Logo
Print this page

Kalifornia za ochranu slobody prejavu na internete, ako je to u nás ?

Kalifornský súd rozhodol, že prevádzkovatelia webových stránok nie sú zodpovední za obsah prevzatý z iných zdrojov.
Ďalej tak rozšíril ochranu, akú požívajú správcovia diskusných fór či komunitných stránok. Zároveň poklesla možnosť vymáhať vzniknuté škody.

Budú mať internetoví právnici menej práce?

Zákon č. 230 Zbierky zákonov USA určuje politiku zodpovednosti za uverejnenie urážlivého obsahu. Najmä chráni správcov obsahu, ktorý vytvárajú tretie strany.

 

Pomerne vágne znenie zákona aj tak využívali mnohé subjekty na právne napádanie autorov webových stránok, a preto ho bolo potrebné utvrdiť precedensmi. Predošlé chápanie zákona totiž bolo také, že za pochybný obsah poskytovateľ zodpovedá vtedy, ak aktívne sleduje činnosť svojich používateľov a v prípade potreby zasahuje. Jedno vynechanie zásahu tak mohlo byť chápané ako spoluvina. V známych prípadoch AOL a eBay sa táto zodpovednosť stenčila.

AOL bolo pred desiatimi zažalovaný za obsah, ktorý poškodzoval povesť istého muža. Obsah bol síce uložený na serveroch AOL, ale autorom bol niekto úplne iný, podobne ako je to na diskusných fórach alebo blogových serveroch.
Súd vtedy rozhodol, že poskytovateľ obsahu nenesie zodpovednosť za materiál uverejnený tretími stranami. Zároveň však týmto poskytovateľom poskytol voľnosť cenzúry v prípade, že to považujú za vhodné.
Podobne ani eBay nezodpovedá za uverejnenie inzerátov ponúkajúcich falzifikáty, ale môže a nemusí podobné aukcie zrušiť v prípadoch, ako to uzná za vhodné.

Aj najnovšie rozhodnutie ďalej znížilo mieru zodpovednosti za obsah, ktorý pochádza z iných zdrojov. Prípad sa začal v San Franciscu, kde dvaja lekári zažalovali majiteľku webovej stránky za uverejnenie nepravdivých materiálov. Rozdiel je, že majiteľka aktívne uverejňovala a pomocou e-mailu distribuovala informácie, ktoré sú dotyčnými lekármi považované za nepravdivé a ohrozujúce dobré meno. Súd nižšej inštancie v San Franciscu dal za pravdu lekárom, kalifornský najvyšší súd však toto rozhodnutie obrátil.

Vo svete žurnalistiky je zodpovednosť odlišná pre vydavateľov obsahu (napr. noviny) a jeho distribútorov (napr. predajca novín).
Na internete sa medzi týmito dvoma stupňami ťažko rozlišuje, a preto sú odteraz v rámci ochrany slobody prejavu takmer všetci zbavení zodpovednosti za nepravdivý obsah.
Samozrejme, s výnimkou samotného autora informácie. Jedine od autora bude možné vymáhať odškodnenie za prípadné poškodenie dobrého mena.

Rozhodnutie uvítali mnohí veľkí poskytovatelia webového obsahu – v prípade sa angažovali mená ako Google, eBay či Amazon. Takisto aj blogeri si môžu vydýchnuť, pretože ich už nemôže nikto stíhať za uverejnenie nepravdivej informácie, ak nie sú jej autormi. A hlavu v smútku budú mať najmä právnici, ktorí si postavili kariéru na vymáhaní „vzniknutých škôd" od webových portálov či blogerov.

Uvidíme, aký dosah bude mať takéto rozhodnutie na celú blogosféru – internet je predsa len džungľa a mnohí veria, že prílišná voľnosť vie byť na škodu a funkčná „samocenzúra" je potrebná. Na druhej strane sa utvrdila platnosť zákona, takže internet môže slobodnejšie dýchať...
Zdroj: BBC, news.com

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:31
Copyright © 2016 Korupcia. Všetky práva vyhradené