Prihlásiť sa

Zastrašovanie učiteľov na základnej škole pokračuje, zasiahne už primátor mesta Prešov ?

Boja sa zamestnanci o svoju prácu alebo je im to jedno ? Alebo sú všetci zamestnanci takí lojálni, že každý mesiac vyjadrujú stanoviska na podporu svojho nadriadeného ?
Pravdu sa dozvedáme o praktikách na danej škole len od bývalých zamestnancov, ktorí sa neboja poukázať na agresivitu a psychický nátlaky od svojho bývalého zamestnávateľa. V posledných dňoch  kolektív pedagógov a pracovníkov prešovskej školy zaslal stanovisko svojmu zriaďovateľovi JUDr. Pavelovi Hagyarimu, kde reagujú na „podnety – verejné sťažnosti od bývalej zamestnankyne“, kde jednohlasne vyjadrujú podporu vedeniu školy.

Fakta a kompletná dokumentácia už čoskoro aj v danom článku !

Zamestnanci majú informácie, že sťažnosti sú neoprávnené a ich cieľom je osočovanie a zámerná diskreditácia školy a vedenia školy. No už zo stanoviska je zrejmé, že zamestnanci ani len nečítali uvedené sťažnosti, ak poukazujú na skutočnosti, ktoré sa v nich ani len nespomínajú, ale presne v zmysle zákona poukazujú na nezákonnú prácu vedenia školy s nehospodárnym míňaním peňazí z podielových daní občanov mesta Prešov a darovacích poplatkov, ktoré stále povinne vyberajú od žiakov, aj keď to už nie je ich povinnosť, a ani to nie je povinnosť rodičov platiť dané poplatky, či žiadať o ich odpustenie !
Ďakujeme, že aj keď súčasní zamestnanci vyjadrujú podporu riaditeľovi školy, neboja sa ani nám napísať, že čo máme robiť, ak to nepodpíšeme, budeme prepustení tak, ako tí čo už v minulosti vyjadrili nesúhlas ?
Vyzerá to tak, že im momentálne ani nič iné neostáva.
Napriek tomu im ďakujeme, že sa neboja poukázať na chyby a prešľapy realizované v štátnej škole !
Už dnes vieme, len z výpovedí zamestnanou, že už v minulosti museli viac krát všetci zamestnanci vyjadrovať respektíve podpisovať stanoviska iniciované vedením školy.
Ako vieme, vyjadrovali už nesúhlas v školskom roku 2004/2005, kde na návrh riaditeľa odsúdili kroky svojej kolegyne, že si dovolila prezentovať svoje meno na verejnosti a v médiách viac krát, a že jej riaditeľ na to nedal súhlas. Nakoniec daný tlak zamestnankyňa nezvládla a odišla z daného pracoviska.
Dokonca zamestnanci na jednej jesennej porade v roku 2009 museli schvaľovať svojmu nadriadenému riaditeľovi školy odmeny, pritom len primátor mesta Prešov ich môže prideliť, či schváliť.  No čo ak už bolo nutné odôvodniť, prečo má dostať riaditeľ najvyššie odmeny v Prešove ?!
Vtedy je dobré, ak to navrhnú podriadení zamestnanci, že si cenia prácu svojho šéfa, ktorý pritom poza ich chrbát svojvoľne delimituje majetok mesta Prešov, a aj žiakov. A tak svojich podriadených ďalej uvádzal do sústavného omylu v tom, že to chce primátor JUDr. Pavel Hagyari a odbor školstva, kultúry a športu chce väčšiu efektivitu škôl a mi to musíme dodržať.

Pritom tieto nariadenia a fakty fyzicky nikto nevidel a ani si ich nepreveril. Tie vyplávali na povrch až neskôr, no už to nikto nechce vidieť. Veď už sa stalo ... Škola sa delimitovala, ďalší zamestnanci boli prepustení. Školská rada a komisia školstva zriadená zriaďovateľom školy ostali na výsmech, nikto sa nedržal ich stanoviska. Veď to nevadí, sú to vraj len podporné orgány.
Stanovisko k anonymom ? Učiteľský zbor opäť podpisuje, že nesúhlasí s anonymom, že na škole sú zamestnaní rodinní príslušníci t.j. svokor riaditeľa.
Že to nie je možné, že je to svokor !
Samozrejme učitelia žili v tom, že to určite nemôže byť svokor, ak to vraví riaditeľ. Nakoniec sa preukáže, že anonym mal pravdu o tom, že riaditeľ zamestnával svojho svokra a školník opustil svoje teplé miesto.
Taktiež zamestnanci vyjadrovali nesúhlas koncom roka 2009 opäť na návrh riaditeľa, aby vyjadrili nesúhlas so zamestnankyňou, ktorá bola práceneschopná a tým pádom neprítomná o tom, že taktiež poškodzovala meno svojej školy. Veď je to trúfalosť, ak niekto z podriadených nesúhlasí s rozhodnutím svojho šéfa. Ak sa tak riaditeľ rozhodol, musí to tak byť. Nikto nesmie odporovať.
To že sa jedná o nátlak zo strany vedenia sa boja mnohí zamestnanci povedať, no nájdu sa aj výnimky.
Pri šetrení inšpektorátom práce v roku 2010 a zistení, že zamestnancom neboli systematicky preplácané cestovné príkazy, ale pritom vedeniu školy boli preplácané v plnej výške.
Vedenie školy navrhlo, že zamestnanci spíšu ďalšie vyhlásenie, že sa vzdávajú cestovných náhrad a dokonca spätne za uplynulé roky, a aj kolegov, ktorí už na škole dávno nepracujú.
Čo k tomu dodať ? Kto by sa vzdal dobrovoľne peňazí na ktoré má zo zákona nárok?
Riaditeľ na polícii vypovedal, že on nie je zodpovedný, ale účtovníčka, ktorá to má všetko na svedomí lebo len ona prepisovala cestovné príkazy.
A dnes zamestnanci podpísali opäť ďalšie stanovisko, že je škola diskreditovaná sťažnosťami. Pritom ani v tomto prípade nejde o dobrovoľný akt. Bohužiaľ žijeme na východe Slovenska a ak sa budú donekonečna zamestnanci báť svojho šéfa, budú aj naďalej deptaní a uveria čomukoľvek čo im oznámi nadriadený. Aj keď sa preukaze, že ich uviedol do omylu a že ich zavadzal a to opakovane. Veriť budú len jemu ?!
BUDÚCNOSŤ alebo UTÓPIA
Možno raz odsúhlasia, že ich riaditeľ je svätý a darujú mu aj svoj plat, veď si ho zaslúži.
Veď to, že sú zneužívaní si ani len neuvedomujú. Alebo sa niekto zo zamestnancov odváži vyžiadať informácie o tom, o aké sťažnosti a podnety na ich svätého šéfa sa jedná, a o čom pojednávajú ?  Necháme sa prekvapiť. 

Fakta a kompletná dokumentácia už čoskoro aj v danom článku !

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px