povolenie, revízia požiarnych stúpačiek ktoré ani neboli zrealizované) . Či nezmyslené súdne spory o 330,-€. Áno, o takúto sumu je spor jednotlivo a za právne služby p. Satvára sa vynaložilo 650,-€.
 
Či postupnú obmenu – výmenu ľudí ( dôverníkoch vchodov ), ktorý nesúhlasili z niektorými krokmi p. Satvára a ich obmena za ľudí, ktorý prakticky podpíšu čokoľvek, len aby sa už niečo dialo a možno aj pre verejný tlak, ktorému čelia. Veď správcovi je samozrejme lepšie zadať napr. zákazku na stavebné povolanie firme, ktorá mu priamo prenajíma kancelárske priestory na Jarkovej ul. A nikto sa už nepozastavuje nad tým, že projekt nebol spracovaný tak ako bolo zadané v zadaní pre iné firmy a preto vyhrala firma spriaznená s p. Satvárom a projekt zrealizovala v čiastočne za zhodnú vy súťaženú sumu.
 
Je smutné, že na schôdzi sa prejednávajú prakticky hlúposti a obviňovanie ľudí z konšpirácií, ak sa daní ozvú hneď sú nepriatelia a sprisahanci domu. P. Satvár danú situáciu samozrejme využíva. Veď mu ide hlavne o peniaze, zisk. Obieha ľudí na podpisovanie a pritom presvedčí prakticky každého. Veď kto by nechcel obnovu bytového domu, ak je to z peňazí všetkých. Ale málokto vidí, že susedný blok platí do fondu opráv len 30 centou na 1/m2 a dom obnovujú postupne a ceny bytov sú pri predaji atraktívnejšie ako tie na 1. mája, kde budú niektorí platiť až 1,13,-€ za 1/m2 a to nemusí byť ešte konečná suma.
 
Ľudia sa boja zmeny, pritom, je čas skúsiť aj iného správcu. Stále je tu ten strach z nového, pritom tak to bolo nastavené, nevyhovuje nám jeden obchod – ideme do druhého ? Kto, ale odchod zrealizuje, ak p. Satvár vytvára nepriateľské tábory a ťaží samozrejme z toho ?
Zmluva z p. Satvárom je na tri roky a jeho výrok že zmluva je nepravoplatná, že musí mať zmluvu na dobu neurčitú svedčí o podmanení a ovplyvňovaní ľudí a nevážení si občanov v bytovom dome a je len za jedným účelom. Ziskom. Ak nesúhlasíte, nebudete mať žiadnu obnovu. Pán Satvár ide po zisku, ktorý rád zavádza ľudí a ak odhalíte jeho machinácie z finančnými prostrediami, ste jeho nepriateľ. Jeho firma o dvoch ľuďoch ide do zániku, tak sa snaží ohúriť a sľúbiť čokoľvek. Tí, čo napríklad nepodali reklamáciu na ročné vyúčtovanie opravy platieb nedostali, platia rovnako. Tí, čo našli chyby vo vyúčtovaní p. Satvára zase platia menej.
 
Ľudia radi počúvajú rozprávky a nemajú radi ľudí, ktorí kritizujú tých, čo sa chvália, že si užívajú peňazí všetkých. Preto je stav taký, aký je.
Za tie dva roky pritom už mohli byť výmenné všetky okná a dvere a obnovené aj schodištia. A dnes sa mohlo už začať z opravou celej omietky ktoré je cenovo o polovicu lacnejšie riešenie. Ušetrili by sme 9000,-€ za správu bytového domu za dva roky pre Virtuálneho správcu, 1 percentnú odmenu správcovi tiež skoro v sume 9000,-€ či ďalší projekt za 6300 či 4500 za starší projekt a následné kroky z tým súvisiace.
Ľudia chcú mať už pokoj, a následne to správca využije. Čo bude nasledovať po vyplatení odmien ?
 
V Košiciach 22.3.2017                                                                            spr. obnovy Filakovská
Last modified onpiatok, 05 máj 2017 23:34

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov