Prihlásiť sa
Kauzy

Kauzy (24)

Riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane okrádal mesto Prešov, napriek tomu naďalej ostáva vo vedení bez akejkoľvek sankcie.

Riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane okrádal mesto Prešov, napriek tomu  naďalej ostáva vo vedení bez akejkoľvek sankcie.

Školy sú dojne kravy, ak potrebujete k svojmu učiteľskému platu peniaze a ste riaditeľ, nie je to dnes až taký problém!
Do redakcie sa nám dostali z mesta Prešov kópie trestných oznámení, vrátane dôkazových materiálov, kde si prešovský uznávaný riaditeľ Základnej školy mesačne prilepšoval po dobu niekoľkých rokov svoj osobný príjem o desiatky korún a neskôr aj eur mesačne.

Celý trik spočíval v tom, že si riaditeľ, ktorý je aj súčasným riaditeľom ZUŠ Prešov vykazoval nákupy materiálu z Bratislavskej, taktiež základnej umeleckej školy nákup materiálu medzi dvoma subjektmi. Konkrétne sa jednalo o metodické pomôcky, CD nosiče, zákony a relaxačnú hudbu.
Najpikantnejšie na tom je to,  že materiál riaditeľ kupoval každý mesiac v hotovosti vždy len do sumy 998,-Sk, ktorý škola mohla ihneď zúčtovať a nemusela ho katalogizovať do majetku.

Primátor Prešova bol informovaný o vydieraní jeho zamestnancom, ale aj tak nekoná.

Primátor Prešova bol informovaný o vydieraní jeho zamestnancom, ale aj tak nekoná. Je možné preukázať rozkrádanie majetku v Prešovskom školskom systéme ?

Prešovčan žiadal od školy informáciu o tom, aké odmeny boli vyplatené vedeniu školy a dostalo sa mu vyhrážania a urážky od samotného riaditeľa.

Konal alebo nekonal riaditeľ v rozpore zo zákonom, ak na stretnutí v priestoroch štátnej školy, Októbrová 32 Prešov psychicky zastrašoval žiadateľa (menujme ho K.J.) o informácie. Menovaným aktérom zastrašovania je riaditeľ Gumana Ľubomír, ktorý si ako verejného činiteľa z pozície funkcie vynucoval od žiadateľa doznanie s tým, že je v podmienke a aby vyhotovil priznanie o tom, prečo žiadal o tak dôverné informácie (o odmenách v škole), alebo či niekomu sprostredkoval predmetnú informáciu lebo „inak bude obvinený a potom odsúdený" ak sa mu na mieste neprizná.

Prešovskí poslanci sa boja zverejňovania odmien

Požiadavka Klubu Smer-SD a nezávislí, ktorú predložili vedeniu radnice, vyvolala medzi poslancami vášne. Hovorilo sa o nej na zasadnutí mestskej rady a hoci väčšina členov tvrdila, že so zverejňovaním odmien ani príjmov a výdavkov mesta nemá problém, nad konečným rozhodnutím visí ich pochybnosť.

PREŠOV. Klub Smer-SD v záujme transparentnosti a práva obyvateľov Prešova na informácie žiadal, aby sa na webovej stránke mesta raz za mesiac zverejňovala výška odmien aj aktivita poslancov. Tiež, aby boli zverejňované príjmy a výdavky radnice.

Petícia v Prešove bola neopodstatnená, ale úspešná – aspoň zatiaľ, ale počkáme ako sa strana Smer postaví k problému po voľbách.

Nedávno sme Vás informovali o podaní petície od. p. Volčka t.j. Proti zmene zriaďovateľa. Samozrejme ako bolo predpokladané v jej úvode, petícia bola neopodstatnená, aj keď podstatou bolo nie to, či zákon povoľuje prevod školy na súkromnú osobu, ale to, že si občania takýto krok neprajú.

Ale čo iné sme mohli očakávať od Školského úradu v Prešove, ak spoluorganizátorkou prevodu školy a hlavným radcom pre p. Gumana v jednej osobe bola p. Komanická – vedúca OŠKaŠ.

Je dôležité spomenúť, že predmetné prevody boli v decembri 2011 zastavené vďaka naliehaniu p. Volčka na poslancov, vrátane pomoci poslaneckého klubu od. poslanca p. Drutarovského. Ale už a v januárovom zasadnutí si primátor p. Hagyari opätovne pretlačil prevod školy na svojho kamaráta Gumana, ako hovorí „známeho umelca".

Samotný prevod školy nakoniec primátor p. Hagyari stiahol len deň pred zasadnutím poslancov a to zase len vďaka médiám, kde trochu pomohla aj relácia s názvom „Občan za dverami" a taktiež mediálne tlaky od p. Volčka. Ďakujeme.

Na východnom Slovensku si už aj riaditelia škôl sami delimitujú mestský majetok.

Náhodným šetrením v rámci zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) bolo preukázané, že riaditeľ Základnej školy umeleckého zameria v Prešove koncom roka 2009 predniesol na pracovnej porade svojimi pedagogickým zamestnancom informáciu o tom, že sa bude delimitovať detašovaná časť školy. Zároveň upozornil pedagogických zamestnancov, že danú delimitáciu navrhlo mesto Prešov, kde sa plánuje delimitovať časť školy a že nedôjde k prepusteniu učiteľov a žiakov.

Ešte pred týmto krokom si riaditeľ nechal schváliť odmeny svojimi podriadenými zamestnancami.
Áno, čítate správne to nie je vtip ! Z pohľadu občana sa skôr jednalo o zlegalizovanie najvyšších odmien za rok 2009 čo činilo cca 3200 EUR. Jednalo sa o pridelenie najvyššej odmeny zo všetkých riaditeľov základných škôl v meste Prešov v uvedenom roku 2009.

Mesto Prešov má za sebou ďalšiu kontrolu z NKÚ

Mesto Prešov má za sebou ďalšiu kontrolu. Správa Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len NKÚ) našla závažné chyby hlavne v rozpočtových pravidlách.

Okrem iného sa v správe konštatuje, že vlani sa v rozpočte urobilo 17 zmien a len 8 z nich schválených Mestských zastupiteľstvo (ďalej len MsZ). O ostatných rozhodol priamo primátor JUDr. Hagyari, čím podľa správy NKÚ porušil zákon o rozpočtových pravidlách. Zmeny sa týkali najmä zvýšenia nákladov pri rekonštrukciách štátnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

II. Štátne školy medzi sebou roky obchodovali s tovarom, ktorý je zadarmo - záver: peniaze za bločky a do vlastného riaditeľského vrecka.

2 časť Štátne školy medzi sebou roky veselo obchodovali s tovarom, ktorý im dodáva ich zriaďovateľ zadarmo. Alebo peniaze za bločky a do vlastného riaditeľského vrecka.
Záver: „Trestné oznámenie voči neznámemu alebo známemu páchateľovi“ 

náhodnou kontrolu bolo zistené, že ZUŠ Exnárova 6 Bratislava nemá zapísané a prijaté finančné prostriedky, ktoré im mali byť vyplatené od inej štátnej ZUŠ Októbrová 32 v Prešove riaditeľom ZUŠ, Októbrová 32 Prešov. Vzniklo podozrenie, že niekto zneužil oficiálnu pečiatku školy ZUŠ Exnárova 6 Bratislava pre vyplatenie sumy cca 16.400,-Sk od školy ZUŠ Októbrová 32 Prešov. 

Z dokladov, je zrejmé, že neznámy páchateľ zneužil tlačiva 

a pečiatku štátnej školy Základnej umeleckej školy, Exnárova č. 6, Bratislava a sfalšoval podpisy Bratislavskej účtovníčky, za účelom osobného finančného prospechu a obohatenia. A na základe nich boli vyplatené finančné prostriedky v Prešovskej ZUŠ Októbrová 32, Prešov.

Na podporu svojich tvrdení Vám sprístupňujeme kompletné doklady, kde za podozrivého považujeme zamestnanca ZUŠ Exnárova 6 Bratislava

Hospodárenie mesta Prešov

Faktúry za reklamu?

Obrovskú sumu peňazí firma 3B doteraz vyfakturovala mestu za rôzne služby. Práve táto firma sídli v dome na Železničiarskej ul. č. 16. Tento dom je evidovaný na firmu, ktorej vlastníkom je Jozef Višňovský – prednosta mestského úradu.
Na rovnakej adrese sídli organizácia PANORAMA MEDIA Prešov, ktorá podľa našich informácií robí objednávky pre primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho na terajšie voľby do VÚC.
Firma 3B vyfakturovala mestu za 2,5 roka sumu viac ako 2 347 000 korún.
Faktúry pre mesto od firmy 3B nájdete tu:
URL:http://www.faktury.szm.com/faktury_za_reklamu_od_firmy_3b.htm

Aké sú príjmy poslancov prešovskej samosprávy?


Rozdielne odmeny ?
Aké sú príjmy poslancov prešovskej samosprávy?

Ak sa v hociktorých novinách píše o ľuďoch a ich odmenách, diskusia čitateľov je veľká. Na štvrtkový článok dostávam stále ohlasy – čitateľov i poslancov mestského zastupiteľstva.

Názory sú rôzne. Čitatelia meditujú o výške ich odmien, niektorí poslanci nie sú radi, že sa takto píše o ich odmenách, lebo ich skutočný čistý príjem je rozdielny od hrubého. Verejnosť i novinári však musia vychádzať z verejného dokumentu zásad odmeňovania, ktorý uvádza hrubé odmeny poslancov. Ak by mal niektorý poslanec záujem predložiť svojím voličom skutočné čisté príjmy, sám musí prísť s takouto iniciatívou...

Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px