Logo
Print this page

Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove 2005-2013

Featured Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl v Prešove 2005-2013

Odmeny riaditeľov základných škôl a základných umeleckých škôl
v Prešove za roky 2005-2013.

Návrhy odmien kto a začo viď 2005-2010.

Rok 2011:
Za čo boli vyplatené odmeny v roku 2011.

Odmeny riaditeľkám materských škôl za rok 2011

Za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov – upozornenie,
aj za to Pán primátor vypláca odmeny, čo na to vravia ďalší riaditelia, si viete aj sami predstaviť.

Last modified onštvrtok, 10 august 2017 12:24
Copyright © 2016 Korupcia. Všetky práva vyhradené