Logo
Print this page

Zamestnanci mesta podľahli a uverili riaditeľovi ZUŠ, že je šikanovaný, utláčaný a zavalený anonymami.

Ešte nedávno pracovníčka mestského úradu Prešov vedúca odboru školstva Komanická rozposlala list poslanom vrátane primátora, že bolo zistené, že rodina Volčková je pisateľom nespočetného množstva anonymov a žiadosti kde riaditeľ ZUŠ Októbrová Ľubo Guman je šikanovaný a prenasledovaný nespočetným vybavovaním týchto žiadosti.

A tak to nedalo ani našej redakcii, aby sme si nedali predložiť všetky údajné anonymné údania na ZUŠ, či mesto Prešov ohľadom spomínaného riaditeľa Gumana a bolo zistené nasledované.

Mesto Prešov eviduje len jedno anonymné podanie – sťažnosť na spomínanú školu z roku 2006, ale to už bolo aj skartované.

Prečo bolo skartované ?

Sťažnosť bola opodstatnená !

Taktiež bola požiadaná o zaslanie kompletného prehľadu všetkých došlých písomnosti na školu ZUŠ Októbrová 32, Prešov a taktiež s prekvapivým výsledkom.

Ani jedna anonymná sťažnosť !

Nasleduje básnická otázka:

Kto zavádza pracovníkov mesta Prešov ?

Komunikatívny riaditeľ, ktorý lobuje na školskom úrade u vedúcej Komanickej ?
Zdroj: 211/2000, výsledky šetrenia polície, 2011´

Čítajte ešte viac: Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32
Copyright © 2016 Korupcia. Všetky práva vyhradené