Prihlásiť sa

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.
Školy ktoré majú veľké školské ihriská, bohužiaľ na takýto prepych ako sú kosačky nemajú peniaze.

Napr. ZUŠ Októbrová má peňazí nazvyš.
Ak potrebujú niečo opraviť na škole vyhlásia havarijný stav a mesto ihneď preplatí položky na opravy aj mimo rozpočtu školy.

To že škola mína peniaze nehospodárne, či to že sa v minulosti preukázalo systematické rozkrádanie peňazí na vymyslený tovar a doklady samotným riaditeľom už vedúcim školského úradu nevadí.

Od posledného prepustenia učiteľky pred niekoľkými rokmi a to počas jej PN riaditeľ z ušetrených peňazí na mzdu vyplatil zástupcovi školy až 13500,- jednorazové odmeny.
Následne položku na plat preniesli do položky kapitálového rozpočtu a defakto jej plat míňajú na materiál školy.

PAUŠÁLNA STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – zmluva po prevalení kauzy ZRUŠENÁ !

PAUŠÁLNA STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZMLUVA po prevalení kauzy  ZRUŠENÁ !
Stačí ak sa o niečo nelegálne začnete zaujímať a zrazu už dané služby nie sú potrebné.
 
Nie je to tak dávno čo sme spomínali MŠ Bajkalská 31, Prešov ktorá si mesačne po niekoľko rokoch hradila

 
Za hradenie faktúr z podielových daní občanov mesta Prešova
a za poplatky od vyzbieraných peňazí od rodičov detí škôlka mesačne prijala od spoločnosti ktorá dohliadala nad ochranou osobných údajov jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Zmluva nešpecifikovala presné kritéria ochrany, skôr obsahovala klauzulu o mlčanlivosti.

Paušálna starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov za 5100 € pre jednu mestskú škôlku ?

Prešovská realita. Nestačí vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky škôlky a školy. Každá si to robí podľa svojho riaditeľa, riaditeľky.
Osobné údaje sú v štátnom sektore viac chránené, ak to vypracuje každej škole iná firma za rôzne cenové ponuky.
Mestu Prešov to nevadí, veď každá škola, škôlka má vlastnú právnu subjektivitu. Pritom je to stále o tom istom, zhodné texty o ochrane osobný údajnou v zmysle zákona.
MŠ Bajkalská 31, Prešov za samotný projekt síce utratila len 180 €, ale mesačne za „Paušálnu starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov“ platí každý mesiac 140 € a to už tri roky po sebe. Čo za to mesačne dostáva ? Mesačne jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Hospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ? Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?

Lubomír GumanHospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ?
Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?
Dokázať riaditeľovi úmysel v rozkrádaní štátneho školského majetku je ťažké, ešte ťažšie je, ak na pracovisku vládne strach a zastrašovanie.
 
Pri šetrení políciou tak každý zastrašený učiteľ radšej zamlčí pravdu, alebo sú aj výnimky ?
A tí, ktorí dostanú nadštandardnú odmenu skoro 12 300 € a to dokonca v jednom mesiaci určite nebudú donášať na svojho martýra.

Takýto zástupcovia sú až veľmi oddaní svojmu riaditeľovi a patrónovi, ktorý im pridelí tak štedrú odmenu. Veď, čo na tom, že hlavný kontrolór mesta to spochybní, odmeny sú nenávratné a ani primátor sa tým veľmi nezaoberá.
Dokonca aj, ak kroky riaditeľa spochybní najvyšší kontrolný úrad, pri prejednávaní správy zo šetrenia NKÚ to poslanci zoberú len na vedomie a vec je ukončená.

Psychopati medzi nami: politici, lekári riaditeľia i sudcovia. Chcú moc i obdiv


S psychopatom ste sa možno už stretli. 
Ak ste mali šťastie, ani ste si to nevšimli. Ak smolu, spamätávajú sa z toho dodnes. Ľudia bez svedomia, emócií, s abnormálnym sústredením na seba samého. Ľudia bez priateľov, fungujúci rodiny.
 
Predátori, ktorých jediným cieľom je moc a zneužívanie ľudí je hlavný prostriedok k tomuto cieľu.

Typické vlastnosti psychopata
Povrchné šarm, výrečnosť, umenie okúzliť
Mimoriadna egocentrizmus, egocentrizmus
Schopnosť manipulácia, zdatní klamári
Impulzivita, neschopnosť ovládať sa
potreba vzrušenia

ODMENY riaditeľov základných škôl, MŠ a základných umeleckých škôl v Prešove 2014-2018

ODMENY riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove 2014-2017

Súvisiace články
Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2005-2013.
ŠKOLY SI NEŽIJÚ AŽ TAK ZLE, AK SA VYPLÁCAJÚ 12.300 EUR-OVÉ ODMENY ALEBO AKO KDE ?
ODMEŇOVANIE V ŠKOLSTVE NIE JE ZA ZÁSLUHY ?

Škola v pôsobnosti mesta Prešov

Riaditeľ-ka

ROK: 2014

ROK: 2015

ROK: 2016

ROK: 2017

 

ZŠ Bajkalská 29

PaedDr. Vojtech Klein

Od 2017 PhDr. Slávka Dudinská

950

1400

1600

 800

 900

 

ZŠ Československej armády 22

Mgr. Ľubica Kohániová

1800

1500

2000

 2000

 

ZŠ Kúpeľná 2

PaedDr. Eva Bilišňanská

1500+1200+200

1500

1800

 1500

 

ZŠ Májové námestie 1

PaedDr. Dana Štucková

1500

1500

1600

 1600

 

ZŠ Lesnícka 1

Mgr. Valéria Bodnárová

od 2017 Ing. Marta Ichniovská

1200

1200

1200

1000 

1200

 

ZŠ Matice slovenskej 13

PaedDr. Renáta Rodáková

1400

1400

1800

 1800

 

ZŠ Mirka Nešpora 2

Jaroslav Bizub

1300

1400

1600

 1900

 

ZŠ Mukačevská 1

Mgr. Eduard Schwarzbacher

650

 

 Privatizácia za 1,-€

 

 

ZŠ Prostějovská 38

PaedDr. Marián Molčan

1400

1500

1700

 1500

 

ZŠ Sibírska 42

Mgr. Vladimír Lukáč

1200

-

900

 1100

 

ZŠ Šmeralova 25

Ľubomír Bodnár

1300

1500

1750

 1500

 

ZŠ Šrobárova 20

Mgr. Ján Mačej

1700+1200+200

1500

1800

 1800

 

ZŠ Važecká 11

Mgr. Dušan Brhlík

735

400

600

 1000

 

MŠ Antona Prídavka 1

PaedDr. Beáta Holingová

1000+848

1000

500

 

 

MŠ Bajkalská 31

PaedDr. Renáta Gumanová

500+150

1000

1200

 1500

 

MŠ Bernolákova 19

Mgr. Dana Voščinárová

800

1000

1000

 1500

 

MŠ Bratislavská 3

Mgr. Eva Semanová

200

230

600

 600

 

MŠ Budovateľská 8

PaedDr. Eva Miklášová

500

690

1000

 1500

 

MŠ Čapajevova 17

Mária Jurčenková

500

500

700

 900

 

MŠ Čergovská 14

Gabriela Žabková

500

500

500

 1000

 

MŠ Československej armády 20

PaedDr. Ivona Uličná

500

 

1000

 1300

 

MŠ Fraňa Kráľa 11

Blažena Šarišská

200+200

300

600

 550

 

MŠ Hviezdoslavova 10

Mgr. Oľga Krajnyiková

od 2017 PaedDr. Ľ. Slivková

200

170

500

 300

 

MŠ Jurkovičova 17

Tatiana Daráková

500

950

1000

 1500

 

MŠ Mirka Nešpora 22

Mgr. Viera Štroncerová

600

950

850

 1200

 

MŠ Mukačevská 27

Mgr. Darina Čorejová

200

500

500

 550

 

MŠ Sabinovská 22/A

Mgr. Ingrid Jelínková

 

500

800

 1000

 

MŠ Sládkovičova 3

Ľubomíra Gregová

200

150

400

 400

 

MŠ Slánska 21

Bc. Gabriela Kopilcová

200

 

 

 

 

MŠ Haburská 9

Bc. Zuzana Kubíková

od 2017 Mgr. Gabriela Kopilcova

 

200

200

 300

 

MŠ Solivarská 51

Jana Rusnáková

 

500

1000

 1000

 

MŠ Važecká 18

Bc. Slávka Lukáčová

500

815

1000

 1500

 

MŠ Volgogradská 48

Mgr. Marcela Molitorisová

200

300

600

 550

 

MŠ Zemplínska 2

Mgr. Valéria Kalatovičová

1500

1000

1100

 1500

 

ZUŠ Jána Poschla Prostějovská 36

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.

500

1000

1500

 1500

 

ZUŠ Októbrová 32

Mgr. Ľubomír Guman

950

300

1500

 1500

 

CVČ ABC Októbrová 30

Mgr. Elena Šimčíková

1100

600

700

 1200

 

ZUŠ Baštová 23

Kakaščík Jozef

2000

 

 

 

 

  

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2014

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2015

Návrhy odmien  riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2016 

Návrhy odmien riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove za roky 2017  

AJ-MY-sme-Prešov

Zdroj: informácie získané cestou zákona – 211/2000 – MÚ PO a OŠKaŠ

 

 

Odmeňovanie v školstve nie je za zásluhy ?“

Nemáme síce prehľad o všetkých priestupkoch, ktorých sa dopustili riaditelia škôl v Prešove, no každý si vieme prečítať oficiálne správy od zriaďovateľa v Prešove. V jeseni v roku 2010 hlavný kontrolór mesta (HKM) Prešov vykonal kontrolu, na základe podnetu pre dôvodné podozrenie z nehospodárnym míňaným finančných prostriedkov z podielových daní mesta Prešov vrátane nehospodárneho a nepreukázateľného nákupu tovarov samotným riaditeľom štátnej školy.

Správa obsahovala nespočetné porušenia, či už vo veci odmeňovania nad rámec platu v sumách 12300 eur jednému zamestnancovi a ďalšie nedostatky.

Povinné čistenie obecných chodníkov. Skončí tento socialistický prežitok?


Povinné čistenie obecných chodníkov. Skončí tento socialistický prežitok?

Verejná ochrankyňa práv JUDr. Jana Dubovcová podala koncom minulého roka na Ústavný súd návrh na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení cestného zákona s viacerými medzinárodnými dohovormi ako aj samotnou Ústavou Slovenskej republiky.
Ktoré sú napadnuté ustanovenia?
 
Ombudsmanka považuje za protiústavné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), a to konkrétne:
§ 9 ods. 2 zákona

Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.


Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px