Prihlásiť sa
ObcanPO

ObcanPO

Štátne školy verzus súkromne ? Sú potrebné samosprávne kraje a ich odbory ?

Niekomu žiadosť schválime, iným nie.
Veď ako štátny zamestnanci nemáme žiadnu morálnu zodpovednosť.

A vyjadriť sa prečo rozhodneme zamietavo ?
Lebo sme sa tak rozhodli.

Tak tak prečo nekonať korupčne, veď pravidlá nie sú nikde určené.
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
A čo ostatok EU ?

ODMENY riaditeľov základných škôl, MŠ a základných umeleckých škôl v Prešove 2014-2018

ODMENY riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove 2014-2017

Súvisiace články
Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2005-2013.
ŠKOLY SI NEŽIJÚ AŽ TAK ZLE, AK SA VYPLÁCAJÚ 12.300 EUR-OVÉ ODMENY ALEBO AKO KDE ?
ODMEŇOVANIE V ŠKOLSTVE NIE JE ZA ZÁSLUHY ?

Škola v pôsobnosti mesta Prešov

Riaditeľ-ka

ROK: 2014

ROK: 2015

ROK: 2016

ROK: 2017

 

ZŠ Bajkalská 29

PaedDr. Vojtech Klein

Od 2017 PhDr. Slávka Dudinská

950

1400

1600

 800

 900

 

ZŠ Československej armády 22

Mgr. Ľubica Kohániová

1800

1500

2000

 2000

 

ZŠ Kúpeľná 2

PaedDr. Eva Bilišňanská

1500+1200+200

1500

1800

 1500

 

ZŠ Májové námestie 1

PaedDr. Dana Štucková

1500

1500

1600

 1600

 

ZŠ Lesnícka 1

Mgr. Valéria Bodnárová

od 2017 Ing. Marta Ichniovská

1200

1200

1200

1000 

1200

 

ZŠ Matice slovenskej 13

PaedDr. Renáta Rodáková

1400

1400

1800

 1800

 

ZŠ Mirka Nešpora 2

Jaroslav Bizub

1300

1400

1600

 1900

 

ZŠ Mukačevská 1

Mgr. Eduard Schwarzbacher

650

 

 Privatizácia za 1,-€

 

 

ZŠ Prostějovská 38

PaedDr. Marián Molčan

1400

1500

1700

 1500

 

ZŠ Sibírska 42

Mgr. Vladimír Lukáč

1200

-

900

 1100

 

ZŠ Šmeralova 25

Ľubomír Bodnár

1300

1500

1750

 1500

 

ZŠ Šrobárova 20

Mgr. Ján Mačej

1700+1200+200

1500

1800

 1800

 

ZŠ Važecká 11

Mgr. Dušan Brhlík

735

400

600

 1000

 

MŠ Antona Prídavka 1

PaedDr. Beáta Holingová

1000+848

1000

500

 

 

MŠ Bajkalská 31

PaedDr. Renáta Gumanová

500+150

1000

1200

 1500

 

MŠ Bernolákova 19

Mgr. Dana Voščinárová

800

1000

1000

 1500

 

MŠ Bratislavská 3

Mgr. Eva Semanová

200

230

600

 600

 

MŠ Budovateľská 8

PaedDr. Eva Miklášová

500

690

1000

 1500

 

MŠ Čapajevova 17

Mária Jurčenková

500

500

700

 900

 

MŠ Čergovská 14

Gabriela Žabková

500

500

500

 1000

 

MŠ Československej armády 20

PaedDr. Ivona Uličná

500

 

1000

 1300

 

MŠ Fraňa Kráľa 11

Blažena Šarišská

200+200

300

600

 550

 

MŠ Hviezdoslavova 10

Mgr. Oľga Krajnyiková

od 2017 PaedDr. Ľ. Slivková

200

170

500

 300

 

MŠ Jurkovičova 17

Tatiana Daráková

500

950

1000

 1500

 

MŠ Mirka Nešpora 22

Mgr. Viera Štroncerová

600

950

850

 1200

 

MŠ Mukačevská 27

Mgr. Darina Čorejová

200

500

500

 550

 

MŠ Sabinovská 22/A

Mgr. Ingrid Jelínková

 

500

800

 1000

 

MŠ Sládkovičova 3

Ľubomíra Gregová

200

150

400

 400

 

MŠ Slánska 21

Bc. Gabriela Kopilcová

200

 

 

 

 

MŠ Haburská 9

Bc. Zuzana Kubíková

od 2017 Mgr. Gabriela Kopilcova

 

200

200

 300

 

MŠ Solivarská 51

Jana Rusnáková

 

500

1000

 1000

 

MŠ Važecká 18

Bc. Slávka Lukáčová

500

815

1000

 1500

 

MŠ Volgogradská 48

Mgr. Marcela Molitorisová

200

300

600

 550

 

MŠ Zemplínska 2

Mgr. Valéria Kalatovičová

1500

1000

1100

 1500

 

ZUŠ Jána Poschla Prostějovská 36

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.

500

1000

1500

 1500

 

ZUŠ Októbrová 32

Mgr. Ľubomír Guman

950

300

1500

 1500

 

CVČ ABC Októbrová 30

Mgr. Elena Šimčíková

1100

600

700

 1200

 

ZUŠ Baštová 23

Kakaščík Jozef

2000

 

 

 

 

  

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2014

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2015

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2016 

Návrhy odmien riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2017  

AJ-MY-sme-Prešov

Zdroj: informácie získané cestou zákona – 211/2000 – MÚ PO a OŠKaŠ

 

 

Stratia byty na Námestí 1. mája v Prešove na svojej hodnote po obnove bytového domu ?

Stratia byty na Námestí 1. mája v Prešove na svojej hodnote po obnove bytového domu ?
Určite áno ( v rozhovore s advokátom JUDr. Marčinský st. spravc. spol. ).
Hlavne tie, ktoré sú zásobované z centrálneho rozvodu tepla spoločnosti Spravbytkomfort a.s..
Veď zaviazať sa platiť naviac skoro 5450,-€ len za obmenu potrubia a natiahnutia nového rozvodu po bytoch je pri dnešnej cene výstavby samostatného kúrenia nezmyselné.
 
Aj keď to správca p. Satvár obhajuje tým, že splátky sú rozrátané na dobu 20 rokov a ušetríte na prevádzke.
No dnes si vieme za polovičnú sumu dať nainštalovať samostatný kotol zo všetkými povoleniami a následne ešte aj ušetriť pri jeho prevádzke. A samozrejme, atraktivita bytu s vlastným kúrením rapídne stúpne.

Nikto Vám nemôže sľúbiť viac ako ? Ako ten čo chce disponovať z Vašimi peniazmi.

Nikto Vám nemôže sľúbiť viac ako ? Ako ten čo chce disponovať z Vašimi peniazmi.
Každý vlastník nášho BD by chcel bývať vo vymaľovanom a opravenom bytovom dome. Už dnes o tom hovoriť je neskoro a ešte sa vlastníkov na to pýtať ?
Čo je správne a čo nie už nikto o tom nerozmýšľa a stráca vieru bývať v opravenom BD. Tí, čo do novodobého stavebníctva vidia a jemu rozumejú sa stiahli do úzadia a vedenie ponechali neznalým pod vedením nášho správcu, Ivanom S a t v á r o m a ním vybranými občanmi z nášho BD. Preto vlastník sa nevie rozhodnúť čo je správne, čo je pridrahé a čo je zadlženie vlastníkov na 20 rokov.

No ak bývate v starom bytovom dome je o problém postarané.
 
Bytový dom v správe SpravbytKomfort a.s., Prešov nebol výhra. Peniaze z fondu oprav sa na účte ani neohriali a už boli preč na povinné zabezpečenie a chod domu. Občania sa nakoniec rozhodli vymeniť správcu, SpravbytKomfort a.s., Prešov a skúsiť bytový dom obnoviť. Dňa 23.04.2015 sa uskutočnila domová schôdza kde bol zvolený nový správca , Virtuálny správca budov, s.r.o. a konateľom firmy, pán Ivan Satvár, ktorý vlastníkom bytov nasľuboval aj to čo nebol schopný splniť.
Jeho firma s.r.o. pôsobí na Jarkovej ulici, kde je šéf otec so synom a účtovníčka švagriná.
Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px