Prihlásiť sa

Kandidujem za nás Prešovčanov, lebo AJ MY SME PREŠOV

Juraj Volčko 42r.

profesionálny vojak, nezávislý kandidát

     Rozhodol som sa, že v sobotu 15. novembra sa budem uchádzať o váš hlas na post poslanca mesta Prešov ako nezávislý kandidát. Domnievam sa, že moje rodné mesto Prešov má obrovský potenciál byť dobrým miestom pre život, tak pre všetky vekové kategórie, rodiny ako aj mladých. Bohužiaľ v súčasnosti nie len ja, ale aj vy každodenne vidíme, že túto svoju prioritu využíva len minimálne.

     Mám rodinu a ako rodič sa aj z tohto dôvodu dlhoročne zameriavam ako občiansky aktivista viac na oblasti školstva a výstavby. Tak ako mne, určite aj vám záleží na tom, aby naše deti mali možnosť v Prešove navštevovať kvalitné základné školy a voľnočasové aktivity. Mali možnosť zdržiavať sa v čistom prostredí. A parkovanie bolo financované nie v prospech súkromnej firmy, lebo vyzbierané financie sa majú dostať od nás do rozpočtu mesta aby sa mohla napr. efektívnejšie riešiť statická doprava. Cyklistické chodníky by nemali byť vytvárané umelo na existujúcich chodníkoch pre peších ako je to riešené momentálne v centre mesta. Kolíziami medzi chodcami a cyklistami sú bežne ohrozovaní nielen dospelí, ale aj malé deti a menej mobilní občania. Má sa minimalizovať korupcia v mestskom aparáte. Zvyšovať jej transparentnosť, ktorá sa nemá používať len ako nástroj predvolebných sľubov jej momentálnych zástupcov.
Samozrejmosťou má byť seriózna kontrola s možným prístupom k vykonávaniu verejnej služby štátnymi zamestnancami.


     Za posledné roky som sa zúčastnil na niekoľkých zasadnutiach mesta a zaujalo ma ako málo občanov sa na týchto akciách vzhľadom na počet obyvateľov účastní. Po čase som pochopil, že Prešovčanov zrejme nepresvedčili poslanci o tom, že sa oplatí tráviť voľný čas riešením problémov, ak si v závere primátor a zvyšok jemu blízkych poslancov schváli čo chce, aj napriek ich nesúhlasu či petícii. Situácii, ktorá nastala odvolaním hlavného kontrolóra mesta svedčí o tom, kam dokáže siahať výklad „práva". Viem, vypočul som si mnoho argumentov, čo urobil primátor a iní pred ním nie, ale tí pred ním neporušovali zákony, aspoň nie do takej miery ako je tomu teraz. V súčasnosti to, že sa opravujú školy, škôlky, látajú diery na chodníkoch, a dostávame telefonické ankety je všetko predvolebná kampaň a mali by sme si položiť otázku „kto ju financuje?" no predsa MY – obyvatelia Prešova. Podobne ako všetky predražené opravy, cesty a aj tie služobné. Viem, tak ako aj vy, že ako občan mám právo sa sťažovať, žiadať o informácie, požiadať o vydanie protestu prokurátora, riešiť situáciu súdnou cestou, ale to sú všetko len kvapky v mori pokiaľ ide o uplatnenia práv občana voči mestu. Leží mi na srdci, že sa v Prešove deje mnoho nie v súlade so zákonom.

     Prečo teda kandidujem?
     Domnievam sa o sebe, že som tak ako aj mnohí z vás veľký lokálpatriot, ktorý tu prežil celý život, vždy som sa zaujímal o dianie v meste, aj keď verejne, okázalo a mediálne nezlaňujem kostolnú vežu, nešoférujem bez vodičského oprávnenia minibus, nechodím gratulovať rodičkám a dôchodcom s budíkom pod pažou a neviem happy spievať. Mám rád toto mesto, kde sa cítim doma a doma sa chcem predsa cítiť dobre, tak ako vo svojom živote s rodinou. Neverím v ideál bezproblémového spolunažívania, lebo mesto tvoria rôzni ľudia, rôzne povahy, ale ten základ musí fungovať a nesmie v ňom prevládať korupcia a lož opradená právnymi analýzami, ktoré v konečnom dôsledku zaplatíme opäť len MY, aj keď nám gazdovský rozum hovorí, že vedenie koná protizákonne. Jednoducho problémy aj tie verejné sú nato, aby sa riešili bez veľkých emócii, intríg, vydierania a ohovárania bez dôkazov a samozrejme hlavne verejne a nie v zákulisí.

     Teraz nastal čas naozaj nevyhnutne riešiť to, čo sa tu za dlhé roky napáchalo. Pomenovať problémy, hľadať zodpovedných za výsledky vyčíňania a následne navrhnúť 
a zrealizovať nové riešenia.

     Keďže som stále veci verejné nechcel nielen pasívne sledovať, ale aj aktívne ovplyvňovať, rozhodol som sa v minulosti proti tomu bojovať, ale v tomto roku cítim, že je čas podať kandidatúru na poslanca v jesenných komunálnych voľbách, lebo si uvedomujem v akom stave je Prešov, kde hlasy a názory nás občanov nie sú vypočuté.

     Vidím, že kto môže, ten sa radšej odsťahuje, ostatní zostávame buď v pozícii pasívneho prežívania alebo sa už desaťročia len prizeráme, hundrajúc nad tým, čo sa deje, ako sa rozdeľujú v meste zákazky, funkcie a rozhadzujú verejné financie. Mestské podniky a inštitúcie šafária a spravujú tak, že z nich majú úžitok najmä iní, nie MY Prešovčania. Sledujúc konanie poslancov vidíme z postu obyčajných obyvateľov, že neriešia naše problémy, až na pár výnimiek, nemajú ani snahu reagovať na naše otázky a žiadosti, a keď sa aj do niečoho pustia, buď sa to skončí ako katastrofa, alebo ako podozrivý príbeh, na ktorý doplácame všetci z našich daní. Úprimne si vážim všetkých, ktorí sa už roky snažia toto mesto zmeniť k lepšiemu a samozrejme spolupracujem aj s nimi a budem ich naďalej podporovať, aby sa mesto stalo naozajstným partnerom a najmä podporovateľom všetkých šikovných a aktívnych Prešovčanov a nie len tých vyvolených martýrov a akože mecenášov.

     A naopak, tam kde to mestu prináleží chcem, aby sa postaralo o všetkých svojich občanov – od detí až po seniorov. Ako občania máme právo žiadať, aby bola otvorená samospráva s možnosťou participácie na rozpočte a nechceme sa uspokojiť s argumentom poslankyne blízkej primátorovi „že ľudia tomu aj tak nerozumejú". Preto budem v prípade, že mi dáte svoj hlas aj 15. novembra požadovať väčšiu zodpovednosť nielen ako poslanec voči voličom, ale aj ako občan voči poslancom a hlave mesta.
     Chcem pokračovať v realizovaní užitočných vecí pre Prešov, pretože som presvedčený, že si zaslúžime žiť v lepšom meste, akým je Prešov dnes.

     Nebudem teraz uvádzať v rámci tohto úvodného predstavovania sa svoje ďalšie plány. Na diskusie aj na presviedčanie oponentov bude do 15. novembra dosť času, ale momentálne ma čaká zbieranie podpisov, keďže kandidujem ako nezávislý kandidát.
Preto vás prosím venujte mi, 15. novembra na chvíľku svoj voľný čas. Ak máte chuť a čas sa so mnou stretnúť a podebatovať, rád sa prídem porozprávať aj priamo k vám, kontaktovať ma môžete aj napríklad cez e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo facebook.com/Aj.MY.sme.Presov. Budem rád.


     Každopádne mesto potrebuje zmenu. Komunálne voľby budú síce až na jeseň, no Prešovčania by mali mať dosť času na to, aby vopred spoznali plán každého kandidáta na post poslanca o tom ako má ambíciu zlepšiť život v našom meste. Mali by sa dozvedieť, ako to chce dosiahnuť, aby nenaleteli nereálnym sľubom ako pominulé volebné obdobia. Prešov si zaslúži perspektívu bez veľkých dlhov, transparentnosť a kontrolu tak ako v rámci mestského zastupiteľstva, mestských pozemkov, tak aj všetkých inštitúcií, ktorých je zriaďovateľom. Ako tretie najväčšie mesto v počte obyvateľov Prešov zďaleka nedosahuje sľúbené výsledky, ktoré by jej obyvatelia mohli očakávať po nespočetných nafúknutých kampaniach z minulých rokov.


     Mojou snahou je, aby sa naše mesto začalo rozvíjať, aby sa zlepšila kvalita života všetkých občanov a zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov transparentným spôsobom, lebo v súčasnosti to vyzerá tak, že vedenie dáva zelenú len blízkym ich mentalite. Pritom mesto nemá dôvod zasahovať do podnikateľských zámerov súkromných firiem a má zo zákona možnosť vytvárať len podmienky pre príchod investorov, a pre ich uľahčenie rozhodnutia pôsobiť v našom meste zlepšiť infraštruktúru. Nie ich priamym dotovaním alebo prevodom často bez verejného obstarávania.

     Nie je mi ľahostajný život v meste, kde vyrastá moje dieťa. A aj z tohto dôvodu sa chcem aktívne zapojiť a riešiť dané pozitíva a negatíva, aby som uľahčil život budúcej a samozrejme aj súčasnej mladej generácii, ktorá stráca záujem o veci verejné. Chcem byť zodpovedným poslancom, ktorý bude v záujme Prešovčanov plniť požiadavky, ktorými ma budú konfrontovať osobne, e-mailom alebo oficiálnou cestou.

     Už roky sa ako občiansky aktivista pokúšam tento systém zmeniť. No výrazne zmení ako bežný občan nemám šancu realizovať, preto sa uchádzam o vašu priazeň pri voľbách na post poslanca, aby som mohol aj vaše požiadavky pretransformovať do reálnej podoby. V uplynulých rokoch som aktívne bojoval aj za pomoci hŕstky Prešovčanov proti privatizácii mestskej základnej umeleckej školy, čo sa podarilo a zatiaľ je naďalej škola majetkom mesta, nie súkromnej osoby – nepodnikateľa. Vyzval som ku kontrole aj hlavného kontrolóra mesta, Najvyšší kontrolný úrad a prokuratúru k prešetreniu delimitácie štátnych škôl nášho mesta. Neustále žiadam o transparentné zverejňovanie správ o činnosti škôl a ich verifikovanie zriaďovateľom, teda mestom.
Bohužiaľ zatiaľ stále bezúspešne.
     Snažím sa, aby v meste nevznikali nelegálne výruby porastov a výsadby bez oznámenia majiteľov pozemkov. Apelujem na neodborné riešenie mnohých podnetov zo strany mesta, kde sú na svojich funkciách prijímaní ľudia bez adekvátneho vzdelania a bez znalosti platnej legislatívy.

     Svojou aktivitou som neraz dokázal, že nie som len populista, čo sľúbi čokoľvek, len aby som bol obľúbený, od populárnych sľubov istoty, stability, po prácu, ale som človek, ktorý verí, že ak je po niekoľkých desaťročiach Slovensko krajinou vyhlasovanou za právny štát, tak by to tak malo platiť pre všetkých, aj v Prešove a nie len pre hŕstku vyvolených, ktorým často v nádeji na zmenu dávame vo voľbách svoju dôveru, ktorá sa proti nám hneď po voľbách obracia chrbtom. Mesto Prešov funguje prevažne z daní, ktoré obdŕža zo štátneho rozpočtu, kde prispievame všetci. Preto máme právo vedieť ako sa s týmito financiami nakladá. Odmietam argumenty, že stále sa kradlo a bude, lebo je to len na nás ako sa systém zmení. Predsa sú krajiny, kde je nulová tolerancia voči korupcii a rozkrádaniu verejných zdrojov aj napriek tomu, že musia obyvatelia prispievať štátu vyššími odvodmi ako MY na Slovensku. Zmena je na nás – AJ MY SME PREŠOV – facebook.com/Aj.MY.sme.Presov a každý z nás sa podieľame na tom, aké je a aké bude do budúcna pre nás a naše deti.

     Povolaním som v súčasnosti profesionálny vojak a od svojho štúdia na strednej vojenskej škole som stále v aktívnej armádnej službe a aj z tohto dôvodu bolo toto pre mňa osobne ťažké rozhodnutie, lebo zo zákona sa budem musieť v prípade zvolenia vzdať buď zamestnania a tak sa naplno venovať funkcii poslanca. Alebo je tu pre mňa prijateľnejšia alternatíva a tou je, že ostanem naďalej pracovať vo svojej profesii a stanem sa NEPLATENÝM POSLANCOM mestského zastupiteľstva – BUDEM ZADARMO VYKONÁVAŤ FUNKCIU ZVERENÚ PREŠOVČANMI a tak ušetrí mesto Prešov jeden plať na poste poslanca v prospech rozpočtu mesta.


     Napokon som rád, že som tento krok k rozhodnutiu uchádzať sa vo voľbách o vašu priazeň urobil. Ako neplatený a občiansky kandidát v jednej osobe budem môcť byť naďalej nezávislý od politických kruhov, a ani si neviem predstaviť svoju kandidatúru ako člen ktorejkoľvek z nich. Ale viem, že chcem presadzovať právo občanov a žiadať transparentnosť, zjednotenie pravidiel v mestských inštitúciách a dohliadať na plnenie primátorských populistických sľubov v reálnych projektoch a nie len počúvať o večne sublimujúcich investoroch, či zákazkách pre známych bez verejného obstarávania, čím sa svojím konaním a postojom radím k obhajovaniu stredopravicových záujmov.

Zdroj pdf-2014
     
    Ďakujem za podporu.

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:31

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Prešov

Banner 468 x 60 px