Prihlásiť sa

Riaditeľ štátnej školy si veselo zamestnáva rodinných príslušníkov

Riaditeľ štátnej základnej umeleckej školy v Prešove si veselo zamestnáva rodinných príslušníkov ale Prešovský mestský úrad tvrdí, že „švagor a svokor nie je problém" a v postate nejde o jeho blízkych príbuzných.

Pri zbežnej kontrole financovania a hospodárenia v Prešovských školách sme opätovne narazili na šikovného riaditeľa základnej umeleckej školy, ktorý zamestnáva dnes už asi najmenej učiteľov v trvalom pracovnom pomere a asi najviac externých zamestnancov.

Nebolo by to ničím až tak zvláštne, ak by nešlo o riaditeľa, ktorý si práve na základe daného stavu požiadal o prevod celej školy na súkromnú osobu – nepodnikateľ t.j. na svoju osobu.

Na mesto Prešov bola doručená sťažnosť ohľadom zamestnávania rodinných príslušníkov riaditeľom Mgr. Gumanom Ľubomírom, ktorý v minulosti a dokonca aj v súčasnosti veselo zamestnáva rodinných príslušníkov.

V súčasnosti je to právny konzultant v otázkach pracovno-právnych vzťahoch a prístupe k informáciám (švagor), ktorý nemá právne vzdelanie – ale je, že vraj „znalý veci". Škole pomáha pri vybavovaní rôznych žiadostí.

Škola má asi toľko zamestnancov, že pri požiadaní sprístupnenia informácie Vám odpovie v 12 –stránkových listoch práve externý zamestnanec (riaditeľov švagor), že je ťažké sprístupniť vami požadovanú informáciu. Takže asi má takýto externista opodstatnenie, ak škola mesačne platí 150-250 EUR za služby, na ktoré má zamestnaných vlastných ľudí v administratíve a vo vedení.

V minulosti to bol zase školník (svokor riaditeľa), ktorý ako sme sa zo šetrenia na meste Prešov dozvedeli odišiel pod ťarchou sťažnosti. No dnes, ak sme poukázali na zamestnávanie rodinných príslušníkov na predmetnej ZUŠ, tak Školský úrad v Prešove už v zamestnávaní rodinách príslušníkov nevidí problém.

Ako sa uvádza v odpovedi od mesta Prešov Pán František P. nie je príbuzným riaditeľa v priamom rade, jedná sa len o otca riaditeľovej manželky (riaditeľky MŠ Bajkalská 31) a Pán Ing. Marian Fraňo nie je príbuzným riaditeľa školy v priamom rade, jedná sa o manžela sestry jeho manželky.

V zmysle § 7 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zamestnancov, ktorý sú blízkymi osobami a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorý sú blízkymi osobami, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti... .

Ale podľa ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktorý definuje blízke osoby ako príbuzných v priamom rade – súrodencov a manželka, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

Riaditeľ v najmenšej škole v regióne zároveň zamestnáva ďalších dvanástich externých pracovníkov na práce, ktoré sú skôr virtuálneho charakteru, no to nech posúdi každý z Vás.

Uvádzame práce, ktoré vykonávajú cca pätnásti externí pracovníci ako napr. 2 x opravy šijacích strojov (ich nákupná cena bola cca 300,-EUR) opravy cca 2500,-EUR, 4 x správca počítačovej siete, dokonca ďalší dvaja prijatí na upratovacie práce, sťahovanie atď.

Pripomíname, že škola v súčasnosti zamestnáva len piatich pedagogických zamestnancov a ďalších piatich nepedagogických zamestnanou. Je fascinujúce byť riaditeľom tak malej školy, ak si pripomenieme kauzy, ktoré sprevádzali riaditeľa za posledné roky.

Možno to bola len príprava na sprivatizovanie štátnej školy v 21 storočí ?

Je zarážajúce, že sa jedna o jediného riaditeľa, ktorý si takto dokázal prisvojiť štátnu školu a presvedčiť naše Prešovské úrady, že jeho prevod je legálny a v zmysle zákona.

Len nikto nevie v zmysle akého ...
ZDROJ: Info zákon 211/2000

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov