Prihlásiť sa

V súkromnom centre zrejme falšovali prihlášky

V súkromnom centre zrejme falšovali prihlášky

Viaceré centrá voľného času (CVČ) sa zmenou zákona dostali do zlej finančnej situácie.
Doslova zápasia o každého člena, aby sa udržali a nemuseli prepúšťať pracovníkov alebo nezanikli. Niektoré aj tak, že rozhodnutia o prijatí detí do záujmových útvarov falšujú. Upozornila na to istá matka z okresu Bardejov, ktorej dieťa navštevuje prešovskú základnú školu na Kúpeľnej ulici. Požiadala rezortné ministerstvo, aby podozrenie z podvodu prešetrilo.

 PREŠOV. Problém sa „prevalil“ asi pred mesiacom, keď obec Raslavice (okres Bardejov) informovala matku 8-ročnej dcéry, že pre jej dieťa neschválili dotáciu na záujmovú činnosť v prešovskom súkromnom CVČ Laura.
 Záujmovou aktivitou mal byť tenis.

 Rodina bola prekvapená, lebo ich dieťa do tohto CVČ nechodilo. Keď preskúmali prihlášku, ktorú mala samospráva k dispozícii, zistili, že podpis rodiča na nej je falošný. Tiež na rozhodnutí CVČ Laura o prijatí dcéry do ich zariadenia.

 Nahnevalo ich to, preto podali sťažnosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mimochodom, súkromné CVČ Laura pôsobí nielen v Prešove, ale aj v Humennom, Dolnom Kubíne a v Dubnici nad Váhom.

 

Ministerstvo sťažnosť posúdilo, ide vraj o podvod

Zaujímalo nás, ako problém posúdilo ministerstvo. Ako sme sa dozvedeli, ministerstvo nie je zriaďovateľom centier, neprideľuje im prostriedky na činnosť (má to v kompetencii samospráva – pozn. red.) a teda ani nemá právo kontrolovať tok financií.

„Sme toho názoru, že ten, kto žiadosť o prijatie aj rozhodnutie vyplnil, pričom uviedol celé meno, dátum narodenia aj bydlisko dieťaťa a zároveň oba dokumenty podpísal, sa dopustil podvodu. Podľa trestného zákona tu ide o falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny. V tejto veci preto rodičom odporúčame podať trestné oznámenie,“ uviedla v stanovisku riaditeľka odboru kontroly na ministerstve školstva Anna Havránková.

Laura: Ide o nedorozumenie

O stanovisko k danej veci sme požiadali aj riaditeľku prešovského CVČ Laura  Vieru Bašistovú. Podľa nej ide len o nedorozumenie. Falšovanie nepripúšťa.

 

„Reklamáciu rodiča som zaznamenala a obratom som požiadala samosprávu (Raslavice – pozn. red.) o stiahnutie žiadosti o finančný príspevok. Na vysvetlenie by som doplnila aj to, že nie je v našich možnostiach overovať podpis rodiča na doručenej prihláške. V konečnom dôsledku samospráva neposkytla príspevok na záujmovú činnosť ani nám, ani spolupracujúcej základnej škole na Kúpeľnej ulici a to aj napriek tomu, že dieťa záujmový útvar na ZŠ navštevuje,“ vysvetlila Bašistová.

 Dodala, že hoci vznikli už v roku 2007, ich priestorové možnosti im nedovoľujú vykonávať všetky činnosti, preto spolupracujú aj so základnými školami v meste, kde sa časť záujmových aktivít vykonáva. Jednou z nich je aj ZŠ Kúpeľná.

Faktom však je, že toto sa nedá nazvať nedorozumením. Keby obec nekomunikovala s rodičom, nikto by sa o žiadnych prihláškach s falošnými podpismi nedozvedel, ani by nikto nekontroloval, ako sa s finančným príspevkom na dieťa nakladá.

 

Pokúšali sme sa preto skontaktovať s matkou dievčiny a opýtať sa, ako bude postupovať ďalej.

 „Podám trestné oznámenie na políciu. Som si vedomá, že som žiadnu prihlášku nepodpisovala a verím, že sa ku mne pripoja aj iní rodičia. To, čo sa stalo, nie je v poriadku,“ reagovala mama, ktorá zatiaľ nechce, aby bolo jej meno zverejnené.

 Dodala, že na žiadny tenis ani krúžok v škole jej dcéra ani nechodí. Navštevuje len školský klub detí.

 Anna Košuthová, © 2013 Petit Press, presov.korzar.sme.sk


ZUŠ v Prešove si veselo žiakov duplovali, školský úrad "je to v poriadku, aj tak dostavajú menej peňazí ako potrebujú." Ak máte v meste známosti, máte aj dostatok penazí. A stažnosť je neopodstatnená. 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px