Logo
Print this page

Predseda spoločenstva vs. Bytové družstvo – Bohovia alebo klamári ? Svidník ...

SvidnikPredseda spoločenstva SPOLBYT A2 Svidník vs. Bytové družstvo Svidník – Bohovia alebo klamári ?

V roku 2019 som ako syn vlastníkov bytu na ul. Kutuzovova 434/7 Svidník poukázal na chyby a porušovanie zákona o spoločenstve, napríklad ako sa hospodári a nakladá s financiami vlastníkov bytov pri rekonštrukcii bytovky.

Predsedu spoločenstva SPOLBYT A2 Jozefa Č. som sa raz opýtal , že jedna vec je nedokončená a druhú vec začína, po týchto slovách ma fyzicky napadol a dal mi asi 3 krát päsťou do oblasti tváre a sánky. Z toho dôvodu som zavolal políciu. Pokiaľ polícia prišla na miesto incidentu, tak si zavolal na pomoc aj syna, ktorý mi vulgárne nadával a napadol ma a tak isto ma udieral do oblasti sánky, hlavy a stehna, pričom mi roztrhal retiazku a aj tričko.

Obidvaja mi spôsobili stredné takže ublíženie na zdraví. Predseda spoločenstva SPOLBYT A2 so svojim synom boli obvinení z ublíženia na zdraví. Naďalej som poukazoval na neefektívne vynakladania finančných prostriedkov vlastníkov bytov predsedom spoločenstva na obnovu a opravu bytového domu. Stačí sa prísť pozrieť a presvedčiť sa na vlastné oči, ako vyzerá bytový dom vo Svidníku.

Strecha je spravená na 60% kvality, vykazuje závažné chyby, napríklad nie je v spáde, olemovanie strechy. A to nehovoriac, že fasáda nie je dokončená a hlavne zničená. Balkóny po rekonštrukcii začali hrdzavieť . Vlastníci bytov sa sťažovali pred rekonštrukciou strechy, že im tečie voda do bytov, predseda spoločenstva povedal jednému vlastníkovi bytu, že nech tečie!!!

Predseda spoločenstva sa nemá takto vyjadrovať, ale mal hneď vec bez meškania riešiť. Na moju osobu začali útoky od detí predsedu spoločenstva SPOLBYT A2 Jozefa Č., ako vyvolávanie do práce môjmu zamestnávateľovi, či výhražné správy. Predseda spoločenstva SPOLBYT A2 neriešil a odmietal , preukazovanie podkladov a dokladov ohľadom správy bytového domu, ale riešili moju osobu, že ja mu nedám pokoj a robím mu zle a že on je chorý.

Predseda spoločenstva SPOLBYT A2 si svojvoľne navyšoval peniaze do fondu opráv, bez právneho titulu zákonom podloženým, na základe ktorého by bola povinnosť uhrádzať ním uvedené sumy do fondu opráv.
Vyzýval som ho niekoľko krát listami, aj rodičia, ako aj ďalší vlastníci bytov, ani na jeden list predseda nereagoval. Pri zatepľovacích prácach plášťa bytovky sa stalo, že došlo k poškodeniu nášho majetku - bytu a to diera v paneli , z ktorého dodnes trčí stavebná oceľ. Bol vyzvaný niekoľkokrát listami, aby uhradil sumu 200,- eur za poškodenú stenu, no ani na jeden list nereagoval. Žiadnym dostupným spôsobom neuhradil škodu, či osobne, prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou. Nestalo sa tak do dnešného dňa.

Napriek tomu v záverečnej správe uvádza, že sme si sumu neprevzali. Po rekonštrukcii strechy nám počas dažďa v jednej izbe tiekla voda. Poisťovňa Allianz dala záver, že je to zo strechy. V roku 2021, keď som ho stretol v našom vchode, som sa pýtal, prečo nepreukazuje doklady ohľadne správy bytového domu. Dokonca na mňa zavolal políciu s tým, že som ho udrel. Bolo to však iba jeho ďalšie množstva klamstiev a výmyslov. Fakt je iba ten, že nikdy nikomu nesprístupnil doklady ohľadne hospodárenia, hoci mu to ukladá zákon .

Podali sme žalobu, kde sme sa domáhali zrušenia nikým neschváleného navýšenia sumy 4,- eur do fondu opráv. Ani na súd neprišiel a žiaden doklad, žiadnu zápisnicu nedal súdu. Sudkyňa Okresného súdu vo Svidníku ho asi chránila ? Tak keď je taký spravodlivý - ako sám o sebe hovorí, prečo sa nedostavil na súd a nepredložil zápisnicu, ktorou by dokázal, že koná v súlade s platnou legislatívou. Nuž viete prečo?
Lebo žiadna zápisnica, ktorá by ho oprávňovala k strhávaniu sumy 4,-€ jednoducho neexistuje! Je treba spomenúť aj to, že bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov začal zatepľovať pivnice za ich peniaze. Kvalita prác je taká úžasná, že zatepľovacie dosky padajú zo stropu, čím môže dôjsť k tragédii.
A napriek tomu, že nemá súhlas väčšiny sa predseda vyhrážal, že nás dá k súdu, keď nesprístupníme pivnice ním vybranej stavebnej firme.
Poslal nám dokonca cez advokáta výhražné listy, na ktoré sme reagovali s tým, že dodnes nemá súhlas na zatepľovanie pivníc a tiež, že od roku 2019 nepreukazuje doklady.

Každý vlastník bytu ma nárok byť oboznámený s hospodárením, z ktorého na požiadanie musí vlastníkovi spraviť kópie.
Podal som trestne oznámenie na predsedu spoločenstva SPOLBYT A2 za porušovanie zákona, ale ako vždy, domôcť sa spravodlivosti nedomôžete. Polícia iba vypočuje klamstvá predsedu spoločenstva SPOLBYT A2, žiadne doklady nepotrebuje, nič sa nedeje a predseda tak pokračuje v klamstvách a šafárení s peniazmi vlastníkov ďalej.

Po jednom vzájomnom stretnutí zašiel predseda ešte ďalej a udal ma, že som ho udrel do ramena a predseda SPOLBYT A2 vzdal sa funkcie, lebo ako povedal každému, že sa biť už nedá. Nikto ho nebil, ale koho bil aj so synom, tak to som bol ja. Ďalšie klamstvá z jeho úst...

Na schôdzi povie, že sa vzdáva a o päť minút povie, že sa ešte nevzdal.
Keď sa predseda vzdá funkcie, tak podľa zákona jeho post zastáva člen rady, ktorý ho bude zastupovať do volieb nového predsedu. Nestalo sa tak. Súdili sme sa o navýšenia do fondu opráv ale Krajský súd v Prešove sa vyjadril, že čo majú zrušiť , keď neexistuje žiadna zápisnica ohľadne hlasovania.
Predseda každému čítal zákon a sám ho nedodržoval. Každému prizvukoval, že zákon nepusti, tak prečo teraz on sám nedodržuje zákon????

Spoločenstvo SPOLBYT A2 je toho času v likvidácii , kde sme prešli pod správcu bytových domov vo Svidníku a to od 1.1.2022.

Nový správca Ján S. vydal nové mesačné predpisy od 23.11.2021 platné od 1.12.2021, v ktorých sa opakuje toľko napádaná neoprávnená a nikým neschválená suma.

Vyzval som nového správcu, aby predložil, na základe čoho sťahuje 4,- eur do fondu opráv. Povedal mi, že on nemá žiadne papiere ohľadne vyberanej sumy.
Tak som ho vyzval, aby navýšenú sumu zrušil z dôvodu, že to nemá podložené zákonom.

Tu jednoznačne ide o rovnaké porušenie zákona zo strany Správcu bytových domov vo Svidníku Ján S.

Ako sa tak môžu správať predseda spoločenstva SPOLBYT A2 Jozef Č. a Bytové družstvo Svidník Ján S.? Veď my, všetci vlastníci ich platíme z vlastných peňazí a oni sa takto správajú, ako keby im patril celý svet.

Vlastníci bytov celého Slovenska, dávajte si pozor na takéto praktiky ľudí, lebo hospodária s vašimi peniazmi a nemôžu sa len tak podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ako naložia s vašimi peniazmi.
Na to sú tu zákonom dané podmienky, ktoré sú povinní dodržovať. Vlastníci bytov,
vy rozhodujete o svojich peniazoch, nie predseda.

Tu asi nepomôže ani Polícia SR, súdy ani prokuratúra. A ako sa ukazuje, domôcť spravodlivosti na Slovensku je nemožné. Stále bojujem, podávam oznámenia a píšem listy, ale aby sa takto správal človek a porušoval
Zákon o spoločenstve (správca ), to nemá obdobu. Vlastníci čo platia do fondu opráv sú bezradní a správca alebo predseda spoločenstva si robia čo chcú a rozhodujú bez zákonnej schôdze a rozhodujú o našich peniazoch, Pozrite si fotografie a fotky, hovoria za všetko.

A polícia, súdy a prokuratúra mlčia. Bojujem ďalej a podám žalobu na súd nech preukáže nový správca vo Svidníku, na základe čoho strhuje vlastníkom bytov uvedené sumy. Natíska sa otázka: ako nový správca Bytové družstvo Svidník prevzal Spoločenstvo SPOLBYT A2 – v likvidácii? Asi len na dobré slovo ?
Aj nový správca musí vedieť a preukázať vlastníkovi bytu na základe čoho sa mu strhuje tá-ktorá suma, alebo na základe čoho navýšil mesačnú platbu.
Predseda spoločenstva a predstavenstvo bez súhlasu vlastníkov bytov si rozdelili odmeny.


O použití finančných prostriedkov, teda aj odmenách rozhodujú vlastníci bytov, nie predseda. Vyčíslená škoda na bytovom dome je asi cca 100 tisíc ,- eur. Nekvalitná práca a hlavne nekvalitný materiál a nehovoriac, že je nutná oprava bytového domu po kvalitných opravách firmami, ktoré najímal predseda, teda sú potrebné ďalšie peniaze.

Predseda spoločenstva nehospodáril efektívne, teda, zle vynakladal finančné prostriedky na opravu, nestaral sa o kvalitu prevedených prác. Neviem, ale plátanie bytového domu z hľadiska efektívnosti a šetrenia finančných prostriedkov za nekvalitnú prácu sa nevypláca, čo je hneď na prvý pohľad aj vidieť. Bytový dom vás ničím nezaujme. Tak by si nikto nedal vlastný dom zatepliť alebo zrekonštruovať.

Tak predseda spoločenstva SPOLBYT A2 – v likvidácii ? alebo Správca bytových domov? Určite ani jeden !

Kody aliexpressPotrebujete veci do domácnosti ?

Aliexpress.com je tu pre Vás - zľavový kód pre tento článok Vám naskočí automaticky

Alebo využite aktuálne akcie pre: Telefóny a príslušenstvo Inteligentná domácnosť Populárna technika Nové a horúce Najlepšie predávané
Last modified onnedeľa, 20 február 2022 13:53
Copyright © 2016 Korupcia. Všetky práva vyhradené